SOS - SIGNALIZACIJA BOLNICE HOTELI STARAČKI DOMOVI

SOS centrala

Centrala ukupnog kapaciteta 256 SOS razrešnih kombinacija (soba). Priključivanje tastera i razrešnih kombinacija se vrši pomoću spratnih koncentratora preko četvorožilnog BUS-a. Preko istog BUS-a se prikjučuju i tastature. Centrala ima samostalno napajanje sa punjačem akumlatora.


SOS Sparatni kontroler

Modul za priključenje 8 ili 16 SOS razrešnih kombinacija. Napajanje sa centrale, ili sa lokalne napojne jedinice sa akumlatorom (kod velikih sistema). Na centralu se priključuje četvorožilnim digitalnim BUS-om. Komunikacija sa svakom razrešnom kombinacijom preko četvorožilnog kabla.


SOS LCD tastetura

LCD tastatura za rukovanje sistemom SOS signalizacije. Daje zvučni i svetlosni signal u slučaju poziva. Ispisuje programirani text lokacije poziva (broj sobe). Moguće priključiti više tastatura na jednu centralu. Komunikacija sa centralom preko četvorožilnog digitalnog BUS-a.


SOS razrešna kombinacija

Moguća izvedba sa standardnim tasterom bilo kog proizvođača. Montaža u standardnu instalacionu kutiju za prekidač. Četvorožilna veza sa koncentratorom. Tasteri se isto povezuju četvorožilno. Svetlosna signalizacija aktiviranja - moguće povezati paralelni svetlosni indikator na njega. Memorija alarma, koja se razrešava sa namenskim magnetom.

SOS razrešna kombinacija sa tasterom

Moguća izvedba sa standardnim tasterom bilo kog proizvođača. Montaža u standardnu instalacionu kutiju za prekidač. Četvorožilna veza sa koncentratorom. Tasteri se isto povezuju četvorožilno. Svetlosna signalizacija aktiviranja - moguće povezati paralelni svetlosni indikator na njega. Memorija alarma, koja se razrešava sa tasterom na uređaju.


SOS taster

Moguća izvedba sa standardnim tasterom bilo kog proizvođača. Montaža u standardnu instalacionu kutiju za prekidač. Četvorožilna veza sa razrešnom kombinacijom. Svetlosna signalizacija aktiviranja - ako je u sobi više tastera (pacijenata).

SOS taster za kupatilo

Moguća izvedba sa standardnim tasterom bilo kog proizvođača. Montaža u standardnu instalacionu kutiju za prekidač. Četvorožilna veza sa razrešnom kombinacijom. Taster namenjen za instalaciju u kupatilu i toaletu aktivacija preko kanapa. Moguća svetlosna signalizacija aktiviranja.


SOS taster za nepomične pacijente

Moguća izvedba sa standardnim tasterom bilo kog proizvođača. Montaža u standardnu instalacionu kutiju za prekidač. Četvorožilna veza sa razrešnom kombinacijom. Taster namenjen za instalaciju u sobama sa nepokretnim pacijentima. aktivacija preko ručnog tastera koju se priključuje telefonskim priključkom u taster. Moguća svetlosna signalizacija aktiviranja.


ŠALTERSKI INTERFON

MY-A05 Šalterski interfon

Namenjen za razgovor sa klijentima u šalterima banaka, bolnice, zabavnim parkovima, biletarnicama, autobuskim i željeznočkim stanicama itd. Tanka i kompaktna vanjska jedinica, priključenje samo jednim kablom. Posebna kontrola jačine tona za unutrašnju i vanjsku jedinicu. Nema interferencije između vanjsek i unutrašnje, odnosno između dva susedna urađaja. Jasan zvuk, za razzgovor ne treba pritiskati tastere. Poseduje mute taster za privatnost razgovora službenika. Audio izlaz za snimanje razgovora.

MY-A06 Šalterski interfon

Namenjen za razgovor sa klijentima u šalterima banaka, bolnice, zabavnim parkovima, biletarnicama, autobuskim i željeznočkim stanicama itd. Tanka i kompaktna vanjska jedinica, priključenje samo jednim kablom. Posebna kontrola jačine tona za unutrašnju i vanjsku jedinicu. Nema interferencije između vanjsek i unutrašnje, odnosno između dva susedna urađaja. Jasan zvuk, za razzgovor ne treba pritiskati tastere. Poseduje mute taster za privatnost razgovora službenika. Audio izlaz za snimanje razgovora.


MY-E320 Šalterski interfon

Namenjen za razgovor sa klijentima u šalterima banaka, bolnice, zabavnim parkovima, biletarnicama, autobuskim i željeznočkim stanicama itd. Tanka i kompaktna vanjska jedinica, priključenje samo jednim kablom. Posebna kontrola jačine tona za unutrašnju i vanjsku jedinicu. Nema interferencije između vanjsek i unutrašnje, odnosno između dva susedna urađaja. Jasan zvuk, za razzgovor ne treba pritiskati tastere. Audio izlaz za snimanje razgovora.

MY-E330 Šalterski interfon

Tanka i kompaktna vanjska jedinica, priključenje samo jednim kablom. Posebna kontrola jačine tona za unutrašnju i vanjsku jedinicu. Nema interferencije između vanjsek i unutrašnje, odnosno između dve susedna urađaja. Audio izlaz za snimanje razgovora. Tehničke karakteristike izlaz 4W+1W 100-15kHz, Mikrofon –61dB 20-16kHz