CENTRALNE JEDINICE PANIK RASVETE

TKT65C serija

Centralni sistem panik rasvete sa baterijama iz serije TKT65kkCKS, kao i svi naši centralni sistemi tapsa Control, vrše nadzor celokupnog sistema, elemenata centrale kao i perifernih uređaja na ispravnost. Pojedinačno se nadzire svaka priključena lampa sve do sijalice (LED). Ova serija je namenjena za srednje i velike objekte. Karakteristike: ulazni napon 230 VAC. Izlazni napon u normalnim uslovima 230 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. 8, 16 ili 24 izlazna kruga. Maksimalno 16 svetiljki po izlaznom krugu


TKT66C serija

Preporučujemo seriju TKT66 posebno za srednje i velike objekte. TKT66 je takođe dobar izbor centralnog sistema sa baterijama za nekoliko nezavisnih objekata generalno nudi efikasno rešenje za nadzor srednjeg ili većeg broja panik svetiljki. Prednost TKT66 serije je jednostavna i brza ugradnja, jer su svi konektori povoljno smešteni na gornjoj strani kućišta, a pripadajući osigurači se nalaze u regleti. Tehnički podaci: Ulazni napon 220-240 VAC. Izlazni napon u normalnom režimu 220-240 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. 8, 16 ili 24 izlazna kruga. Moguće su paralelne veze prema panik svetlima 8x350 VA, 4x700 VA ili 2x1400 VA ako je potrošnja svetiljki na grani veća od nominalne potrošnje. Maksimalno 32 svetiljke po izlaznom krugu.


TKT67C serija

Preporučujemo seriju TKT67 za velike objekte, gde postoji potreba za nadzor većeg broja panik svetiljki. Prednost TKT67 serije je jednostavna i brza ugradnja, jer su svi konektori povoljno smešteni na gornjoj strani kućišta, a pripadajući osigurači se nalaze u regleti. Tehnički podaci: Ulazni napon 220-240 VAC. Izlazni napon u normalnom režimu 220-240 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. 16, 24, 32, 40 ili 56 izlazna kruga. Moguće su paralelne veze prema panik svetlima 8x350 VA, 4x700 VA ili 2x1400 VA ako je potrošnja svetiljki na grani veća od nominalne potrošnje. Maksimalno 32 svetiljke po izlaznom krugu. Potreban trofazni priključak


TKT68C serija

Nudi rešenje za uštedu prostora. Kućište centrale uključuje prostor za baterije, tako da je pogodno da se postavi na mestima gde je prostor ograničen. Preporučujemo seriju TKT68 posebno za srednje i velike objekte. TKT68 je takođe dobar izbor centralnog sistema sa baterijama za nekoliko nezavisnih objekata generalno nudi efikasno rešenje za nadzor srednjeg ili većeg broja panik svetiljki. Prednost TKT68C serije je jednostavna i brza ugradnja, jer su svi konektori povoljno smešteni na gornjoj strani kućišta, a pripadajući osigurači se nalaze u regleti. Tehnički podaci: Ulazni napon 220-240 VAC. Izlazni napon u normalnom režimu 220-240 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. Kućište nudi prostor za smeštaj baterija do 65Ah. 8, 16 ili 24 izlazna kruga. Moguće su paralelne veze prema panik svetlima 8x350 VA, 4x700 VA ili 2x1400 VA ako je potrošnja svetiljki na grani veća od nominalne potrošnja. Maksimalno 32 svetiljke po izlaznom krugu.


TKT75C serija

Centralni sistem panik rasvete sa akumulatora iz serije TKT7 nudi efikasno, visokotehnološko rešenje za panik osvetljenje. Sistem se može lako modifikovati u skladu sa vašim potrebama, što novu seriju TKT78 čini zaista fleksibilnim izborom. TKT76 serija ima sjajan tač skrin displej i logički korisnički interfejs, tako da je jednostavan za upotrebu. Takođe ima automatsko pronalaženje sijalica, što puštanje u rad sistemu čini jednostavnim i brzim. Sistem centralne panik rasvete sa baterijom kompatibilan je sa svim našim 230 V adresnim svetiljkama tako da možete lako zameniti postojeći sistem. TKT7 serija je lako prilagodljivo rešenje za lokacije na kojima je potreban različit broj svetiljki. Preporučujemo seriju TKT75 posebno za manje i srednje objekte. Tehnički podaci: Ulazni napon 220-240 VAC. Izlazni napon u normalnom režimu 220-240 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. 4, 8, 16 ili 24 izlazna kruga. Maksimalno 32 svetiljke po izlaznom krugu. Maksimalni kapacitet baterije je 65Ah


TKT76C serija

Centralni sistem panik rasvete sa akumulatora iz serije TKT7 nudi efikasno, visokotehnološko rešenje za panik osvetljenje. Sistem se može lako modifikovati u skladu sa vašim potrebama, što novu seriju TKT78 čini zaista fleksibilnim izborom. TKT76 serija ima sjajan tač skrin displej i logički korisnički interfejs, tako da je jednostavan za upotrebu. Takođe ima automatsko pronalaženje sijalica, što puštanje u rad sistemu čini jednostavnim i brzim. Sistem centralne panik rasvete sa baterijom kompatibilan je sa svim našim 230 V adresnim svetiljkama tako da možete lako zameniti postojeći sistem. TKT7 serija je lako prilagodljivo rešenje za lokacije na kojima je potreban različit broj svetiljki. Preporučujemo ga posebno za srednje i veće objekte, takođe dobar izbor centralnog sistema sa baterijama za nekoliko nezavisnih objekata generalno nudi efikasno rešenje za nadzor srednjeg ili većeg broja panik svetiljki. Tehnički podaci: Ulazni napon 220-240 VAC. Izlazni napon u normalnom režimu 220-240 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. 4, 8, 16 ili 24 izlazna kruga. Maksimalno 32 svetiljke po izlaznom krugu. Potreban trofazni priključak. Maksimalni kapacitet baterije je 150Ah


TKT77C serija

Centralni sistem panik rasvete sa akumulatora iz serije TKT7 nudi efikasno, visokotehnološko rešenje za panik osvetljenje. Sistem se može lako modifikovati u skladu sa vašim potrebama, što novu seriju TKT78 čini zaista fleksibilnim izborom. TKT76 serija ima sjajan tač skrin displej i logički korisnički interfejs, tako da je jednostavan za upotrebu. Takođe ima automatsko pronalaženje sijalica, što puštanje u rad sistemu čini jednostavnim i brzim. Sistem centralne panik rasvete sa baterijom kompatibilan je sa svim našim 230 V adresnim svetiljkama tako da možete lako zameniti postojeći sistem. TKT7 serija je lako prilagodljivo rešenje za lokacije na kojima je potreban različit broj svetiljki. Preporučujemo ga posebno za velike objekte, takođe dobar izbor centralnog sistema sa baterijama za nekoliko nezavisnih objekata generalno nudi efikasno rešenje za nadzor većeg broja panik svetiljki. Tehnički podaci: Ulazni napon 220-240 VAC. Izlazni napon u normalnom režimu 220-240 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. 24, 32, 40, 56, 64 ili 72 izlazna kruga. Maksimalno 32 svetiljke po izlaznom krugu. Potreban trofazni priključak. Maksimalni kapacitet baterije je 450Ah


TKT78C serija

Centralni sistem panik rasvete sa akumulatora iz serije TKT7 nudi efikasno, visokotehnološko rešenje za panik osvetljenje. Sistem se može lako modifikovati u skladu sa vašim potrebama, što novu seriju TKT78 čini zaista fleksibilnim izborom. TKT76 serija ima sjajan tač skrin displej i logički korisnički interfejs, tako da je jednostavan za upotrebu. Takođe ima automatsko pronalaženje sijalica, što puštanje u rad sistemu čini jednostavnim i brzim. Sistem centralne panik rasvete sa baterijom kompatibilan je sa svim našim 230 V adresnim svetiljkama tako da možete lako zameniti postojeći sistem. TKT7 serija je lako prilagodljivo rešenje za lokacije na kojima je potreban različit broj svetiljki. Centralni sistem akumulatora iz serije TKT78C je posebno pogodan za srednje zgrade. Tehnički podaci: Ulazni napon 220-240 VAC. Izlazni napon u normalnom režimu 220-240 VAC. Izlazni napon u režimu baterije 216 VDC. Napon baterije od 216 V generiše 18 komada 12 V baterija. 24, 32, 40, 56, 64 ili 72 izlazna kruga. Maksimalno 32 svetiljke po izlaznom krugu. Potreban trofazni priključak Maksimalni kapacitet baterije je 65Ah. Uključen je integrisani ormar za baterije.


PROŠIRENJA CENTRALE

Inteligentni modul

Centralna jedinica pali panik rasvetu, kada ostane bez mrežnog napona. Naročito kod većih sistema ova logika je problematična, jer na nekim lokacijama može doći do problema sa mrežnim napajannjem, dok je napajanje centralnog uređaja nesmetano. Inteligentni modul je jedan od rešenja za ovaj problem povezuje se na Data Bus centralnog baterijkog sistema. Inteligentni kontroler (IC), služi za nadzor prisustva napona u pojedinim delovima objekta. Ima 8 galvanski odvojenih ulaza za fazu i nulu. Jedinica kontroliše napon na osiguračkoj tabli koja napaja određeni deo objekta, i u slučaju ispada napona pali panik rasvetu na tom delu. Može se koristiti i kao prekidač, ako detekuje napon pali pripadajuću panik rasvetu. Algoritam rada se programira pomoću računara, parametri poput, dali će aktivno stanje biti prisustvo ili odsustvo napona na ulazu, i zavisnost između ulaza, i pripadajuće/ćih panik lampi koje će svetleti. Kopnatibilan sa TKT6 serijom centralnih jedinica

Lokalni kontroler

Centralna jedinica pali panik rasvetu, kada ostane bez mrežnog napona. Naročito kod većih sistema ova logika je problematična, jer na nekim lokacijama može doći do problema sa mrežnim napajannjem, dok je napajanje centralnog uređaja nesmetano. Lokalni kontroler je jedan od rešenja za ovaj problem instalira se na ožičenje adresibilnih panik lampi, ispred panik lampi koje treba da aktivira. Uređaj kontroliše prisustvo lokalnog napona (na lokalnoj osiguračkoj tabli) na svom ulazu. Kad detektuje problem sa naponom, pali sve panik lampe koje se fizički nalaze iza nje na strujnom krugu. Nakon uspostavljanja normalnog funkcionisanja električne mreže, panik lampe rade oko 20 sekundi, nakon čega se automatski isključuju (ako je kašnjenje postavljeno na 0 minuta).


Prekidački kontroler

Pomoću prekidačkog kontrolera TST28kk, panik lampama u centralnom akumlatorskom sistemu možemo upravljati sa prekidača za svetlo ili upravljati pomoću tajmera, u normalnim uslovima. Kad centralni sistem pređe u režim jednosmernog napajanja, prekidački kontroler prosleđuje stanje prema lampama panik rasvete i one se pale normalno, bez obzira na položaj prekidača za svjetlo. Prekidački kontroleri su kompatibilni sa svim adresibilnim centralnim jedinicama sistemima koje rade na 230 VAC / DC kompanije Teknovare. Takođe se mogu koristiti zajedno sa lokalnim kontrolerom. Izlaz je kompatibilan sa elektronskim prigušnicama koje su opremljene 1-10 V analognim upravljačkim ulazom, prema IEC 60929.

LCD displej

Centralne jedinice serije TKT6 imaju tastere i LED lampice kao korisnički interfejs. Za lakše rukovanje i podešavanje centrale, odnosno praćenje dnevnika događaja na centrale se može dodati i LCD korisnički interfejs.


Adresni moddul TS98263

Adresibilni modul 60VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control, kompatibilan sa lokalnim kontrolerom.

Adresni moddul TS98253

Adresibilni modul 100VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control, kompatibilan sa lokalnim kontrolerom.


Adresni moddul TS98253b

Adresibilni modul 100VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control, kompatibilan sa lokalnim kontrolerom. Tanki model

Adresni moddul TS98254

Adresibilni modul 200VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control, Kompatibilan sa lokalnim kontrolerom.


Adresni moddul TS98255

Adresibilni modul 625VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control, Kompatibilan sa lokalnim kontrolerom.

Adresni moddul TS98271

Adresibilni modul 200VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control


Adresni moddul TS98281

Adresibilni modul 200VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control, kompatibilan sa lokalnim kontrolerom.

Adresni moddul TST9604B

Adresibilni modul 200VA 230VDC, montira se u panik lampu, i pomoći nje se dodeljuje adresa lampe (DIP prekidačima) na grani. Pomoću nje se vrši i podešavanje rednih parametara lempe. Modul kontroliše ispravnosti panik lampe i kvar prijavljuje na centralnu jedinicu. Kompatibilan sa inteligentnim kontrolerom, Kompatibilan je sa svim centralnim baterijskim jedinicama Tapsa Control, kompatibilan sa lokalnim kontrolerom. Tanki model


ADRESABILNE PANIK LAMPE

Panik lampa ESC 90 serija

ESC 90 je inovativna LED panik rasveta nove generacije. Vrhunska tehnologija kombinovana je sa modernim dizajnom osvetljenja. Zahvaljujući visokom kvalitetu elektronike, optike i mehaničkog dizajna, svetiljka ima ravnomerno osvetljene piktograme, malu potrošnju energije i vitak izgled. Menjanje piktograma je jednostavno, plastična ploča se jednostavno postavlja na svoje mjesto. ESC 90 se jednostavno postavlja na plafon ili zid. Može se koristiti kao jednostrana ili dvostrana, montažom na udubljenju i na površini. ESC 90 je posebno jednostavan i brz za postavljanje zahvaljujući odvojenom montažnom delu, u kom je priključak za napajanja.

Panik lampa ESC 80 serija

ESC 80 je LED panik rasveta, opremljeno svetlosnom pločom, kombinujući vrhunsku tehnologiju u kombinaciji sa modernim dizajnom svetiljke. Zahvaljujući inovativnoj tehnologiji elektronike proizvoda Teknoware, ESC 80 svetiljka kombinuje ravnomerno osvetljenje piktograma, malu potrošnju energije i vitak izgled. Postoji izbor tri različite veličine svetiljke. ESC 80 svetiljke se mogu koristiti kao jednostrane ili dvostrane, kao i ugradne ili površinske. ESC 80 je posebno jednostavan i brz za postavljanje zahvaljujući odvojenom montažnom delu, u kom je priključak za napajanja.


Panik lampa ESC 81 serija

ESC 81 je inovativna LED panik rasveta opremljena svetlosnom pločom. Kombinuje vrhunsku tehnologiju sa modernim dizajnom svetla. Ravnomerno osvetljene ploče, mala potrošnja električne energije i vitke svetleće lampe rezultat su Teknoware-ove inovacije, stručnosti u elektronici i dizajnu proizvoda. Rasveta se može koristiti kao jednostrana ili dvostrana, moguća montaža u udubljenje i na površini. ESC 81 je posebno jednostavan i brz za postavljanje zahvaljujući odvojenom montažnom delu, u kom je priključak za napajanja.

Panik lampa ESC 10 serija

Porodica svetiljki ESC 10 stilska je alternativa ambijentima u kojima će svetiljke morati da imaju vrlo prezentativan izgled. LED panik svetlo, opremljeno svetlosnom pločom i kućištem od aluminijumskog profila. Pogodan je za plafonsku, zidnu, viseću montažu ili montažu na nosač. Potrebni nosač se isporučuje odvojeno. Rasveta se može koristiti kao jednostrana i dvostrana.


Panik lampa ESC 6L serija

ESC 6L je LED panik rasveta sa kućištem od plastike / metala. Otporan na prskanje, vidljiva je i sa 40m udaljenosti, svetiljka nudi rešenje na otvorenom prostoru kao na primer izlazna svetla na parkiralištima. Pogodan je i za druge vlažne lokacije. ESC 6L je pogodan za plafonsku, zidnu, viseću montažu ili montažu na nosač. Može se koristiti kao jednostrana i dvostrana.

Panik lampa ESC 4 serija

Teknoware-ov ESC 4 je LED panik rasveta u kompaktnom plastičnom kućištu. Može se montirati na plafon i zid. ESC 4 koristi dugotrajne LED diode kao svoj izvor svetlosti. ESC 4 svetiljke su pogodne za vlažne prostore, jer su otporne na prskanje.


Panik lampa ESC 0,5 serija

ESC 0,5 je LED panik rasveta za montažu na zid. Ima jednostavan dizajn i metalno / plastično kućište. Kompaktna veličina je pogodna za lokacije u kojima je vertikalni prostor ograničen. Kao izvor svetlosti svetiljka koristi dugotrajne LED diode.

Panik lampa ESC 29 serija

ESC / Safe 29 je pogodan za zahtevne ambijentalne uslove. Ima plastični okvir i kombinuje funkcionalan dizajn sa visokom ocenom zaštite. Omogućuje veću visinu ugradnje. Dvostruko izolovani materijal konstrukcije je od plastike otporne na udarce. Safe 29 dostupan je sa LED dugotrajnim svetlima ili sa fluorescentnom lampom. Obe opcije su pogodne za unutrašnju i spoljašnju upotrebu. Zahvaljujući poboljšanoj LED tehnologiji, sada su dostupni novi ESCAP modeli koji nude uočljivost sa veće udaljine kako za otvorenu površinu (TVS2992VAC) tako i za izlazne putanje (TVS2992VAB). Uz ove nove ESCAP modele, sada je moguća i visina ugradnje od 4 m.


Panik lampa SOLID serija

Solid je klasa panik lampi sa IP65 zaštitom. Solid je dizajniran za zahtevne uslove. Jednostrana lampa za zidnu montaža sa lako promenjivim piktogramima. Posebna pažnja posvećena je dizajnu, radi jednostavne ugradnje. Svetiljka je u potpunosti otporna na prašinu i vodu, tako da je pogodna na primer za industrijske prostorije i parking dvorane kao i za spoljnu upotrebu.

Panik lampa ROBUST serija

Teknoware-ova Robust serija je panik lampa u metalnom kućištu, za nazidnu montažu, sa IP67 zaštitom. Visoka IP klasa i posebno robusna konstrukcija čine Robust seriju panik svetala idealnim za zahtevne uslove. Otporan na vodu i prašinu.


Panik lampa SAFE 6 serija

SAFE 6 je Teknoware-ovo LED panik svetlo za ambijente sa visokim plafonima 2,5-10 metara. Plastično kućište može biti montirano na plafon, zid ili nosač. SAFE 6 je zaštićen od prskanja, tako da su svetiljke pogodne za vlažne lokacije, na primer za parking prostor i druge pokrivene otvorene prostorije.

Panik lampa SAFE 82 serija

SAFE 82 je LED panik rasveta za ambijente sa visokim plafonom, za plafonsku ili zidnu montažu. SAFE 82 se može instalirati na visini od 4-20 metara. SAFE 82 je posebno jednostavan i brz za ugradnju zahvaljujući odvojenoj montažnoj ploči. SAFE 82 serija svetla otporna su na prskajuću vodu i pogodne su za vlažna područja, na primer, parking dvorane ili druge pokrivene otvorene prostorije


NADZORNI SOFTVER

Nadzor WebCam

Pomoću WebCM softvera centralni baterijski sistem panik rasvete se može centralno kontrolisati u mreži, bez obzira na lokaciju. Sistem uključuje Web modul koji je povezan sa centralnim baterijskim sistemom. Svaka centrala ima IP adresu i funkcije za komunikaciju sa web pretraživačem, koji funkcioniše kao korisnički interfejs. U svom osnovnom obliku, sistem prikazuje status centralne jedinice i povezanih svetala, kao i dnevnik evidetiranih ispitivanja. Korisnik takođe može pokrenuti testove za lampe i bateriju. WebCM je dostupan za Centralne jedinice serije TKT65, TKT66, TKT67 i TKT68. Sistem ne zahteva poseban softver, dovoljan je računar ili multimedijalni uređaj sa web pregledačem.


Nadzor ACM Advanced

Teknoware-ova Advanced Central Monitoring (ACM) je centralizovani sistem daljinskog praćenja, koristeći zasebnu mrežu, za komunikaciju sa centralnim jedinicama panik rasvete. ACM koristi RS485 protokol, koji omogućava rastojanje do 1 km između centrale i računara. 1-150 centralnih jedinica može biti povezano u jedan ACM sistem. Statuse svih centralnih jedinica i panik lampi sistema su prikazane u realnom vremenu na ekrana softvera ACM. Korisnik takođe može pokrenuti testove za svetla i bateriju. ACM automatski vodi dnevnik ispitivanja u skladu sa standardom EN 50172. Iz računara sa ACM-om softverom moguće je povezati se na sistem automatizacije zgrada koji koristi BACnet.


BACnet Integracija

Ako centralna jedinica ima BACnet modul, on obezbeđuje direktan interfejs za povezivanje na sistem automatizacije zgrada. U BACnet integraciji dostupne su sve informacije o centralnom baterijskom sistemu, koje se učitavae u BACnet kao objekat. Teknoware-ov interfejs je BACnet modul, koji transformiše u BACnet objekte centralne jedinice i svetiljke. Na ovaj način mogu se pokrenuti i ispitivanja baterije i svetiljke. BACnet sistem se obično koristi kao korisnički interfejsa treće strane.