CENTRALE ZA SIGNALIZACIJU I GAŠENJE POŽARA

KFP-AF1-FB centrala za detekciju požara - mala

Centrala za signalizaciju požara isporučuje se na lokalnom jeziku, sa korisničkim interfejsom LCD grafičkim displejem i kontrolom za vatrogasce, sa 1 petljom koja podržava do 128 uređaja u 512 zona, imaju standardna 2 nadzirana izlaza za sirene, koji se mogu koristiti i kao slobodno programirajući izlazi. Pored toga, na raspolaganju su 2 konvencionalna relejna izlaza i 2 nadzirana izlaza, koji rade u paru i preprogramirani su za aktiviranje u slučaju požara i kvara, kao i 2 korisnički programabilna nadzirana ulaza za nadgledanje i kontrolu. Ethernet interfejs za daljinski nadzor i podešavanje, moguće slanje e-mail obaveštenja. 3 USB porta i RS-232 port za štampač. Tri nivoa pristupa, i memorija događaja od 9999 unosa


KFP-AF1-FB centrala za detekciju požara - velika

Centrala za signalizaciju požara isporučuje se na lokalnom jeziku, sa korisničkim interfejsom LCD grafičkim displejem i kontrolom za vatrogasce, sa 1 petljom koja podržava do 128 uređaja u 512 zona, imaju standardna 2 nadzirana izlaza za sirene, koji se mogu koristiti i kao slobodno programirajući izlazi. Pored toga, na raspolaganju su 2 konvencionalna relejna izlaza i 2 nadzirana izlaza, koji rade u paru i preprogramirani su za aktiviranje u slučaju požara i kvara, kao i 2 korisnički programabilna nadzirana ulaza za nadgledanje i kontrolu. Ethernet interfejs za daljinski nadzor i podešavanje, moguće slanje e-mail obaveštenja. 3 USB porta i RS-232 port za štampač. Tri nivoa pristupa, i memorija događaja od 9999 unosa. Veliko kućište za smeštaj akumlatora


KFP-AF2-FB centrala za detekciju požara - mala

Centrala za signalizaciju požara isporučuje se na lokalnom jeziku, sa korisničkim interfejsom LCD grafičkim displejem i kontrolom za vatrogasce, sa 2 petlje proširljiva do 4 koja svaka podržava do 128 uređaja u 512 zona, imaju standardna 4 nadzirana izlaza za sirene, koji se mogu koristiti i kao slobodno programirajući izlazi. Pored toga, na raspolaganju su 2 konvencionalna relejna izlaza i 2 nadzirana izlaza, koji rade u paru i preprogramirani su za aktiviranje u slučaju požara i kvara, kao i 2 korisnički programabilna nadzirana ulaza za nadgledanje i kontrolu. Ethernet interfejs za daljinski nadzor i podešavanje, moguće slanje e-mail obaveštenja. 3 USB porta i RS-232 port za štampač. Tri nivoa pristupa, i memorija događaja od 9999 unosa


KFP-AF2-FB centrala za detekciju požara - velika

Centrala za signalizaciju požara isporučuje se na lokalnom jeziku, sa korisničkim interfejsom LCD grafičkim displejem i kontrolom za vatrogasce, sa 2 petlje proširiva do 4 svaka podržava do 128 uređaja u 512 zona, imaju standardna 4 nadzirana izlaza za sirene, koji se mogu koristiti i kao slobodno programirajući izlazi. Pored toga, na raspolaganju su 2 konvencionalna relejna izlaza i 2 nadzirana izlaza, koji rade u paru i preprogramirani su za aktiviranje u slučaju požara i kvara, kao i 2 korisnički programabilna nadzirana ulaza za nadgledanje i kontrolu. Ethernet interfejs za daljinski nadzor i podešavanje, moguće slanje e-mail obaveštenja. 3 USB porta i RS-232 port za štampač. Tri nivoa pristupa, i memorija događaja od 9999 unosa. Veliko kućište za smeštaj akumlatora


KFP-AFx-FB centrala za detekciju požara - sa štampačem

Kao prethodne centrale samo je dodat ugrađeni štampač događaja na prednji deo centrale


KFP-AFR-FB ripiter

Ripiter centrala poseduje isti korisnički interfejs kao standardna, i interfejs za vatrogasnu brigadu, isporučuje se na lokalnom jeziku. Sa ugrađenom mrežna karticom 2010-2-NB. Osim što nema adresibilnu petlju i nadzirane programabilne izlaze, podešavanje je slično običnoj centrali KFP-AF. Poseduje sopstveno napajanje sa punjačem akumlatora, 2 konvencionalna relejna izlaza i 2 nadzirana izlaza, koji rade u paru i preprogramirani su kao alarm i kvar, kao i 2 programabilna ulaza za nadgledanje i kontrolu.


Konvencionalna centrala za signalizaciju požara KFP-CF2

KFP-CF2 je konvencionalna centrala za signalizaciju požara. Ispuručuje se sa interfejsom na lokalnom jeziku sa 2 zone koje podržavaju do 20 uređaja po zoni, automatske i ručne jevljače na istoj zoni. Ima 2 nadzirana relejna izlaza namenjena kontroli sirena i pozivu vatrogasaca. Pored toga, dostupna su 2 konvencionalna relejna izlaza preprogramirana da se aktiviraju jedan na alarm, drugi na kvar, kao i dva korisnički programabilna ulaza za nadgledanje i kontrolu.


Konvencionalna centrala za signalizaciju požara KFP-CF4

KFP-CF4 je konvencionalna centrala za signalizaciju požara. Ispuručuje se sa interfejsom na lokalnom jeziku sa 4 zone koje podržavaju do 20 uređaja po zoni, automatske i ručne jevljače na istoj zoni. Ima 4 nadzirana relejna izlaza namenjena kontroli sirena i pozivu vatrogasaca. Pored toga, dostupna su 2 konvencionalna relejna izlaza preprogramirana da se aktiviraju jedan na alarm, drugi na kvar, kao i dva korisnički programabilna ulaza za nadgledanje i kontrolu.


Konvencionalna centrala za signalizaciju požara KFP-CF8

KFP-CF8 je konvencionalna centrala za signalizaciju požara. Ispuručuje se sa interfejsom na lokalnom jeziku sa 8 zona koje podržavaju do 20 uređaja po zoni, automatske i ručne jevljače na istoj zoni. Ima 4 nadzirana relejna izlaza namenjena kontroli sirena i pozivu vatrogasaca. Pored toga, dostupna su 2 konvencionalna relejna izlaza preprogramirana da se aktiviraju jedan na alarm, drugi na kvar, kao i dva korisnički programabilna ulaza za nadgledanje i kontrolu.


Centrala za gašenje KFP-CX3

KFP-CX3 je konvencionalna centrala za signalizaciju i gašenje požara. Isporučuje se sa interfejsom na lokalnom jeziku sa 3 požarne zone koja podržavaju do 20 uređaja po zoni. Zone se mogu konfigurirati za gašenje u jednoj zoni ili dvozonskoj zavisnosti u bilo kojoj kombinaciji zona. Pored toga, centrala nudi nadzirane izlaze za obaveštenje u prvoj fazi i drugoj fazi gašenja, kao i optičke i zvučne indikatore upozorenja kod aktiviranje aktuatora. Standardni relejni izlazi oodgovaraju EN54 standardu i po njemu određuju algoritam aktiviranja gašenja i obaveštenje o statusu sistema. Poseduje standardne nadzirane ulaze za kontrolu sistema i samog procesa gašenja, ulazi kao ručni javljači Start, Stop, Zaustavljanje, kontrola boce, kontrola vrata, kontrola toka agensa....


Centrala za gašenje KFP-CX3E

Funkcije iste kao i kod KFP-CX3 stim da podržava mrežnu karticu i može komunicirati sa adresibilnim centralama, što omogućava daljinski nadzor i upravljanje


PROŠIRENJA CENTRALE

Kartica analogne petlje

Kartica analogne petlje proširuje kapacitet centrale s 2 petlje koja udvostručuje količinu uređaja koje centrala može nadzirati. Zajedno sa 2 dodatne petlje dolaze i 4 nadzirana izlaza za sirene / poziv vatrogasaca, koja se mogu koristiti kao slobodno programirajući izlazi. Karticu podržava samo KFP-AF2 centrala, montira se u predviđeni slot centrale.

Mrežna kartica

Mrežna ploča Firenet omogućava formiranje robusne redundantne komunikacione mrežu klase A, preko RS485, podržavajući maksimalne 32 učesnika. Svaki čvor može biti požarna centrala ili ripiter. Komunikaciona mreža može biti u Ring ili Bus konfiguraciji, stim da Ring ima veću otpornost na smetnje.


Periferijska kartica 8u

Ploča sa perifernim uređajima 2010-2-PIB-8I je dodatna oprema inteligentnih adresabilnih sistema za kontrolu "life safety" malih do srednjih dimenzija. Ukupno postoje 4 opcije ove proširne kartice. 2010-2-PIB-8I je pojednostavljena varijanta 2010-2-PIB i savršena je ako tražite samo dodatni nadzirani ulaz za interfejs druge elektronske opreme sa lica mesta.

Periferijska kartica 8i

Ploča sa perifernim uređajima 2010-2-PIB-8O je dodatna oprema inteligentnih adresabilnih sistema za kontrolu "life safety" malih do srednjih dimenzija. Ukupno postoje 4 opcije ove proširne kartice. 2010-2-PIB-8O je pojednostavljena varijanta 2010-2-PIB i savršen je ako tražite samo dodatne nadzirane izlaze za interfejs druge elektronske opreme sa lica mesta.


Periferijska kartica 8u/8i

Ploča sa perifernim uređajima 2010-2-PIB-8I8O je dodatna oprema inteligentnih adresabilnih sistema za kontrolu "life safety" malih do srednjih dimenzija. Ukupno postoje 4 opcije ove proširne kartice. 2010-2-PIB-8O je pojednostavljena varijanta 2010-2-PIB i savršen je ako tražite samo dodatne nadzirane izlaze i ulaze za interfejs druge elektronske opreme sa lica mesta.

Periferijska kartica PIB

Ploča sa perifernim uređajima 2010-2-PIB je dodatna oprema inteligentnih adresabilnih sistema za kontrolu "life safety" malih do srednjih dimenzija. Ukupno postoje 4 opcije ove proširne kartice. 2010-2-PIB je pojnaprednija varijanta nudi osam ulaza i izlaza i četiri relejna izlaza za kompatibilne centrale. Ploča je dizajnirana da podrži zahteve nemačkog tržišta na bazi VdS 2540 i pruža interfejs do IFAM Sistem 3000, do opremu vatrogasne brigade i do druge regionalne kontrolne i indikacijske uređaje. Ploča se može napajati iz centrale ili lokalno, pružajući 24 VDC svakom od nadziranih izlaza. Ulazi i izlazi (isključujući relejne izlaze) su nadzirani na kvara usled kratkog spoja i otvorenog kola.


PAK - proširenja centrale

Centrala omogućava da se njegove mogućnosti prošire pomoću USB ključeva. Ovi USB ključeve nazivaju se PAK - om. Upotreba PAK-a aktiviraće dodatne funkcije centrale po zahtevu. Ovisno o potrebnoj funkcionalnosti, mogu se koristiti pojedinačni ili višestruki PAK-ovi koje otključavaju ove funkcionalnosti. Funkcije poput broja čvorova / petlje, podržani protokol detektora, korišćeni TCP / IP komunikacijskog protokol za daljinsko nadgledanje, komunikacija sa softverom za upravljanje poput BACNet ili Modbus, itd., mogu se otključati korišćenjem PAK-ova. PAK je vezan za serijski broj panela, i ne mora da ostane priključen na ploču. Može se ukloniti kada se PAK instalira. Ali preporuka je da PAK-ovi uvek ostanu u centrali, jer na primer u slučaju izvršavanja funkcija resetovanja ili ponovne instalacije.

Mrežna kartica konv. sistem

Mrežna kartica 2010-1-NB za formiranje FireNet mreže na bazi RS-485 protokola omogućava komunikacione mreže klase B ili redundantne mreže klase A, 32 čvora, podržavajući do 64 zone. Svaki čvor može biti centrala ili repetitor panel. Umrežavanje omogućava ponavljanje korisničkog interfejsa bilo koje centrale prema potrebi idealan je kod proširivanja sistema..


Relejna kartica

2010-1-RB je programabilna, relejna ploča sa beznaponskim kontaktima. Proširuje centralu sa 4 dodatna relejna izlaza. Ovi izlazi mogu se dodeliti da se aktiviraju na različitim statusima alarma ili da aktiviranje uslovljava jedna zona, sve zone ili samo neke zone po izboru. Do 4 ovih modula može biti instalirano po centrali zavisno od veličine kućišta.

Kartica izlaz za sirene

2010-1-SB je programabilna, ploča za pokretanje sirena sa nadziranim naponskim izlazima. Proširuje centralu sa 4 dodatna nadzirana izlaza. Ovi izlazi mogu se dodeliti da se aktiviraju na različitim statusima alarma ili da aktiviranje uslovljava jedna zona, sve zone ili samo neke zone po izboru. Do 4 ovih modula može biti instalirano po centrali zavisno od veličine kućišta.


ELEMENTI PETLJE

Termički javljač KL-710A

Dojava alarma kada temperatura pređe fiksnu temperaturu ili je dinamika porasta temperature brža od nameštenog praga. Koristi se tamo gde požar može da prouzrokuje naglo povišenje temperature ili gde je dim, aerosoli, prašina itd. normalno prisutan u kontrolisanom ambijentu, i ne dozvoljavaju upotrebu druge vrste detektora.

Optički javljač KL-731A

Tindall-ov optički efekat dima u komori koristi se za otkrivanje požara. Koristi se na mestima gde mogući zapaljivi materijali, poput plastike, polistirena, PVC-a, itd., stvaraju vidljivi dim. Adresibolni optički detektor dostupan je u beloj ili crnoj boji.


Optičko-termički jacljač KL-735A

Dvostruka tehnologija (fotoelektrični i senzora toplote) koristi se za precizno otkrivanje različitih vrsta požara. Otkrivanje toplote zasniva se na fiksnom i termodinamičkom porastu dok fotoelektrični senzor koristi Tindall-ov optički efekat.

Ručni javljač KAL-455

KAL455 je crveni, adresibilni ručni javljač požara za ručnu dojavu požara na centralu za signalizaciju požara koja radi na Kilsen protokolu. U svaku petlju se može instalirati do 125 KAL455 uređaja. Adresiranje uređaja vrši se preko DIP prekidača koji se jednostavno koriste. KAL455 pruža LED indikaciju kao i mogućnost za ručno testiranje.


Ručni javljač IP67 KAL-455E

KAL455E je crveni, adresibilni ručni javljač požara za ručnu dojavu požara na centralu za signalizaciju požara koja radi na Kilsen protokolu. U svaku petlju se može instalirati do 125 KAL455E uređaja. Adresiranje uređaja vrši se preko DIP prekidača koji se jednostavno koriste. KAL455 pruža LED indikaciju kao i mogućnost za ručno testiranje. Vodootporno kućište za spoljašnju montažu

KAL-710 1 ulazna zona

KAL710 omogućava povezivanje jedne, konvencionalne zone detektora požara u adresnu petlju protivpožarnog sistema. U svaku zonu može biti priključeno do 20 konvencionalnih detektora ili do 32 konvencionalna ručna javljača. Ove jedinice omogućavaju razlikovanje alarma sa automatskog i ručnog javljača za aplikacije sa mešovitim zonama. KAL710 obezbeđuje napajanje za zone (detektore) iz spoljnog 24 VDC izvora i digitalno prenosi stanje zone na adresibilnu centralu za dojavu požara. LED na svakom modulu lokalno prikazuje status alarma i komunikacije modula, adresiranje sa DIP prekidačima.


KAL-714C 4 ulazne zone

KAL714C omogućava povezivanje četri, konvencionalne zone detektora požara u adresnu petlju protivpožarnog sistema. U svaku zonu može biti priključeno do 20 konvencionalnih detektora ili do 32 konvencionalna ručna javljača. Ove jedinice omogućavaju razlikovanje alarma sa automatskog i ručnog javljača za aplikacije sa mešovitim zonama. KAL714C obezbeđuje napajanje za zone (detektore) iz spoljnog 24 VDC izvora i digitalno prenosi stanje svake zone na adresibilnu centralu za dojavu požara. LED na svakom modulu lokalno prikazuje status alarma i komunikacije modula, adresiranje sa DIP prekidačima, zauzima četri adrese.

KAL-730 1 relejni izlaz

KAL730 pruža 1 beznaponski relejni izlaz, kojim se upravlja preko adresne petlje sistema signalizacije požara. Relej poseduje ZAJEDNIČKI, NORMALNO OTVORENE i NORMALNO ZATVORENE kontakt. Ovi izlazi mogu se koristiti za aktiviranje kontrole ventilacije, kontrole vrata, uređaja za upozorenje, aktiviranje alarmnih uređaja treće strane itd., direktno iz petlje adresibilnog sistema. Moguće napajanje uređaja sa petlje ili iz spoljne napajane jedinice. LED na svakom modulu lokalno prikazuje status alarma i komunikacije modula, adresiranje sa DIP prekidačima.


KAL-734C 4 releja izlaza

KAL734C pruža 4 beznaponski relejna izlaza, kojima se upravlja preko adresne petlje sistema signalizacije požara. Svaki relej poseduje ZAJEDNIČKI, NORMALNO OTVORENE i NORMALNO ZATVORENE kontakt. Ovi izlazi mogu se koristiti za aktiviranje kontrole ventilacije, kontrole vrata, uređaja za upozorenje, aktiviranje alarmnih uređaja treće strane itd., direktno iz petlje adresibilnog sistema. Napajanje uređaja iz spoljne napajane jedinice 24VDC. LED na svakom modulu lokalno prikazuje status alarma i komunikacije modula, adresiranje sa DIP prekidačima.

KAL-740 nadzirani relejni izlaz

KAL740 pruža jedan nadzirani naponski izlaz kojima se upravlja preko adresne petlje sistema signalizacije požara. Ovaj izlaz se pretežno koristi kao izlaz za aktiviranje protivpožarnih sirena. Potreban je spoljni izvor napajanja od 24 VDC, adresiranje sa DIP prekidačima.


KAL-760 1 nadzirani ulaz

KAL760 je adresabilna jedinica sa jednim nadziranim ulazom za Kisen adresabilne protivpožarne sisteme. Omogućava daljinsku kontrolu tehničkih uređaja i njihov nadzor preko adresibilne petlje protivpožarnog sistema koji se stalno nadzire na alarm, prekid i kratak spoj. Ulaz se može aktivirati zatvaranjem beznaponskog kontakta. KAL760 se može koristiti za nadgledanje stanja pre alarma i alarma bilo kog beznaponskog kontakta npr. nadzor opreme pod pritiskom, sistema aspiracije, senzora protoka, protivpožarnih vrata itd. i prenosi stanja opreme na centrelu, adresiranje sa DIP prekidačima..

KAL-775 Izolator petlje

KAL775 je izolator petlje protivpožarnog sistema. Izolira deo adresibilne petlje s problemom kratkog spoja ili preopterećenja petlje kako bi se omogućilo da ostatak uređaja u petlji normalno funkcioniše. KAL775 ne zahteva adresu na petlji. Lokalni LED indikator upozorava na izolovano stanje, a jedinica se automatski resetuje kada se otkloni stanje kratkog spoja na petlji. Prema propisima, izolator uvek treba da razdvaja dve požarne zone, a između dva modula izolatora ne sme biti povezano više od 32 uređaja.


KAL-790 kontrola požarnih vrata

KAL790 je adresibilna jedinica sa ulazom za nadgledanje protupožarnih vrata, zajedno sa beznaponskim programabilnim relejnim izlazom za upravljanje magnetima za držanje vrata, direktno preko petlje protivpožarnog sistema. Ulaz se neprekidno nadgleda na promenu statusa, dok izlaz pruža "fail-safe" kontrolu protivpožarnih vrata. Moguća opcija za nadzor pomoćnog napajanja koji napaja magnete za vratima. KAL790 je namenjen za upotrebu na protupožarnim vratima sa magnetima koji drže vrata u otvorenom položaju. U slučaju alarma, centrala daje komandu za otpuštanje magneta, a ulazni krug modula osigurava da su vrata pravilno zatvorena. U slučaju kvara / gubljenja napona napajanja magneta pomoćni monitor napajanja obaveštava centralu koja alarmira korisnika.

Termički javlljač KL710

Dojava alarma kada temperatura pređe fiksnu temperaturu ili je dinamika porasta temperature brža od nameštenog praga. Koristi se tamo gde požar može da prouzrokuje naglo povišenje temperature ili gde je dim, aerosoli, prašina itd. normalno prisutne u kontrolisanom ambijentu, i ne dozvoljavaju upotrebu druge vrste detektora.


Optički javljač KL731

Tindall-ov optički efekat dima u komori koristi se za otkrivanje požara. Koristi se na mestima gde mogući zapaljivi materijali, poput plastike, polistirena, PVC-a, itd., stvaraju vidljivi dim.

Ručni javljač

DMN700 je crveni ručni javljač za konvencionalne sisteme signalizacije požara za nazidnu montažu. Ima unutrašnji otpornik od 100 ohma i slobodan kontakt. Isporučuje se u kompletu sa elementom za resetovanje, test ključem i kutijom za površinsku montažu.


Ručni javljač nužni stop

DM700B je plavi, ručni javljač sa tasterom bez memorije (non latched) za unutrašnju upotrebu. Taster koji ne ostaje u pritisnutom položaju, je namenjen za korišćenje u sistemu za gašenje kao ručni javljač za privremeno zadržavanje / zaustavljanje dok se područje ne evakuiše. Nudi jednopolni, prelazni kontakt sa uobičajenim, normalno otvorenim i normalno zatvorenim kontaktima.

Ručni javljač Start

DMN700Y je žuti ručni javljač za konvencionalne sisteme signalizacije požara za nazidnu montažu. Ima jednopolni, prelazni kontakt sa uobičajenim, normalno otvorenim i normalno zatvorenim kontaktima. Zbog boje standardno se koristi kao START ručni javljač u sistemima gašenja požara. Isporučuje se u kompletu sa elementom za resetovanje, test ključem i kutijom za površinsku montažu.


Ručni javljač zaustavljanje

DMN700W je beli ručni javljač za konvencionalne sisteme signalizacije požara za nazidnu montažu. Ima jednopolni, prelazni kontakt sa uobičajenim, normalno otvorenim i normalno zatvorenim kontaktima. Zbog boje standardno se koristi kao ručni javljač za zaustavljanje procesa gašenja u sistemima gašenja požara. Isporučuje se u kompletu sa elementom za resetovanje, test ključem i kutijom za površinsku montažu.

Ex barijera

GBX2000 (4 terminala) funkcioniše poput „izolatora jednosmerne struje“ sa zaštitom od kratkog spoja ili obrnutog polaritetom. Ulaz i izlaz su galvanski izolirani jedan od drugog. Dizajniran je za povezivanje detektora požara, detektora dima, senzora toplote ručnih javljača itd. iz Ex zone (EEx ia IIC) na konvencionalni zonski ulaz centrale / transpondera.


Ručni javljač Ex

DMN700E-IS je ručni javljač za Ex oblast sa EN-54-11 sertifikatom, dizajniran za aplikacije gde je potreban stepen zaštite od ulaska čestica do IP67.

Podnožje detektora

KZ700 je univerzalno podnožje detektora sa 4 kontakta za Kilsen detektore serije KL700. KL700 podržava povezivanje paralelnog indikatora kablovski ulaz odozgo. KL700 ima mogućnost kompenzacije neravnih montažnih površina, a dostupan je i u crnoj boji za posebne primene na lažnim plafonima.


Podnožje detektora

KZ705 je univerzalno podnožje detektora sa 5 kontakata za Kilsen KL700 i KL700A seriju detektora. Pored standardnih priključaka podnožja za detektor i paralelni indikator, KZ705 poseduje i dodatni priključak za uzemljenje koji omogućava jednostavan nastavak ožičenja za širm. Kablovski ulaz ogozgo i sa strane.

Relejno podnožje

KZ705R je relejno podnožje detektora sa 5 kontakta za Kilsen detekore serije KL700. Pored normalnih izvoda podnožja, KZ705R poseduje i dodatni priključak za uzemljenje koji omogućava jednostavan nastavak ožičenja za širm. Ugrađeni 12 V relej se aktivira zajedno sa detektorom, i na podnožju su dostupni NO, NC i C kontakti.


Izolatorsko podnožje

KZ715I je podnožje detektora sa ugrađenim izolatorom za Kilsen KL700A seriju adresibilnih detektora. Ugrađeni dvostruki izolator štiti petlju od kratkog spoja na obe strane podnožja. LED sa bočne strane KZ715I označava status izolacije podnožja.

Paralelni indikator

PA25 / 3L paralelni indikator dizajniran je za direktno povezivanje sa detektorima požara, omogućavajući svetlosnu indikaciju izvan područja gde je detektor instaliran. PA25 / 3L je normalno spojen direktno na izlaz detektora za paralelni indikator. Njegovi visoko svetleći crveni LED indikatori svete prilikom aktiviranja detektora.


SPECIJALNI DETEKTORI

Javljač za vent. kanale

FDD710 jednocevni detektor razvijen je za detekciju dima u ventilacionim kanalima i kombinuje detektor dima i sistem adaptera gde su i venturijeva cev i kućište posebno dizajnirani za optimalan protok vazduha kroz detektor dima. Sistem ispunjava sve zahteve za bezbedno otkrivanje požara pri brzinama vazduha od 0,2 m/s do 20 m/s

Linijski detektor toplote

AACULP je PC programibilna, kontrolna jedinica za senzor kabel (LHD). Omogućava nadzor bilo kog Alarmline II LHD senzor kabla, konfiguraciju praga alarme i pre-alarme temperature kao i jednostavnog povezivanje na požrnu centralu ili BMS sistem. Osim što prati promene temperature senzor kabla - LHD, kontrolna jedinica takođe nadzire greške na kablu kao prekid ili i kratak spoj po celoj dužini kabla, obezbeđujući obaveštenje o oštećenju kabla. Svaka kontrolna jedinica može nadzirati do 500 m (1640ft) LHD senzorskog kabla, koji deluje kao jedna zona detekcije. Kada su senzorski kabl LHD i kontrolna jedinica instalirani na različitim mestima, za uspostavljanje električne veze između njih može se upotrebiti odgovarajući interventni kabl.


Linijski detektor toplote

AACUSP je lokalno programibilna, kontrolna jedinica za senzor kabel (LHD). Omogućava nadzor bilo kog Alarmline II LHD senzor kabla, konfiguraciju praga alarme i pre-alarme temperature kao i jednostavnog povezivanje na požrnu centralu ili BMS sistem. Osim što prati promene temperature senzor kabla - LHD, kontrolna jedinica takođe nadzire greške na kablu kao prekid ili i kratak spoj po celoj dužini kabla, obezbeđujući obaveštenje o oštećenju kabla. Svaka kontrolna jedinica može nadzirati do 500 m (1640ft) LHD senzorskog kabla, koji deluje kao jedna zona detekcije. Kada su senzorski kabl LHD i kontrolna jedinica instalirani na različitim mestima, za uspostavljanje električne veze između njih može se upotrebiti odgovarajući interventni kabl.

Linijski detektor dima FD705RVDS

Sastoje se od infracrvenog predajnika i prijemnika u jednom kompaktnom kućištu. Infracrveni signal reflektira se prizmom i analizira na prisustvo dima. Posebno je dizajniran da se koristi tamo gde tačkasti detektori dima nisu primenljivi zbog visine ili nepristupačnosti. Uređaj ima relejne izlaze za alarm i grešku i kao takav odgovara svim vrstama požarnih centrala. FD705RVDS ima domet od 5-50 m. Pragovi alarma od 25%, 35% i 50% mogu se odabrati tako da odgovaraju ambijentalnim uslovima. Ako se primljeni infracrveni signal smanji na ispod odabranog praga i prisutan je 10 sekundi, aktivira se alarmni relej.


Linijski detektor dima FD710RVDS

Sastoje se od infracrvenog predajnika i prijemnika u jednom kompaktnom kućištu. Infracrveni signal reflektira se prizmom i analizira na prisustvo dima. Posebno je dizajniran da se koristi tamo gde tačkasti detektori dima nisu primenljivi zbog visine ili nepristupačnosti. Uređaj ima relejne izlaze za alarm i grešku i kao takav odgovara svim vrstama požarnih centrala. FD710RVDS ima domet od 50-100 m. Pragovi alarma od 25%, 35% i 50% mogu se odabrati tako da odgovaraju ambijentalnim uslovima. Ako se primljeni infracrveni signal smanji na ispod odabranog praga i prisutan je 10 sekundi, aktivira se alarmni relej.

Linijski detektor dima FD310

FD310 infracrveni optički detektor dima (OBSD) dizajniran je koristeći najnoviju optičku tehnologiju, uključuje moderne industrijske, elektronske i softverske tehnike. Ovaj detektor nudi efikasnu zaštitu velikih, otvorenih prostora sa visokim plafonima. Takođe je vrlo pogodan za aplikacije gde pristup stropnim detektorima dima predstavlja praktične poteškoće. Sistem se sastoji od glave predajnika, koji emituje uski snop infracrvenog svetla koji prima glava prijemnika, i kontroler koji analizira primljeni signal. Kad se stvori dim on zakloni putanju IR zrake, jačina signala na prijemniku padne ispod podešenog nivoa što rezultira alarmom. Kontroler sadrži LCD ekran, koji nudi kompletan interfejs zasnovan na ikoni. Ovaj kontroler omogućava lako pokretanje, testiranje i održavanje sistema. Domet je od 5m do 120m


Detektorska glava FD310H

Dodatna detektorska glava za FD310 pošto jedan kontroler može upravljati sa dva linijska detektora

Linijski detektor dima FD810R-N

FD805R-N se sastoji od infracrvenog predajnika i prijemnika u jednom kompaktnom kućištu i kontrolera koji je ujedno i korisnički interfejs za konfiguraciju i održavanje. Infracrveni signal detektora reflektuje se prizmom i analizira na prisustvo dima. Posebno je dizajniran da se koristi tamo gde tačkasti detektori dima nisu primenljivi zbog visine ili nepristupačnosti. FD805R-N ima motorizovanu glavu koja omogućava automatsko poravnanje u slučajevima kada dolazi do postepenog pomeranja zgrade. Uređaj ima relejne izlaze za alarm i grešku i kao takav odgovara svim vrstama protivpožarnih centrala. Dvožilni interfejs od detektora do sistemskog kontrolera. Lasersko podešavanje pravca prizme. Automatska kompenzacija pomeraja objekta. Jedan kontroler može nadzirati 2 glave detektora


Detektorska glava FD810RH-N

Dodatna detektorska glava za FD810R-N pošto jedan kontroler može upravljati sa dva linijska detektora

Aspiracioni javljač FHSD8015

LaserSense aspiracioni javljač dizajniran je tako da pruža detekciju dima vrlo visoke osetljivosti u malom pakovanju. Sa ClassiFire Perceptive Artificial Intelligence tehnologijom osigurava da detektor radi na optimalnoj osetljivosti za štićeno okruženje, bez potrebe za složenim podešavanjem. To znači da će se proizvod konfigurisati za obezbeđivanje visoke osetljivosti u računarskoj sobi ili smanjene osetljivosti u zadimljenom prostoru. Bezkontaktni relejni izlazi za alarm i kvar. Maximalna dužina cevi do 50m


Aspiracioni javljač FHSD8025

LaserSense aspiracioni javljaé dizajniran je tako da pruža detekciju dima vrlo visoke osetljivosti u malom pakovanju. Sa ClassiFire Perceptive Artificial Intelligence tehnologijom osigurava da detektor radi na optimalnoj osetljivosti za štićeno okruženje, bez potrebe za složenim podešavanjem. To znači da će se proizvod konfigurisati za obezbeđivanje visoke osetljivosti u računarskoj sobi ili smanjene osetljivosti u zadimljenom prostoru. Bezkontaktni relejni izlazi za alarm i kvar. Maximalna dužina cevi do 50m

Aspiracioni javljač FHSD8100

LaserSense aspiracioni javljaé dizajniran je tako da pruža detekciju dima vrlo visoke osetljivosti u malom pakovanju. Sa ClassiFire Perceptive Artificial Intelligence tehnologijom osigurava da detektor radi na optimalnoj osetljivosti za štićeno okruženje, bez potrebe za složenim podešavanjem. To znači da će se proizvod konfigurisati za obezbeđivanje visoke osetljivosti u računarskoj sobi ili smanjene osetljivosti u zadimljenom prostoru. Bezkontaktni relejni izlazi za alarm i kvar. Maximalna dužina cevi do 100m


Senzor kabel PVC

AD serija digitalnih LHD kablova sadrži par upletenih provodnika obloženih specijalnim polimerima osetljivim na temperaturu. Porast temperature dovodi do omekšavanja izolacije, a zatezanje zakrivljenih provodnika dovodi do spajanja dva provodnika. Senzorski kabl omogućava jednostavan rad kao prekidač koji, kada se koristi u kombinaciji sa krajnjim (EOL) i alarmnim otpornika, može vezati direktno na zonu. Izvedbe kabela za 68°, 88°, 105°

Senzor kabel Nylon

AD serija digitalnih LHD kablova sadrži par upletenih provodnika obloženih specijalnim polimerima osetljivim na temperaturu. Porast temperature dovodi do omekšavanja izolacije, a zatezanje zakrivljenih provodnika dovodi do spajanja dva provodnika. Senzorski kabl omogućava jednostavan rad kao prekidač koji, kada se koristi u kombinaciji sa krajnjim (EOL) i alarmnim otpornika, može vezati direktno na zonu. Izvedbe kabela za 68°, 88°, 105°, 185°


Senzor kabel Polypropilen

AD serija digitalnih LHD kablova sadrži par upletenih provodnika obloženih specijalnim polimerima osetljivim na temperaturu. Porast temperature dovodi do omekšavanja izolacije, a zatezanje zakrivljenih provodnika dovodi do spajanja dva provodnika. Senzorski kabl omogućava jednostavan rad kao prekidač koji, kada se koristi u kombinaciji sa krajnjim (EOL) i alarmnim otpornika, može vezati direktno na zonu. Izvedbe kabela za 68°, 88°, 105°

Detektor plamena RFD-2FTN

Javljač plamena tipa UV / IR. Alarm se aktivira tek kad oba UV i IC senzora istovremeno otkriju prisustvo plamena. Maksimalni domet 30 metara dometa sa vidnim uglom od 100°. ATEX sertifikat za Ex oblast. Mogućnosti izlazi deterktora su beznaponski relej, 4-20, i RS-485.


Detektor plamena RFD-2FT5-I

Javljač plamena tipa UV / IR. Alarm se aktivira tek kad oba UV i IC senzora istovremeno otkriju prisustvo plamena. Maksimalni domet 50 metara dometa sa vidnim uglom od 90°. ATEX sertifikat za Ex oblast. Mogućnosti izlazi deterktora su beznaponski relej, 4-20, i RS-485.

Detektor plamena RFD-3FT

Javljač plamena sa trostrukim IR senbzorom. Detekcija požara pomoću analize IC talasne dužine koje odgovaraju plamenu. Maksimalni domet 50 metara dometa sa vidnim uglom od 90°. CE sertifikat za Ex oblast. Mogućnosti izlazi deterktora su beznaponski relej, 4-20, i RS-485.


Detektor plamena RFD-200X

Javljač plamena tipa UV / IR. Alarm se aktivira tek kad oba UV i IC senzora istovremeno otkriju prisustvo plamena. Maksimalni domet 30 metara dometa sa vidnim uglom od 100°. ATEX i IECEx sertifikat za Ex oblast. Mogućnosti izlazi deterktora su beznaponski relej, 4-20, i RS-485.

Detektor plamena RFD-300X

Javljač plamena sa trostrukim IR senbzorom. Detekcija požara pomoću analize IC talasne dužine koje odgovaraju plamenu. Maksimalni domet 60 metara dometa sa vidnim uglom od 90°. ATEX i IECEx sertifikat za Ex oblast. Mogućnosti izlazi deterktora su beznaponski relej, 4-20, i RS-485.


UREĐAJI ZA UZBUNJIVANJE

Sirena CWSO-RR-S1

Akustični alarmni uređaj odgovara standardu EN 54-3, u crvenom kućištu (dostupan i u belom), i nudi izbor od 32 različita tonska signalna, uključujući DIN ton i druge tonove specifične za pojedine države. Svi tonovi su u skladu sa EN 54-3. Konfiguracija se vrši putem 6-polnog DIP prekidača. Mogu se aktivirati do dva različita tonska signala. Signalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu.

Sirena CWSO-RR-S3

Kombinovani akustički i optički alarmni uređaj u skladu sa EN 54-3 & EN 54-23, u crvenom kućištu, nudi izbor 32 signalna tona, uključujući DIN ton i druge tonove specifične za države. Svi tonovi su u skladu sa EN 54-3. Konfiguracija tona se vrši preko 6-pinskog DIP prekidača. Mogu se aktivirati do dva različita tonska signala. Optički signalni uređaj sa crvenom signalnom lampom. Signalni uređaj s ravnim postoljem, pogodan za zidnu i plafonsku montažu.


Sirena AS-364

Obezbeđuje jak ton pri maloj struji, na taj način smanjujući zahteve za napajanjem i trošak sistema. AS364 je opremljen regulacijom jačine zvuka, koja omogućava podešavanja zvuka tokom instalacije. S izborom od 32 različita tona, koji se mogu birati DIP prekidačem. Kompletno ožičenje u podnožju, što omogućava laku zamenu

Sirena sa bljeskalicom AS-367

Obezbeđuje jak ton pri maloj struji, na taj način smanjujući zahteve za napajanjem i trošak sistema. AS367 audio / vizualni indikator standardno je opremljen regulacijom jačine zvuka, koja omogućava podešavanja zvuka tokom instalacije. S izborom od 32 različita tona, koji se mogu birati DIP prekidačem. Kompletno ožičenje u podnožju, što omogućava laku zamenu


Ex Sirena AS-372

Obezbeđuje jak ton pri maloj struji, na taj način smanjujući zahteve za napajanjem i trošak sistema. AS372 je opremljen regulacijom jačine zvuka, koja omogućava podešavanja zvuka tokom instalacije. S izborom od 49 različita tona, koji se mogu birati DIP prekidačem. ATEX sertifikat za EEx ia IIC T4, IP65 zaštita

Ex Bljeskalicom FA-370

Obezbeđuje jak vizuelni signal upozorenja sa 6 LED dioda visokog intenziteta svetla. ATEX sertifikat za EEx ia IIC T4, IP65 zaštita


Adresibilna sirena SK08

Adresabilna sirena koja se povezuje na addresibilnu petlju centrala Kilsen KSA700 ili KFP-A serije adresnih centrala. Dizajniran je za unutrašnju upotrebu. Komunikacija između požarne centrale i sirene je digitalna. Do 86dB izlazne jačine zvuka, mala potrošnja struje - napajenje sa petlje.

Elektromagnetni držač vrata FE-230

Magnetni držač za vrata za nazidnu montažu u Bayblend kućištu, koji nudi snagu držanja 400N i dugme za otpuštanje. Snaga držanja 400N, niska potrošnja 1,6W, integrisana kontra dioda Isporučuje se zajedno sa pločom za vrata.


Elektromagnetni držač vrata FE-235

Magnetni držač za vrata za nazidnu montažu u Bayblend kućištu, koji nudi snagu držanja 400N i dugme za otpuštanje. Uvod kabla je moguć sa zadnje strane ili sa strane, a dugme za oslobađanje vrata može se nalaziti na vrhu ili sa strane. Snaga držanja 400N, niska potrošnja 1,6W, integrisana kontra dioda. Isporučuje se zajedno sa pločom za vrata.

Elektromagnetni držač vrata FE-240

Magnetni držač za vrata za nazidnu montažu u Bayblend kućištu, koji nudi snagu držanja 400N. Uvod kabla je moguć sa zadnje strane. Snaga držanja 400N, niska potrošnja 1,6W, integrisana kontra dioda. Isporučuje se zajedno sa pločom za vrata.


Elektromagnetni držač vrata FE-245

Magnetni držač za vrata za nazidnu montažu u Bayblend kućištu, koji nudi snagu držanja 400N i dugme za otpuštanje. Uvod kabla je moguć sa zadnje strane. Snaga držanja 400N, niska potrošnja 1,6W, integrisana kontra dioda. Isporučuje se zajedno sa pločom za vrata.

Elektromagnetni držač vrata FE-250

Magnetni držač za vrata za nazidnu montažu u Bayblend kućištu, koji nudi snagu držanja 400N i dugme za otpuštanje. Uvod kabla je moguć sa zadnje strane ili sa strane, a dugme za oslobađanje vrata može se nalaziti na vrhu ili sa strane. Priloženi nosač nudi dve mogućnosti montaže, unutar nosača - antivandal - ili na nosač kako je prikazano na slici Snaga držanja 400N, niska potrošnja 1,6W, integrisana kontra dioda. Isporučuje se zajedno sa pločom za vrata.


Elektromagnetni držač vrata FE-260

Magnetni držač za vrata za nazidnu ili podnu montažu u Bayblend kućištu, koji nudi snagu držanja 400N i dugme za otpuštanje. Adaptivna cev omogućava domet od 175mm kad se koristi u 180° poziciji kad je pod uglom od 90° domet je 150mm. Snaga držanja 400N, niska potrošnja 1,6W, integrisana kontra dioda. Isporučuje se zajedno sa pločom za vrata. Opciono postoji verzija sa adaptivnom cevi od 475mm.

Ploča držača vrata FE-527

Ploča koja se montira na vrata, i obezbeđuje magnetni kontakt između vrata i držača. Materijal ploče nerđajući čelik. Za držače serije FE500.


Ploča držača vrata FE-529

Ploča koja se montira na vrata, i obezbeđuje magnetni kontakt između vrata i držača. Materijal ploče nerđajući čelik. Za držače serije FE500.

Elektromagnetni držač vrata FE-535

Magnetni držač za vrata za nazidnu montažu sa čeličnim kvadratnim nosačem, koji nudi snagu držanja 490N. Integrisana kontra dioda. Vds atest Isporučuje se bez ploče za vrata.


Elektromagnetni držač vrata FE-570

Magnetni držač za vrata za nazidnu ili podnu montažu, koji nudi snagu držanja 490N i dugme za otpuštanje. Niska potrošnja 1,5W, integrisana kontra dioda. Vds atest Isporučuje se bez ploče za vrata.

Elektromagnetni držač vrata FE-581

Magnetni držač za vrata za nazidnu montažu sa čeličnim kvadratnim nosačem, koji nudi snagu držanja 490N. Niska potrošnja 1,5W, integrisana kontra dioda, IP65 zaštita. Vds atest Isporučuje se bez ploče za vrata.