SIGNALIZACIJA OPASNIH GASOVA HANWEI

Adresabilna centrala KB6000III

Centrala za signalizaciju opasnih gasova dizajnirana je za industrijsku upotrebu. Komunikacija sa adresabilnim javljačima gasa preko RS485 bus-a. Oznaka funkcije tastera sem textualnog opisa sadrže i međunarodne ikone za ilustraciju funkcija, da bi korisniku olakšao upravljanje uređajem. 6 relejna izlaza, standardni algoritam za aktiviranje izduvnog ventilatora, ventila za zatvaranje dovoda gasa, ali se programski lako može upravljati bilo kojom funkcijom, 220V/2A prekidanje. Centralu karakteriše brz odziv, visoka pouzdanost, lako održavanje, on-line kalibracija, samotraženje detektora nakon aktiviranja, jednostavna i laka ugradnja. Napojna jedinica sa punjačem baterije, koja služi kao rezervno napajanje u slučaju ispada mrežnog napajanja. Povezana spoljna oprema se preko izlaznih releja može automatski aktivirati unapred programiranim logičkim algoritmom. Veliki LCD displej, lokalni audio i vizuelni signalizator u slučaju alarma ili kvara.


Konvencionalna (4-20mA) centrala KB2160

Centrala za signalizaciju opasnih gasova se sastoji od zonskih modula, koji su potrebni za svaki javljač. Pogodan je za objekte sa manjim brojem javljača. Tri relejna izlaza na svakom zonskom modulu 220VAC/2A. Veliki LCD displej, automatsko prepoznavanje javljača nakon uključivanja. Lokalni audio i vizuelni signalizator u slučaju alarma ili kvara.


Javljač opasnih gasova CP-01

CP01 je fiksni detektor gasa instalira se na mestu gde postoji potencijalna opasnost od gasa za merenje kiseonika, toksičnog gasa ili zapaljivog gasa. Pogodan je za neeksplozivne sredine. Komunicira sa centralom preko 4-20mA analognog izlaza ili RS485 digitalnog signala. Karakteristike: Otporan na vodu i prašinu, 2 relejna izlaza za 4-20mA tip, ekonomičan sa stabilnim performansama.

Javljač opasnih gasova TC-100n

Fiksni detektor gasa instalira se na mestu gde postoji potencijalna opasnost od gasa za merenje kiseonika, toksičnog gasa ili zapaljivog gasa. Uz ATEX sertifikat, pogodan je za upotrebu u eksplozivnom okruženju. Komunicira sa centralom preko 4-20mA analognog izlaza ili RS485 digitalnog signala. Karakteristike: 2 relejna izlaza za 4-20mA tip, Dizajn modula senzora onogućava jednostavnu zamenu, tip senzora: Elektrohemijski ili katalitički, Zaštita: IP65, Materijal kućišta: Aluminijska legura


SIGNALIZACIJA OPASNIH GASOVA SENSITRON

Konvencionalna (4-20mA) centrlal PL-4+

Mikroprocesorski kontrolisana centrala za signalizaciju opasnih gasova predstavlja najbolje rešenje za otkrivanje zapaljivih, toksičnih i kiseoničkih gasova u malim sredinama. Ova centrala nudi 4 analogna 4-20 mA ulaza koji se mogu proširiti na 8 korišćenjem modula za proširenje sa 4 ulaza, koji se lako povezuje direktno na jedinicu. Proširna ploča ST.PL4 / ESP nudi 4 dodatna ulaza i 16 električnih open-colector izlaza. Svaki ulaz može da se konfiguriše za različite vrste detektora gasa kako bi se otkrile zapaljive i toksične supstance, kao i osiromašenje kiseonika i rashladnih tečnosti. LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem prikazije tačanu merenu koncentraciju gasa i postavljenih pragova alarma.


Višeprotokolska centrlal Multiscan++

Centrala je inovativna jedinica za kontrolu gasa koja se koristi za nadgledanje i kontrolu do 256 detektora gasa. Izuzetno fleksibilan i veoma pouzdan, omogućava nadzor detektora gasa povezanih sa 4-20 mA interfejsom i preko adresibilne petlje. Svi uređaji povezani preko petlje imaju galvansku izolaciju kako bi zaštitili sistem od električnih buka koje dolaze s okoline. Grafički LCD ekran sa pozadinskim osvetljenjem pruža precizne informacije izmerene koncentracije gasa. RS232 serijski port omogućava povezivanje računara sa CPU pločom radi konfiguracije i nadzora centrale. Izveštaj iz memorije događaja ili štampanje događaja u realnom vremenu se može realizovati spajanjem štampača na paralelni port uređaja. Centrala se može smestiti u IP65 ABS kutiju ili u 19” 6U Rack kućište.


Adresibilna centrala SentoxIDI

Mikroprocesorska modularna centrala dizajnirana je tako da nudi maksimalnu sigurnost i pouzdanost u industrijskom okruženju. Modularne jedinica PCM 602EV su u stanju da upravljaju sa 2 nezavisna RS-485 busa i kada se povežu na detektore gasa SENSITRON, u stvarnom vremenu će vršiti nadgledanje bilo zapaljivih jedinjenja, koncentraciju izraženih u %LEL, ili toksičnih jedinjenja izraženih u ppm i % vol. ili obogaćivanje i osiromašenje kiseonikom. Njegova modularna karakteristika, puna proširivost i izlazni releji za lokalnu kontrolu čine upotrebu ove opreme pogodnom za različite primene. Modularna struktura omogućava koncentriranje u jednom 19” Rack-u do 10 PCM 602EV modula od kojih je svaka opremljena nezavisnom jedinicom za napajanje. Modularne jedinice mogu raditi na 220Vac i 24Vdc, 50 / 60Hz. Moduli PCM 602EV napajaju detektore. PCM 602EV su opremljeni OLED ekranom koji omogućava optimalno očitavanje.


Javljač Smart3-NC

Detektori gasa serije SMART3 NC dizajnirani su tako da nude ekonomične proizvode sa Hi-Tech profesionalnim funkcijama za parkirališta i oblasti gde nije potrebana Ex zaštita. Dostupni za metan, TNG, benzinske pare, CO, NO2 i CO2, ovi detektori koriste profesionalni katalitički senzor za detekciju zapaljivih gasova, elektrohemijsku ćeliju za CO i infracrveni senzor za detekciju CO2. SMART3 NC na izlazu daje analogni signal od 4-20 mA i može se proširiti dodatnom karticama kako bi imao RS485 komunikaciju ili tri - relejna izlaza. SMART3 NC detektori gasa su sa IP55 zaštitom.

Javljač Smart3G-C2

Dizajniran da udovolji visokim industrijskim zahtevima, SMART3G-C2 omogućava praćenje toksičnih i zapaljivih sadržaja u industrijskim okruženjima. SMART3G-C2 detektori mogu pouzdano nadzirati zapaljive gasove (% LEL), toksične gasove i gasove rashladnog sredstva u ppm, sadržaj kiseonika i CO2 u vol.%, Te rashladna sredstva u ppm nivou i %LEL. SMART3G-C2 karakteristike: Standardni trožilni izlaz 4-20 mA, Opcionalno 1 ili 3 relejni izlaz, Opcioni RS485 interfejs za Modbus komunikaciju. ATEKS II2G Ek db IIC T5 Gb (sertifikat) (II2 GD sa opcionim adapterom), Odobreni SIL 2 HV i SIL3 SV, Širok spektar senzora i detektirajućih gasova, Laka zamena senzora


Javljač Smart3G-D2

Dizajniran da udovolji strogim industrijskim zahtevima, SMART3G-D2 omogućava nadzor toksičnih i zapaljivih smeša u opasnim okruženjima i klasifikovanim oblastima. 4-cifreni pozadinski osvetljeni displej i 5 modova LED za očitavanje koncentracije gasa na senzoru. Idealan u otežanim okruženjima, SMART3G-D2 odlikuje se vanjskom kalibracijom za precizno i lako podešavanje putem prekidača na principu Hal-efekta, bez otvaranja i deklasifikacije kućišta javljača. Mogu pouzdano detektovati zapaljive gasove (% LEL), toksične gasove u ppm, sadržaj CO2 i kiseonika u vol. i rashladnih sredstava u ppm nivou i %LEL.

Javljač Smart3G-C3

Dizajnirani da udovolje lakšim industrijskim zahtevima, SMART3GC-C3 detektori gasa omogućavaju detekciju toksičnih i zapaljivih smeša u područjima koja su klasifikovana kao zona 3. Oni mogu pouzdano detektovati zapaljiva jedinjenja (% LEL), toksična jedinjenja u ppm, kiseonik i CO2 u % po zapremini i rashladne tečnosti u ppm i %LEL nivou. SMART3G-C3 karakteristike: Standardni trožilni izlaz 4-20 mA, Opcionalno 1 ili 3 relejni izlaz, Opcioni RS485 interfejs za Modbus komunikaciju, Samodijagnostika uređaja, ATEKS II2G Ek db IIC T5 Gb (standardno (II2 GD sa opcionim adapterom), Odobreni SIL 2 HV i SIL3 SV ,Širok spektar senzora i detektirajućih gasova Laka zamena senzora


Javljač Smart3G-D3

Dizajniran da zadovolji industrijske potrebe, SMART3G-D3 omogućava detekciju toksičnih i zapaljivih sadržaja u oblastima klasifikovanim kao zona 3. Displej sa pozadinskim osvetljenjem 4 cifre za prikaz koncentracije gasa i 5 LED za signalizaciju statusa. odlikuje se vanjskom kalibracijom za precizno i lako podešavanje putem prekidača na principu Hal-efekta, bez otvaranja i deklasifikacije kućišta javljača. Mogu pouzdano detektovati zapaljiva jedinjenja (% LEL), toksična jedinjenja u ppm, sadržaj CO2 i kiseonika u vol. i rashladnih sredstava u ppm nivou i %LEL.


SIGNALIZACIJA CO U GARAŽAMA

Centrala za detekciju CO - KM301

Jednozonska centrala za signalizaciju ugljen-monoksida. 1 Nadzirana zona i do 15 detektora po zoni ukupno pokrivanje do 4500m2, Maximalna dužina ožičenja zone 350m (1,5mm2), Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej u ppm merni opseg 0-300ppm, signalizacija statusa preko LED lampica jednostavan za instalaciju i upotrebu, Prilagođavanje jezika pomoću jezičnih dodataka, Dva ventilaciona i alarmni izlazi po zoni, Nadzor svih CO detektora i zona, Niskom potrošnjom struje, UNE 23300: 1984, CE, VEEE i RoHS kompatibilan, Podrška za interno i eksterno napajanje, Pojedinačni relejni izlaz po alarmnom nivou. Primarna primena je signalizacija ugljen-monoksida CO u zatvorenim garažama


Centrala za detekciju CO - KM302

Dvozonska centrala za signalizaciju ugljen monoksida. 2 nadzirane zone i do 15 detektora po zoni ukupno pokrivanje do 4500m2 po zoni, Maximalna dužina ožičenja zone 350m (1,5mm2), Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej u ppm merni opseg 0-300ppm, signalizacija statusa preko LED lampica jednostavan za instalaciju i upotrebu, Prilagođavanje jezika pomoću jezičnih dodataka, Dva ventilaciona i alarmni izlazi po zoni, Nadzor svih CO detektora i zona, Niskom potrošnjom struje, UNE 23300: 1984, CE, VEEE i RoHS kompatibilan, Podrška za interno i eksterno napajanje, Pojedinačni relejni izlaz po alarmnom nivou. Primarna primena je signalizacija ugljen-monoksida CO u zatvorenim garažama


Centrala za detekciju CO - KM303

Centrala za signalizaciju ugljen monoksida sa tri zona. 3 nadzirane zone i do 15 detektora po zoni ukupno pokrivanje do 4500m2 po zoni, Maximalna dužina ožičenja zone 350m (1,5mm2), Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej u ppm merni opseg 0-300ppm, signalizacija statusa preko LED lampica jednostavan za instalaciju i upotrebu, Prilagođavanje jezika pomoću jezičnih dodataka, Dva ventilaciona i alarmni izlazi po zoni, Nadzor svih CO detektora i zona, Niskom potrošnjom struje, UNE 23300: 1984, CE, VEEE i RoHS kompatibilan, Podrška za interno i eksterno napajanje, Pojedinačni relejni izlaz po alarmnom nivou. Primarna primena je signalizacija ugljen-monoksida CO u zatvorenim garažama


Centrala za detekciju CO - KM304

Četvorozonska centrala za signalizaciju ugljen monoksida. 4 nadzirane zone i do 15 detektora po zoni ukupno pokrivanje do 4500m2 po zoni, Maximalna dužina ožičenja zone 350m (1,5mm2), Direktan ispis merene koncentracije na LCD displej u ppm merni opseg 0-300ppm, signalizacija statusa preko LED lampica jednostavan za instalaciju i upotrebu, Prilagođavanje jezika pomoću jezičnih dodataka, Dva ventilaciona i alarmni izlazi po zoni, Nadzor svih CO detektora i zona, Niskom potrošnjom struje, UNE 23300: 1984, CE, VEEE i RoHS kompatibilan, Podrška za interno i eksterno napajanje, Pojedinačni relejni izlaz po alarmnom nivou. Primarna primena je signalizacija ugljen-monoksida CO u zatvorenim garažama


Javljač KMD300

Detektor ugljen-momoksida KMD300 dizajniran je kao detektor ugljen monoksida (CO) za sistem detekcije KM300. Inteligentan uređaj koji prosleđuje koncentraciju ugljen-monoksida na centralu radi vizuelizacije preko trožilnog bus-a. Odgovara UNE 23300: 1984, CE, VEEE, RoHS standardu, SMT tehnologija zasnovana na mikroprocesoru, Elektrohemijski CO senzor, Rezolucija do 1 ppm, manje od 5% greške u merenju, Brzi odziv, Kalibracija nije potrebna, Mala potrošnja struje Dvo-kolorni dijagnostički LED.


ELEMENTI ZA UPOZORAVANJE

Pano - GAS

Služi za upozoravanje ljudstva da ne ulazni odnosno da napusti opasno područje u slučaju velike koncentracije zapaljivih / toxičnih gasova. Aktivira ga centrala za signalizaciju opasnih gasova kada koncentracija dostigne podešeni prag. Niska potrošnja zbog LED osvetljenja, napajanje sa centrale

Sirena sa bljeskalicom

Vanjska sirena 110dB, 24VDC