CENTRALE ZA SIGNALIZACIJU I GAŠENJE POŽARA

Adresabilna centrala za signalizaciju požara FlexES FX18

Proširiva do 18 analognih petlji
Master / Slave CPU redundantnim upravljačkim modulom
Kombinovana tehnologija petlje / grane sa decentralizovanom inteligencijom
Slobodno podesiva funkcionalnost modula
4 programabilna potencijalno slobodna kontakta i 1 izlaz za alarmnu jedinicu
Povećana dostupnost modula petlje putem havarijskog režima
Havarijski režim za nadgledane površine do 48.000 m² ili više od 512 detektora požara po nemačkom standardu za planiranje VDE 0833 i / ili VdS 2095
Interfejs USB, RS 485, TTY
Direktan izlaz protokola komunikacije EDP (Esser Data Protocol) preko interfejsa RS 485
Rad sa uređajima sa alarmnnom signalizacijoma (optički / zvučni / glas) u različitim zonama alarma putem esserbus-PLus
Mogućnost kaskadnog napajanja do 450 V prema EN 54-4
Dužina petlje do 3,5 km (esserbus)
Memorija događaja sa 10.000 unosa
Rad sa VdS odobrenim bežičnim komponenatama sa merenjima jačine signala
Parameterizacija, kalibracija i programiranje direktno preko USB-a
Moguća je galvanska izolacija analognih petlji
Do 1.000 kontrolnih zona
Ekran i radna jedinica sa 5,7 "TFT displejem
Kapacitivna tastatura za rukovanje osetljiva na dodir
Programski kontrolisan dizajn sa interaktivnim menijem i funkcijama tastera


Adresabilna centrala za signalizaciju požara FlexES FX10

Proširiva do 10 analognih petlji
Master / Slave CPU redundantnim upravljačkim modulom
Kombinovana tehnologija petlje / grane sa decentralizovanom inteligencijom
Slobodno podesiva funkcionalnost modula
4 programabilna potencijalno slobodna kontakta i 1 izlaz za alarmnu jedinicu
Povećana dostupnost modula petlje putem havarijskog režima
Havarijski režim za nadgledane površine do 48.000 m² ili više od 512 detektora požara po nemačkom standardu za planiranje VDE 0833 i / ili VdS 2095
Interfejs USB, RS 485, TTY
Direktan izlaz protokola komunikacije EDP (Esser Data Protocol) preko interfejsa RS 485
Rad sa uređajima sa alarmnnom signalizacijoma (optički / zvučni / glas) u različitim zonama alarma putem esserbus-PLus
Mogućnost kaskadnog napajanja do 450 V prema EN 54-4
Dužina petlje do 3,5 km (esserbus)
Memorija događaja sa 10.000 unosa
Rad sa VdS odobrenim bežičnim komponenatama sa merenjima jačine signala
Parameterizacija, kalibracija i programiranje direktno preko USB-a
Moguća je galvanska izolacija analognih petlji
Do 1.000 kontrolnih zona
Ekran i radna jedinica sa 5,7 "TFT displejem
Kapacitivna tastatura za rukovanje osetljiva na dodir
Programski kontrolisan dizajn sa interaktivnim menijem i funkcijama tastera


Adresabilna centrala za signalizaciju požara FlexES FX2

Proširiva do 2 analogne petlje
Master / Slave CPU redundantnim upravljačkim modulom
Kombinovana tehnologija petlje / grane sa decentralizovanom inteligencijom
Slobodno podesiva funkcionalnost modula
4 programabilna potencijalno slobodna kontakta i 1 izlaz za alarmnu jedinicu
Povećana dostupnost modula petlje putem havarijskog režima
Havarijski režim za nadgledane površine do 48.000 m² ili više od 512 detektora požara po nemačkom standardu za planiranje VDE 0833 i / ili VdS 2095
Interfejs USB, 2x RS 485, TTY
Direktan izlaz protokola komunikacije EDP (Data Protocol) preko interfejsa RS 485
Rad sa uređajima sa alarmnnom signalizacijoma (optički / zvučni / glas) u različitim zonama alarma putem esserbus-PLus
Mogućnost kaskadnog napajanja do 450 V prema EN 54-4
Dužina petlje do 3,5 km (esserbus)
Memorija događaja sa 10.000 unosa
Rad sa VdS odobrenim bežičnim komponenatama sa merenjima jačine signala
Parameterizacija, kalibracija i programiranje direktno preko USB-a
Moguća je galvanska izolacija analognih petlji
Do 1.000 kontrolnih zona
Ekran i radna jedinica sa 5,7 "TFT displejem
Kapacitivna tastatura za rukovanje osetljiva na dodir
Programski kontrolisan dizajn sa interaktivnim menijem i funkcijama tastera


Adresabilna centrala za signalizaciju požara IQ8Control M

Maks. pet mikromodula, sa perifernim modulom, br. 772477, do pet modula petlje esserbus (sistem podržava do 635 adresa digitalne petlje)
Maks. sedam mikromodula, sa produžnim modulom, br. 772476, do sedam modula petlje (sistem podržava do 889 adresa digitalne petlje)
Funkcionalnost petlje tolerantna na kratak spoja i prekid
Instalaciju petlje kablirati sa I-Y(ST)Y kablom 0,8 mm za maksimalnu dužinu od 3,5 km
Do 127 uređaja po esserbus petlji (automatski detektori i / ili ručne javljači) / zona detektora po petlji
Do 32 esserbus transpondera po petlji / odnosno bežičnih komponenati
TTY ili RS 485 ili RS 232 interfejs
Integracija u essernet mrežu otpornu na kratak spoj i prekid sa max. 31 centralom
Veza sa grafičkim nadzornim softverom WINMAG putem serijskog essernet interfejsa (SEI)
Nadzirani ulaz za eksternu jedinicu za napajanje
Rad sa uređajima sa alarmnnom signalizacijoma (optički / zvučni / glas) u različitim zonama alarma putem esserbus-PLus
Memorija događaja sa 10.000 unosa


Adresabilna centrala za signalizaciju požara IQ8Control C

Maks. 2 mikromodula

Maks. dve petlje
Funkcionalnost petlje tolerantna na kratak spoja i prekid
Instalaciju petlje kablirati sa I-Y(ST)Y kablom 0,8 mm za maksimalnu dužinu od 3,5 km
Do 127 uređaja po esserbus petlji (automatski detektori i / ili ručne javljači) / zona detektora po petlji
Do 32 esserbus transpondera po petlji / odnosno bežičnih komponenati
TTY ili RS 485 ili RS 232 interfejs
Integracija u essernet mrežu otpornu na kratak spoj i prekid sa max. 31 centralom
Veza sa grafičkim nadzornim softverom WINMAG putem serijskog essernet interfejsa (SEI)
Nadzirani ulaz za eksternu jedinicu za napajanje
Rad sa uređajima sa alarmnnom signalizacijoma (optički / zvučni / glas) u različitim zonama alarma putem esserbus-PLus
Memorija događaja sa 10.000 unosa


Centrala za kontrolu gašenja 8010

Jedan sektor gašenja požara maks. 1.600 m² po VdS
8 detektoeskih zona do 30 javljača serije 9200 i IQQuad (za dvodetektoesku zavisnost od detektora)
1 zona za ručni pokretanje gašenja
1 zona za zaustavljanje u nuždi
1 zona za kontrolu aktiviranja agensa za gašenje
1 zona za detekciju kvara sistema gašenje
1 zona za blokiranje sistema za gašenje
1 kontrolni ulaz za utišavanje interne zujalice
1 kontrolni ulaz za resetovanje centrale
8 releja, nadziranih ili beznaponskih 30 V DC / 2 A
3 beznaponskih releja 30 V DC / 2 A
2 naponska releja, sa beznaponskim kontaktom 230 V AC / 2 A
Svi izlazi su obezbeđeni osiguračem


Touch screen upravljački panel za FlexES

Aktivni visokokvalitetni daljinski ekran i upravljačka jedinica za FlekES centrale. Rad sistema je interoperabilan i intuitivan sa 7-inčnim displejem u boji osetljivim na dodir. Pojedinačni nivoi pristupa se mogu aktivirati ključnim kodom. Softversko adresiranje omogućava upotrebu operativnog panela zajedno sa kontrolnim i operativnim jedinicama vatrogasne jedinice na RS 485 BUS-u Montaža na zid Upravljačka jedinica se povezuje na RS-485 interfejs FlekES centrale.


LCD paralelni indikator

LCD indikatorska jedinica koristi se kao dodatak za udaljeni prikaz informacija o statusu centrala 8000 IQ8Control i FlekES Control koja se odnosi na detektore i zone detektora. Poruke o događaju prikazuju se preko LED zajedničkih indikatora i na dvorednom LCD ekranu sa pripadajućim brojem detektorske zone i dodatnim tekstom koji se može programirati. Svaka poruka se signalizira preko interne zujalice. Zujalica se može utišati pritiskom na dugme. Do 31 LCD indikatorska jedinica se može povezati na RS 485 bus ili direktno na RS 485 interfejsu matične ploče centrale 8007 / 8000C / 8000M / IQ8Control ili upotrebom uobičajenog RS 485 konvertera (npr. RS 232 / RS 485 764852)


PROŠIRENJA CENTRALE

Nosač mikromodula

Nosač mikmodula sa plastičnom šinom za do četiri modula sa priključnim stezaljkama. Moduli se automatski zaključavaju kada se uključe i mogu se zameniti bez upotrebe bilo kog alata. Kada je nosač modula 1 postavljen vodoravno, terminali su okrenuti prema gore; kada su postavljeni vertikalno, terminali su okrenuti levo.

Nosač mikromodula

Nosač mikmodula sa plastičnom šinom za do četiri modula sa priključnim stezaljkama. Moduli se automatski zaključavaju kada se uključe i mogu se zameniti bez upotrebe bilo kog alata. Kada je nosač modula 2 postavljen vodoravno, terminali su okrenuti prema dole; kada su postavljeni vertikalno, terminali su okrenuti desno.


Napojna jedinica

FX centrala za dojavu požara se može opremiti sa do tri modula za napajanje. Zbog topline koju stvaraju, svaka jedinica za napajanje mora imati zasebno kućište. Jedan modul za napajanje može da napaja maksimalno 4 x 12 V / 24 Ah (što iznosi 24 V / 48 Ah) akumlatora.

Redundantna CPU jedinica

Redundantna CPU jedinica obezbeđuje najveću pouzdanost FlexES PP centrala. Automatsko prebacivanje na redundantnu jedinicuda koja preuzima sve funkcije primarnog upravljačkog modula u slučaju kvara ili greške primarne CPU jedinice.


Modul analogne petlje

Modul u plastičnom zaštitnom kućištu za povezivanje esserbus / esserbus-PLus petlje. Mešovito rukovanje esserbusom i esserbus-PLusom je moguće na požarnoj centrali. Do 18 petlji se može realizovati zavisno o tipu centrale i broju nosača mikromodula. Požarna centrala može imati do četiri modula bez galvanske izolacije. Ako se u panelu koristi više od 4 modula petlje, potrebno je koristiti module galvanske izolacije (GI) od petog modula naviše. Moduli se zaključavaju mehanički, bez šarafa, brza i laka montaža. Automatsko prepoznavanje modula Plug & Play-a olakšava rukovanje i održavanje.

Modul analogne petlje GI

Modul u plastičnom zaštitnom kućištu za povezivanje esserbus / esserbus-PLus petlje, ali sa galvanskom izolacijom (GI). Galvanska izolacija osigurava da smetnje na jednoj požarnoj petlji ne ometaju ostale petlje i matičnu ploču. Moduli se zaključavaju mehanički, šarafa, brza i laka montaža. Automatsko prepoznavanje modula Plug & Play-a olakšava rukovanje i održavanje.


Essernet modul 62,5k

Mrežni modul za do 16 mrežnih uređaja. Plastično zaštitno kućište sa LED lampicama za brzu indikaciju radnog stanja. Prenos je putem Token-Passing protokola, sličan DIN 19245-1 (Profibus) sa topologijom petlje, tolerancija prekida i kratkog spoja. Koristi prstenastu strukturu umrežavanja.

Essernet modul 500k

Mrežni modul za do 31 mrežnih uređaja. Plastično zaštitno kućište sa LED lampicama za brzu indikaciju radnog stanja. Prenos je putem Token-Passing protokola, sličan DIN 19245-1 (Profibus) sa topologijom petlje, tolerancija prekida i kratkog spoja. Koristi prstenastu strukturu umrežavanja.


Periferijski modul

Periferijski modul sadrži interfejs prema operativnoj jedinici vatrogasne brigade, interfejs za prenos alarma i tri slobodno programibilna, opciono nadgledana ili do 30 V jednosmerna beznaponska releja. Periferijski modul može se koristiti samo na sistemskom terminalu 1 interfejsa matične ploče IQ8 PP centrale.

Periferijski modul 1MM

Isto kao i Periferijski modul, ali ima mogućnost za priključenje jednog mikromodula


Proširni modul 1MM

Proširni modul je priključen na interfejs matične ploče požarne centrale IQ8. Modul za proširenje može se koristiti samo na sistemskom terminalu 1 interfejsa matične ploče. Omogućava priključenje jednog mikromodula

Proširni modul 3MM

Proširni modul je priključen na interfejs matične ploče IQ8 PP centrale. Preko nje se mogu instalirati 3 mikro modula. Ovaj proširni modul može se koristiti na konektorima 1 i 2 matične ploče centrale.


Mikromodul eserbus

Modul za priključenje elemenata jedne petlje sa do 127 javljača serije 9200 / IQ8Quad inteligentni detektori požara ili drugih uređaji petlje, deljiv na 127 zona.

Mikromodul eserbus-plus

Modul za priključenje elemenata jedne petlje sa do 127 esserbus odnosno esserbus-PLus (napajani) uređaja prema faktoru opterećenja. Serija 9200 / IQ8Quad inteligentni detektori požara i esserbus transponderi (šifra br. 80xxxx) ili adresabilnih sirena ili sirena napajanih sa petlje.


Mikromodul esernet 62,5k

Mikromodul essernet mrežnog interfejsa za max. 16 učesnika na mreži. Prenos putem protokola Token-Passing, slično DIN 19245-1 (Profibus) petlji, otporan prekid i kratki spoj. Koristi prstenastu strukturu umrežavanja.

Mikromodul esernet 500k

Mikromodul essernet mrežnog interfejsa, poput prethodnog modula, ali za max. 31 učesnika mreže.


Mikromodul RS-232

Mikromodul za serijsku komunikaciju opciono RS-232 ili TTY tipom, za rad sa spoljnim uređajima poput štampača, spoljnih štampača, modema za daljinsku dijagnostiku

Mikromodul sa 3 releja

3-relejni mikromodul sa izlaznim funkcijama koji se mogu programirati bilo kao NC ili NO kontakti, 3 x latched "nadgledani" relejni izlazi.


Essrenet repeater 62,5k

Essernet ripiter povećava maksimalno rastojanje između dve centrale u essernetu do 1000 m. Kao kablovi za povezivanje mogu se koristiti standardni telefonski kablovi. Mogu se vezati najviše dva ripitera na jednu granu essernet mreže.

Essrenet repeater 500k

Isto kao i prethodni ripiter, ali sa brzinom prenosa od 500 kBd. Kao kablovi za povezivanje mogu se koristiti kablovi tipa IBM 1, 2 ili 6.


Essernet preko multimode optike

Za umrežavanje požarnih centrala putem optičkog kabla potreban je jedan essernet modul i najmanje jedan optički pretvarač po centrali. Fiber optički konverter mora biti montiran direktno u kućište PP centrale. U zavisnosti od korištenog vlakna moguća su udaljenost do 4 km. U tu svrhu se montira direktno na DIN šinu, bez ikakvih dodatnih materijala za pričvršćivanje.

Essernet preko singlemode optike

Za umrežavanje požarnih centrala putem optičkog kabla potreban je jedan essernet modul i najmanje jedan optički pretvarač po centrali. Fiber optički konverter mora biti montiran direktno u kućište PP centrale. U tu svrhu se montira direktno na DIN šinu, bez ikakvih dodatnih materijala za pričvršćivanje.


Esernet TCP/IP konverter

Ova hardverska opcija koristi se za daljinsko povezivanje centrale ili centrala povezanih essernet mrežom u Ethernet LAN da bi bila pristupačna širom kompanije, Building Managemenbt softverom poput WINMAG plus ili kontrolni centar FlexES Guard putem TCP / IP. To omogućava da se uređaj koristi kao pretvarač protokola između SEI koji se nalazi na essernet-u i WINMAGplus / FlexES Guard centra preko LAN mreže

SEI modul

Interfejs serijskog esserneta može se koristiti kao gateway za povezivanje udaljenih računara koji podržavaju ESSER protokol podataka (EDP). Bidirekcionalna verzija podržava prijem informacija i upravljanje požarnim centralama. Jedinica sadrži konektor za essernet mikromodul i zato je potpuno funkcionalna jedinica unutar esserneta. Služi za povezivanje WinMag ili BMS softvera na centralu.


ELEMENTI PETLJE

Termo-maximalni javljač

Automatski detektor požara na principu toplote sa jednim termistorom osetljivim na promenu temperature vazduha oko detektora. Brzi poluvodički senzor garantuje pouzdanu detekciju požara sa intenzivnom toplotom. Idealan je u okruženjima koja su prljava ili zadimljena u normalnim uslovima, na njega ne utiču ni vetar ni atmosferski pritisak. Inteligentni detektor požara sa decentralizovanom inteligencijom, automatsko samotestiranje, režimom rada CPU kvar, memorijom alarma i radnih podataka, indikatorom alarma, soft-adresiranjem i alarm indikacijom. Sa ili bez izolatora.

Termo-diferencijalni javljač

Automatski detektor požara na principu toplote sa jednim termistorom osetljivim na promenu temperature vazduha oko detektora. Brzi poluvodički senzor garantuje pouzdanu detekciju požara sa intenzivnim rastom toplote. Idealan je u okruženjima koja su prljava ili zadimljena u normalnim uslovima, na njega ne utiču ni vetar ni atmosferski pritisak. Inteligentni detektor požara sa decentralizovanom inteligencijom, automatsko samotestiranje, režimom rada CPU kvar, memorijom alarma i radnih podataka, indikatorom alarma, soft-adresiranjem i alarm indikacijom. Sa ili bez izolatora.


Optički jacljač

Optički detektor dima koji radi po principu rasipanja svetlosti kako bi garantovao sigurno i rano otkrivanje vatre. Dobro reaguje na sporogoreće, tinjajuće vatre. Inteligentni detektor požara sa decentralizovanom inteligencijom, automatsko samotestiranje, režimom rada CPU kvar, memorijom alarma i radnih podataka, indikatorom alarma, soft-adresiranjem i alarm indikacijom. Sa ili bez izolatora.

Optičko-termički javljač

Multisenzorski detektor požara sa integrisanim optičkim senzorom i senzorom toplote koji daju kombinovani signal, kao i poseban temperaturni signal za poboljšanu eliminaciju lažnih alarma, sa vremenski kontrolisanom analizom signala i inteligentnom kombinacijom podataka oba detektora za otkrivanje tinjajućih požara i požara sa ekstremim razvojem toplote. Inteligentni javljač požara sa decentralizovanom inteligencijom, samotedtiranjem, režimom rada CPU kvar, automatsko prilagođavanje okruženju, memorijom alarma i radnih podataka, indikatorom alarma, soft-adresiranjem i alarm indikacijom. Sa ili bez izolatora.


O²T javljač

Multisenzorski detektor požara koji koristi patentirani dvougaoni optički raspršivač, kao i dodatni senzor toplote, kako bi garantovao otkrivanje različitih vrsta požara od tinjajuće vatre do otvorenih požara sa konstantnim nivoom osetljivosti. Evaluaciju senzora dima za osiguranje klasifikacije dima i smanjenje lažnih alarma izazvanih interferencijama, na primer, vodenom parom ili prašinom. Koristi se kada se traži rano i pouzdano otkrivanje požara. Zbog svojih odličnih karakteristika detekcije i poboljšanog suzbijanja lažnih alarmima, detektor takođe može identifikovati standardizovane ispitne požare TF1 i TF6. O²T multisenzorski javljač požara je takođe pogodan za primenu sa višim temperaturama do +65 ° C. Sa ili bez izolator. Sa podešenim parametrima po VdS-u za primene: - voda / ulje / izmaglica - garaža - hodnik - čista soba - visoka temperatura primene (~ 80 ° C) - hotelska soba

OT-blue javljač

Multisenzorski detektor požara sa integrisanim optičkim senzorom i senzorom toplote sa unapređenim suzbijanjem lažnih alarmima. Optička merna komora je opremljena patentiranom senzorskom tehnologijom koja koristi visoko osetljivi plavi LED (umesto uobičajeno crvenog LED) koji omogućava detekciju otvorenih požara, tinjajućih požara i požara sa stvaranjem visoke toplote. Posebno kod otvorenih požara, klasična ionizaciona tehnologija koja se primenjuje u ionizacionim detektorima zamenjena je jedinstvenom tehnologijom detekcije, za razliku od jonizujućih detektora, ovaj senzor radi bez radioaktivnog elementa što stvara probleme u u vidu odlaganja otpada. Detektor može da identifikuje test požare TF1 i TF6 opisane u specifikaciji EN 54-9: 1982. Dobro prilagođen za osetljivo okruženje, otkrivanje nevidljivih do velikih aerosola. OTblue multisensor je inteligentni detektor sa vremenskom analizom signala, korelacijom signala podataka senzora, decentralizovanom inteligencijom, sa ili bez izolatora.


OTG javljač

Multisenzorski detektor požara sa integrisanim detektorom dima, detektorom toplote i gasnim senzorom (CO) sa poboljšanim suzbijanjem lažnih alarmima, za preventivno i rano otkrivanje duboko tinjajućeg požara koji daju puno CO kao i razbuktalih požara kombinovanim ocenjivanjem raspršene svetlosti, temperature i gasa. Alarm se aktivira na nivoima koncentracije ugljen-monoksida (CO) koji su po život opasni za ljude. Manje su podložni lažnim alarmima izazvanim prašinom, kao i najranijim i pouzdanim otkrivanjem razvoja požara zahvaljujući dodatnom otkrivanju CO. Takođe, tehnički alarm (TAL) može se programirati sa fleksibilnim programibilnim pragom CO do 150 ppm. Sa ili bez izolatora.

O javljač sa sirenom

Optički detektor dima za sigurno i rano otkrivanje tinjajućih požara pri stvaranju početnog dima. Inteligentni detektor s decentraliziranom inteligencijom, automatskim samotestom, režimom rada CPU kvar, automatsko prilagođavanje okruženju, memorijom alarma i radnih podataka, indikatorom alarma, soft-adresiranjem i alarm indikacijom. Zajedno sa komponentama za detekciju dima, u detektoru je ugrađena i programibilna sirena.


O²T javljač sa sirenom

Pored detekcije dima uz konvencionalnu O²T multisenzorsku tehnologiju, u detektor je ugrađen i programibilna uređaj za alarmnu signalizaciju. Nivo zvuka se može podesiti na osam različitih nivoa.

O²T javljač sa bljeskalicom

Pored detekcije dima uz konvencionalnu O²T multisenzorsku tehnologiju, u detektor je ugrađena i programibilna bljeskalica.


O²T javljač sa govornom porukom

Pored detekcije dima sa konvencionalnom O²T multisenzorskom tehnologijom, u detektor je ugrađen i uređaj za govornu poruku za alarmiranje. Može se podesiti do osam različitih nivoa glasnoće.

O²T javljač sa govorom i bljeskalicom

Pored detekcije dima uz konvencionalnu O²T multisenzorsku tehnologiju, u detektor je ugrađen i uređaj za govornu poruku i bljeskalica za signalizaciju alarma. Može se podesiti doa osam različitih nivoa glasnoće


Termički javljač Ex

Automatski detektor toplote sa jednim termistorom osetljivim na promenu temperatura vazduha oko detektora. Brzi poluvodički senzor garantuje pouzdanu detekciju požara sa intenzivnom toplotom. Idealan je za okruženjima koja su prljava ili zadimljena u normalnim uslovima, na njega ne utiču ni vetar ni atmosferski pritisak. Inteligentni detektor požara sa decentralizovanom inteligencijom, automatsko samotestiranje, režimom rada CPU kvar, memorijom alarma i radnih podataka, indikatorom alarma, soft-adresiranjem i alarm indikacijom. Sa ili bez izolatora. Individualnim adresiranjem sa Ex barijerom 804744, ili kao standardni detektor Ex barijera 764744. Ex kategorija II 2G ako se koristi sa Ex barijerom

Optički javljač Ex

Optički detektor dima koji radi po principu rasipanja svetlosti kako bi garantovao sigurno i rano otkrivanje vatre. Dobro reaguje na sporogoreće, tinjajuće vatre. Inteligentni javlač požara sa decentralizovanom inteligencijom, automatsko samotestiranje, režimom rada CPU kvar, memorijom alarma i radnih podataka, indikatorom alarma, soft-adresiranjem i alarm indikacijom. Sa ili bez izolatora. Individualnim adresiranjem sa Ex barijerom 804744, ili kao standardni detektor Ex barijera 764744. Ex kategorija II 2G ako se koristi sa Ex barijerom


O²T javljač Ex

Multisenzorski detektor požara koji koristi patentirani dvougaoni optički raspršivač, kao i dodatni senzor toplote, kako bi garantova otkrivanje različitih vrsta požara od tinjajuće vatre do otvorenih požara sa konstantnim nivoom osetljivosti. Evaluaciju senzora dima za osiguranje klasifikacije dima i smanjenje lažnih alarma izazvanih interferencijama, na primer, vodenom parom ili prašinom. Koristi se kada se traži rano i pouzdano otkrivanje požara. Zbog svojih odličnih karakteristika detekcije i poboljšanog suzbijanja lažnih alarmima, detektor takođe može identifikovati standardizovane ispitne požare TF1 i TF6. O²T multisenzorski detektor požara je takođe pogodan za primenu sa višim temperaturama do +65 ° C. Sa ili bez izolator. Sa podešenim parametrima po VdS-u za primene: - voda / ulje / izmaglica - garaža - hodnik - čista soba - visoka temperatura primene (~ 80 ° C) - hotelska soba Individualnim adresiranjem sa Ex barijerom 804744, ili kao standardni detektor Ex barijera 764744. Ex kategorija II 2G ako se koristi sa Ex barijerom

Podnožje detektora

Jednostavna instalacija i puno prostora za povezivanje ožičenja. Podnožje je elegantog dizajna sa automatskim prespajanjem petlje u slučaju odstranjivanja detektora. Mogućnost zatvaranja detektora u bazu


Relejno podnožje

Relejna baza sa programabilnim beznaponskim kontaktom NO ili NC. Puno prostora za ožičenje u bazi automatskim prespajanjem petlje u slučaju odstranjivanja detektora. Mogućnost zatvaranja detektora u bazu

Konvencionalna Ex barijera

Ex barijera tipa Z969 (071945) za konvencionalni rad Ex detektora požara serije IQ8Quad Ex (i) u zonskoj konfiguraciji.


Ex barijera za esserbus

Ex barijera tipa KFD0 CS EKS1.56 (214912) za rad Ex IQ8Quad Ex (i) detektora direktno na esserbus / esserbus-PLus petlji sa pojedinačnim adresiranjem. Maks. 4 Ex barijere po petlji.

Konvencionalni ručni javljač

Veliki dizajn sa alarmnim indikatorom, povezivanje na standardnu detekcionu zonu dostupan u izvedbi sa dva kontakta


Konvencionalni ručni javljač

Mali dizajn. Za povezivanje sa konvencionalnom detekcionom zonom. Reset, otvaranje i test ključem

Konvencionalni ručni javljač IP67

Mali dizajn, vodootporno kućište za vanjsku montažu. Za povezivanje sa konvencionalnom detekcionom zonom.


Adresibilni ručni javljač

Adresibilni ručni javljač veliki dizajn. Pogodan je za upotrebu u esserbus i esserbus-plus petlji sa memorisanjem alarma i LED indikatorom. Opcioni priključak za konvencionalnu zonu ručnih javljača. Bez konekcije na petlju radi kao konvencionalni ručni javljač. Sa ili bez izolatora. Na dodatnu zonu se može povezati do 10 konvencionalnih ručnih javljača, maksimalna dužina kabla linije 500 metara!

Adresibilni ručni javljač

Mali dizajn ručnog javljača. Pogodan za esserbus i esserbus-plus petlju, sa soft-adresiranjem, memorijom alarma i LED indikatorom. Na ulaz ručnog javljača mogu se povezati konvencionalni detektori. Bez BUS komunikacije, detektor radi kao konvencionalni ručni javljač. Sa ili bez izolatora.


Adresibilni ručni javljač IP67

Vodootporni ručni javljač mali dizajn. Pogodan za esserbus i esserbus-plus petlju, sa soft-adresiranjem memorijom alarma i LED indikatorom. Bez BUS komunikacije, detektor radi kao konvencionalni ručni javljač. Vodootporni ručni javljač dizajniran je za upotrebu na otvorenom i na mestima gde može doći do vlage. Kućište za površinsku montažu obezbeđuje mesto za uvodnicu kablova M20 (opcija) za pojednostavljenu instalaciju.

Adresibilni ručni javljač Ex

Ex ručni javljač, dostupan i kao konvencionalni veliki dizajn IQ8Quad, koji se sastoji od elektronskog modula i kućišta detektora, za upotrebu u esserbusu i eserbus-plus petlji sa soft-adresiranjem, memorijom alarma i LED indikatorom bez izolatora, posebno za upotrebu u ex-područjima. Rad sa individualnim adresiranjem uz ex barijeru 804744. Pogodan zbog visoke IP zaštite do IP 55 za upotrebu u vlažnim prostorijama.


Adresibilni ex ručni javljač

Ex ručni javljač, dostupan i kao konvencionalni mali dizajn IQ8Quad, koji se sastoji od elektronskog modula i kućišta detektora, za upotrebu u esserbusu i eserbus-plus petlji sa soft-adresiranjem, memorijom alarma i LED indikatorom bez izolatora, posebno za upotrebu u ex-područjima. Rad sa individualnim adresiranjem uz ex barijeru 804744. Pogodan zbog visoke IP zaštite do IP 55 za upotrebu u vlažnim prostorijama.

Transponder 4 ulaza / 2 izlaza

Uređaj proširuje mogućnosti multifunkcionalne primarne petlje. Moguće je povezivanje četiri zone sa automatskim standardnim detektorima, ručnim javljačima (neadresibilnih) kao i specijalnim detektorima. Pored toga, dostupna su i dva programabilna relejna izlaza. Oba relejna izlaza transpondera mogu se koristiti za resetovanje priključenih detektora ne esser tipa. Funkcija releja je programabilna kao i njen tip NO, NC, naponski / beznaponski / nadzirani... Esserbus transponderu potreban je spoljni napon za rad 4 nadzirana ulaza 12V. Opciono nadzor prisustva napona.


Transponder za spec. detektore

Za povezivanje specijalnih detektora i pripadajućih funkcija resetovanja sa evaluacijom pred alarma, greške i alarma. Transponder se može prilagoditi različitim procedurama resetovanja povezanih detektora. Ulazi i izlazi transpondera mogu se povezati na tako da uključivanje ili resetovanje ulaznog signala dovodi do kratkotrajnog aktiviranja reset ulaza specijalnog detektora. Da bi podržali različite specijalne detektore, ulazi transpondera mogu se programirati ra deset potraje i do 255 sekundi.

Transponder sa 12 releja

Uređaj proširuje mogućnosti multifunkcionalne primarne petlje. Pomoću 12 releja moguće je proširiti broj kontrolnih zona po centrali. U zavisnosti od centrale, može se integrisati ili koristiti sa detektorima požara u mešovitom radu. Napajanje esserbus transpondera: preko multifunkcionalne primarne petlje. Može se napajati i sa eksternim napajanbjem 12 V ili 24 V za releje K1 do K12. Vanjski napon transpondera može se programirati tako da se nadzite. U „plutajućem“ režimu rada nije neophodan spoljni napon, 11 releja je slobodno programabilan. Maksimalna dužina linije od transpondera do spoljnog uređaja je do 1000 m.


Transponder za požarna vrata

Transponder je pogodan za upotrebu u različitim aplikacijama: u samostalnom radu ili na esserbusu. Kad je povezan na esserbus, automatski detekteri požara serije 9200 ili IQ8Quad mogu se koristiti kao detektori sistemima za otvaranje vrata (FSA - požar, kvar i isključenje). Kad je transponder vezan na petlju status sistema otvaranja vrata je prikazan na požarnoj centrali. Za samostalni rad, podobni su detektori IQ8Quad bez izolatora. Za rad, transponderu je potreban spoljni napon. Moguće nadzor eksternog napona.

Transponder RZT

Transponder je samostalan učesnik na esserbus-u za protivpožarni alarmni sistem 8000, IQ8Control i FlekES centrale. Pojedinačni automatski detektori požara i ručni javljači (konvencionalna tehnologija) drugih proizvođača mogu se povezati na 4 zone ulaza. Napon svih 4 zone može se podesiti na 24 V pomoću internog DC / DC modula. Dodatni modul resetovanja nije potreban za rad detektora treće proizvođača. Dva relejna izlaza su dostupna za opštu kontrolu. Dostupna i za 12V


Transponder IQ8FCT XS

Transponder se može koristiti kao FCT (transponder za kontrolu požara) za kontrolu i nadgledanje eksternih uređaja za zaštitu od požara poput protivpožarnih klapni ili kao tehnički alarmni modul (TAL) za nadgledanje spoljnog kontakta i kontrolu spoljnog opterećenja (*). Transponder je povezan na esserbus / esserbus-PLus petlju požarnih centrala FlexES, IQ8Control. IQ8FCT XS obezbeđuje integrisani izolator petlje, ulazni kontakt kao i relejni izlaz i priključak za paralelni daljinski LED indikator. Modul ne zahteva spoljno napajanje. U funkciji FCT uređaj za kontrolu požara, npr. protivpožarna klapna će biti povezana na relejni izlaz IQ8FCT XS i kontrolisan. Preko ulaza se prati krajnji položaji ovog spoljnog uređaja u skladu sa programiranim konfiguriranim vremenom nameštanja. U TAL funkciji spoljni kontakt može se povezati i nadgledati preko ulaza IQ8FCT XS. U slučaju aktiviranja ovog kontakta, prikazaće se adresa i programirani dodatni tekst odgovarajućeg tehničkog alarmnog modula. Dužina kabla do kontakta može biti do 500 metara. Za spoljnu indikaciju statusa aktiviranja, može se povezati paralelni daljinski LED indikator.

Transponder IQ8FCT LP

Transponder se može koristiti kao FCT (transponder za kontrolu požara) za kontrolu i nadgledanje eksternih uređaja za zaštitu od požara poput protivpožarnih klapni ili kao tehnički alarmni modul (TAL) za nadgledanje spoljnog kontakta i kontrolu spoljnog opterećenja (*). Transponder je povezan na esserbus / esserbus-PLus petlju požarnih centrala FlexES, IQ8Control. IQ8FCT LP obezbeđuje integrisani izolator petlje, ulazni kontakt kao i relejni izlaz koji može podneti opterećenje od 230VAC/16A. Modul ne zahteva spoljno napajanje. U funkciji FCT uređaj za kontrolu požara, npr. protivpožarna klapna će biti povezana na relejni izlaz IQ8FCT LP i kontrolisan. Preko ulaza se prati krajnji položaji ovog spoljnog uređaja u skladu sa programiranim konfiguriranim vremenom nameštanja. IQ8FCT LP je takođe opremljen konfigurabilnom havarijskom funkcionalnošću. Ako je omogućeno, gubitak komunikacije sa upravljačkom jedinicom ili ispad radnog napona esserbusa dovodi do automatske samoaktivacije relejnog izlaza. U TAL funkciji spoljni kontakt može se povezati i nadgledati preko ulaza IQ8FCT XS. U slučaju aktiviranja ovog kontakta, prikazaće se adresa i programirani dodatni tekst odgovarajućeg tehničkog alarmnog modula. Dužina kabla do kontakta može biti do 500 metara. Za spoljnu indikaciju statusa aktiviranja, može se povezati paralelni daljinski LED indikator.


TAL modul

Uređaj za tehnički alarm IQ8TAL je namenjen za požarne centrale IQ8Control i FlekES i olakšava otkrivanje i prosleđivanje tehničkih alarma. IQ8TAL je opremljen integrisanim izolatorom petlje, ulaznim kontaktom i relejnim izlazom. Integrisani relej može biti opcionalno konfigurisan kao normalno zatvoreni kontakt ili kao normalno otvoreni kontakt. Spoljni NO ili NC mogu biti povezani na ulaz IQ8TAL. Kada se aktivira alarm adresa i automatski programirani dodatni tekst IQ8TAL-a na koji je kontakt povezan prikazuju se automatski. IQ8TAL ne zahteva posebno napajanje.

Bežični transponder

Ovaj bežični transponder dizajniran je za zidnu montažu. Bežični transponder komunicira sa do 32 druga bežična uređaja. To mogu biti bežični uređaji raznih vrsta, od inteligentnih automatskih detektora požara ili bežičnih interfejsa za ručni javljač i / ili alarmnim signalnim uređajima porodice IQ8. Koristeći sistem IQ8Control / FlekES centrale, bežični transponder integriše inteligentne automatske detektore (sa i bez alarmnih uređaja), ručni javljač i IQ8 Alarm Plus signalne uređaje u esserbus / esserbus-PLus petlju preko bežičnog podnožja i / ili bežičnog interfejsa. Podnožje detektora omogućava esserbus integraciju inteligentnih automatskih detektora na petlju sa individualnim adresiranjem putem transpondera. Na jednoj petlji se može koristiti do 10 transpondera. Transponder se može povezati sa petljom, kao i sa konvencionalnom detektorskom zonom ili se može koristiti kao samostalna jedinica. Na raspolaganju su beznaponski izlazi alarm i kvar. Transponderu je potreban vanjski napon napajanja.


Bežično podnožje za RJ

Radio interfejs omogućava spajanje IQ8MCP - ručnog javljača (malog ili velikog dizajna) na bežični esserbus-PLus. Radio interfejs povezuje inteligentni IQ8MCP sa esserbus / esserbus-plus petljom putem IQ8Wireless transpondera. Tako se uređaji automatski dodavaju na petlju sa individualnom adresom.

Bežično podnožje detektora

Sa IQ8 bežično podnožje, bežična komponenta je smeštena u podnožju na koju se postavlja odgovarajući detektor požara. Bežična baza olakšava povezivanje detektora IQ8Quad TM, ROR, O, O²T i OTG putem bežične prenosne linije na esserbus / esserbus-PLus i integriše ih putem bežičnog transpondera u sistem protivpožarne petlje. Može se dodeliti najviše 32 radio baze po bežičnom transponderu.


SPECIJALNI DETEKTORI

Javljač za vent. kanale

Modul za uzorkovanje vazduha iz ventilacionog kanala sa OTblue-LKM multisensor detektora IQ8Quad šifra 802379/800379 i sa Venturi cevima. Komplet je montiran izvan sistema za odvod vazduha. Venturi cev se uranja u protok vazduha sistema za dovod / odvod vazduha čime vazduh prolazi kroz detektorsku komoru javljača pa se vraća u sistem vazdušnih kanala. Tokom rada su detektor i LED za indikaciju alarma vidljivi tako dodatni indikator nije potreban. Kućište nije potrebno otvarati radi održavanja. Servis se lako može postići zasebnim otvorom na prednjem delu kućišta

Linijski detektor toplote

LWM-1 omogućava rano otkrivanje požara ili pregrevanja. Posebno je dizajniran za primenu u uskim prostorijama ili grubim uslovima okoline. Sistem se sastoji od jedinice za obradu podataka LWM-1 i posebnog senzorskog kabla, koji se odabira prema vrsti aplikacije. Integracija u petlji i funkcija resetovanja vrši se putem esserbus transpondera, šifra 808623. Uređaju je potrebno zasebno napajanje od 24 V DC.


Linijski detektor dima LRMX

Linearni detektor dima sa ABS plastičnim kućištem otpornim na plamen u skladu sa EN 54-12 sastoji se od detektora, i upravljačke jedinice. Veza sa esserbus-om i resetovanje se vrši preko esserbus transpondera 808623. Ovaj uređaj zahteva spoljno napajanje od 24 V DC. LRMX ima domet od 40 m koristeći jedan reflektor. Za duže domete potreban je set reflektora za odgovarajuće povećanje opsega (šifra 761401.10 ili 761402.10). Druga alternativa je reflektor sa nano presvlakom (šifra 761411, 761412 ili 761413) ili sa dodatnim montiranim grejanjem (šifra 761421 [do 80 m] ili 761422 [do 100 m]) za primene u teškim uslovima okruženja.

Linijski javljač dima FR50

Detektor se sastoji od integrisanog infracrvenog primo-predajnika i reflektujuće prizme. Signal reflektovan od prizme se analizira u prijemniku. Signal koji dostiže prag aktiviraće alarm. Integrisanje u essernet petlju i funkcija resetovanja vrši se putem esserbus transpondera (šifra. 808623). Detektor zahteva odvojeno napajanje od 24 V DC. FireRay detektor se instalira oko 0,3 do 0,8 m ispod plafona, a njegov reflektor sa odstojanjem nasuprot njega. U zoni prostiranja zraka ne smeju biti reflektirajuće prepreke (približno 2 stepena) Domet 50m.


Linijski javljač dima FR100

Detektor se sastoji od integrisanog infracrvenog primo-predajnika i reflektujuće prizme. Signal reflektovan od prizmu se analizira u prijemniku. Signal koji dostiže prag aktiviraće alarm. Integrisanje u essernet petlju i funkcija resetovanja vrši se putem esserbus transpondera (šifra. 808623). Detektor zahteva odvojeno napajanje od 24 V DC. FireRay detektor se instalira oko 0,3 do 0,8 m ispod plafona, a njegov reflektor sa odstojanjem nasuprot njega. U zoni prostiranja zraka ne smeju biti reflektirajuće prepreke (približno 2 stepena) Domet 100m.

Linijski javljač dima FR5000

FireRay 5000 kombinuje infracrveni predajnik i prijemnik u jednoj detektorskoj glavi. Prenosni signal se reflektuje prizmom i analizira na koncentraciju dima od strane prijemne jedinice. Jedinica za prenošenje / prijem sadrži elektro-actuator, koji IR-zrak uvek održava u optimalnoj orijentaciji. Električni aktuator u glavi detektora omogućava daljinsko ručno podešavanje putem daljinskog upravljača i njegovog LCD ekrana, tastature i laserskog indikatora. Automatski, samo-korekcioni mehanizam omogućava da se glava detektora savršeno usmeri ka reflektirajućoj prizmi bez obzira na vibracije ili pokret konstrukcije zgrade.


Detektorska glava FR5000

Dodatna detektorska glava za FireRay-5000 pošto jedan kontroler može upravljati sa dva linijska detektora

Aspiracioni javljač TITANUS

Aktivni sistem za rano otkrivanje požara. Služi kao zaštita za prostoriju i opremu i može se direktno povezati na eserbus-plus petlju. Kompaktni sistem za detekciju dima na aspiracijom sistemu TITANUS PRO SENS® EB se isporučuje u kompletu sa detekcijskim modulom DM-TP-50L. Rad na „Plug & play“ principu brzo i jednostavno pokretanje putem unapred programiranih standardnih funkcija i unapred konfigurisanih modula detektora. Rad sa jednom usisnom granom


Aspiracioni javljač TITANUS 2EB

Osnovna jedinica za zidnu montažu, spremna za prijem do dva detektorska modula DM-TP-kk. TITANUS PRO SENS® 2 EB može se direktno povezati na esserbus-plus petlju. Uređaj se isporučuje sa prednjom folijom za rad sa dve usisne grane - uz dodatak detektorskih modula.

IR detektor plamena Ex

Potpuno zatvoreni infracrveni javljač plamena, otporan na pritisak, posebno se odlikuje pouzdanim radom u teškim uslovima. Integrisani LED i tri releja pružaju informacije o ispravnom funkcionisanju, kvaru i alarmu. Otpornost na kontaminaciju i grejana optika za sprečavanje kondenzacije i stvaranja leda takođe obezbeđuje pouzdan spoljašnji rad. Tipična područja primene su turbine, petrohemija i automobilska industrija. Integracija u petlju i resetovanje preko esserbus transpondera 808623. Zahteva odvojeno napajanje od 24 V DC.


UV/IR detektor plamena

Kombinovani ultraljubičasto / infracrveni javljač plamena, otporan na pritisak, omogućava UV i infracrvenim senzorima da nadgledaju istu zonu detekcije sa vizuelnim uglom od 90 °. Do aktiviranja dolazi samo zajedničkom aktiviranjem IC i UV senzora. LED pokazuje informacije o stanju rada, kvaru i alarmu. Tri releja (požar, kvar i dodatni alarm) su integrisana za povezivanje sa sistemom signalizacije požara. Otpornost na kontaminaciju i grejana optika za sprečavanje kondenzacije i stvaranja leda takođe omogućavaju pouzdan spoljašnji rad. Tipična područja primene su turbine, skladišta municije, skladišta prirodnog gasa i hangari za avione. Integracija u petlju i resetovanje preko esserbus transpondera 808623. Ovaj uređaj zahteva odvojeno napajanje od 24 V DC.


UREĐAJI ZA UZBUNJIVANJE

Sirena CWSO-RR-S1

Akustični alarmni uređaj odgovara standardu EN 54-3, u crvenom kućištu (dostupan i u belom), i nudi izbor od 32 različita tonska signalna, uključujući DIN ton i druge tonove specifične za pojedine države. Svi tonovi su u skladu sa EN 54-3. Konfiguracija se vrši putem 6-polnog DIP prekidača. Mogu se aktivirati do dva različita tonska signala. Signalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu.

Sirena CWSO-RR-S3

Kombinovani akustički i optički alarmni uređaj u skladu sa EN 54-3 & EN 54-23, u crvenom kućištu, nudi izbor 32 signalna tona, uključujući DIN ton i druge tonove specifične za države. Svi tonovi su u skladu sa EN 54-3. Konfiguracija tona se vrši preko 6-pinskog DIP prekidača. Mogu se aktivirati do dva različita tonska signala. Optički signalni uređaj sa crvenom signalnom lampom. Signalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu.


IQ8 Alarm plus

Adresabilna sirena koja se napaja sa esserbus-plus petlje otporan na kratak spoja / prekid petlje u skladu sa EN 54-3 sa integrisanim signalnim tonovima za akustičnu signalizaciju alarma. Sa do 20 različitih programibilnih signalnih tonova, uključujući DIN ton u skladu sa DIN 33404, deo 3. Jačina zvuka može se podesiti na 8 različitih nivoa. Faktor opterećenja može se podesiti na 2 različita nivoa. Signalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu. Dostupno podnožje za vanjsku montažu. Dostupna i u beloj boji.

IQ8 Alarm plus sa govornom

Adresabilna sirena sa govornom porukom koja se napaja sa esserbus-plus petlje otporan na kratak spoja / prekid petlje u skladu sa EN 54-3 sa integrisanim signalnim tonovima za akustičnu signalizaciju alarma. Sa do 20 različitih programibilnih signalnih tonova, uključujući DIN ton u skladu sa DIN 33404, deo 3. Mogućnost programiranja 5 govornih poruka na pet različitih jezika. Jačina zvuka može se podesiti na 8 različitih nivoa. Kombinacija zvučnih tonova i govorne poruke je programabilna. Signalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu. Dostupno podnožje za vanjsku montažu. Dostupna i u beloj boji.


IQ8 Vizuelna signalizacija

Adresabilna flesh lampa u crvenoj boji koja se napaja sa esserbus-plus petlje otporan na kratak spoja / prekid petlje u skladu sa EN 54-3 sa integrisanim crvenim svetlosnim lampicama, za optičku alarmnu signalizaciju. Jačina optičkog signala može se podesiti u 6 veličina programski. Signalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu. Dostupno podnožje za vanjsku montažu. Dostupna i u beloj boji.

IQ8 Audio vizuelna signalizacija

Adresabilna sirena sa flesh lampom u crvenoj boji koja se napaja sa esserbus-plus petlje otporan na kratak spoja / prekid petlje u skladu sa EN 54-3 & EN 54-23 sa integrisanim signalnim tonovima i bljeskalicom crvenog svetla za akustičnu i optičku signalizaciju alarma. Sa do 20 različitih programibilnih signalnih tonova, uključujući DIN ton u skladu sa DIN 33404, deo 3. Jačina zvuka može se podesiti na 8 različitih nivoa glasnoée. Opseg optičkog signala može se podesiti u 6 jačina. ignalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu. Dostupno podnožje za vanjsku montažu. Dostupna i sa bljeskalicom u beloj boji.


IQ8 Audio vizuelna i govorna signalizacija

Adresabilna sirena sa flesh lampom u crvenoj boji koja se napaja sa esserbus-plus petlje otporan na kratak spoja / prekid petlje u skladu sa EN 54-3 & EN 54-23 sa integrisanim signalnim tonovima, bljeskalicom crvenog svetla i govornom porukom za akustičnu i optičku signalizaciju alarma. Sa do 20 različitih programibilnih signalnih tonova, uključujući DIN ton u skladu sa DIN 33404, deo 3. Do 5 govornih poruka na 5 različitih jezika. Jačina zvuka može se podesiti na 8 različitih nivoa glasnoée. Opseg optičkog signala može se podesiti u 6 jačina. ignalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu. Dostupno podnožje za vanjsku montažu. Dostupna i sa bljeskalicom u beloj boji.

Paralelni indikator

Crvena prizma je osvetljena sa 4 pulsirajuće LED za rad na esserbus i esserbus-PLus petlji za optimizaciju potrošnje energije. Ugrađeni stabilizator potrošnje struje i kondenzator za skladištenje energije za uklanjanje vršne struje na esserbus-PLus petlji i za povećanje intenziteta svetla. Dostupan u više boja