KONTROLA ULASKA / IZLASKA

Ulazni terminal parking sistema sa kamerom

Terminal na ulasku u zatvoreni parking prostor gde se vrši naplata parkiranja. Služi za identifikaciju vozila koja ulaze na parking. Ima dve kamere za očitavanje registarske tablice, 2M HD video stream, 25 slika u sekundi, nisu potrebne papirne ili beskontaktne kartice, koristi se registarska tablica kao virtualna kartica za ulazak / izlazak. Time je osiguran i brz ulazak i izlazak, poboljšana rotacija vozila. Mogućnost za daljinsko otvaranje ulaznih barijera, putem daljinca ili opcionog interfon sistema smeštenog na ulaznom terminalu. HD video zapis o svakom vozilu skladištenje podataka 30 dana za potrebe sporova. TCP/IP komunikacija sa centralnom jedinicom, IP54 zaštita.


Izlazni terminal parking sistema sa kamerom

Terminal za izlazak sa zatvorenog parking prostora. Služi za identifikaciju vozila koja napuštaju parking. Komunicira sa centralnom jedinicom, i dobija podatke za sva vozila koji su u parkingu, o vremenu boravka na parkingu, o naplaćenom iznosu, analizom ovih podataka dozvoljava izlaz za vozila koja imaju uredno plaćen iznos parkiranja. Ima dve kamere za očitavanje registarske tablice, 2M HD video stream, 25 slika u sekundi, nisu potrebne papirne ili beskontaktne kartice, koristi se registarska tablica kao virtualna kartica za ulazak / izlazak. Time je osiguran i brz ulazak i izlazak, poboljšana rotacija vozila. Mogućnost za daljinsko otvaranje izlaznih barijera, putem daljinca ili opcionog interfon sistema smeštenog na izlaznom terminalu. HD video zapis o svakom vozilu skladištenje podataka 30 dana za potrebe sporova. TCP/IP komunikacija sa centralnom jedinicom, IP54 zaštita.


ATM terminal za naplatu parkiranja

Na ATM terminalu se vrši automatska naplata parkiranja. Može se instalirati više jedinica unutar parking prostora. Podržava elektronsko i gotovinsko plaćanje. Pouzdan sistem identifikacije i plaćanja kovanicama ili papirnim novcem. Visok kvalitet, puno prostora za reklamne mogućnosti. Ugrađeni 18-inčni ekran osetljiv na dodir i glasovnu komunikaciju. Jednostavan i lak korisnički interfejs za naplatu, opcioni interfon sistem za komunikaciju sa operaterom u slučaju poteškoća.


Ulazni / izlazni branik

Ulazni i izlazni branik služe za sprečavanje neovlaštenog ulaska / izaska sa parking prostora. Ujedno su tu da na predviđenom mestu zaustave vozilo radi identifikacije (očitavanja registarske tablice). Nakon validacije podataka na centralnoj jedinici parking sistema odnosno ulazno / izlaznim terminalima, preko branika se dozvoljava / ili zabranjuje pristup vozilu. Za instalacije unutar parkinga sa nižim plafonom dostupni su i branici sa zglobnom motkom.


Ulazni info panel

Info panel na ulasku u parking prostor, sa dvostrukom funkcijom, da privuče korisnike, odnosno da ih informiše o broju slobodnih mesta. Brojevi sa maksimalno 4 cifre. Moguće izvedbe po zahtevu korisnika sa više brojeva, koji će prikazivati slobodna mesta po nivoima.


SISTEM NAVOĐENJA - SENZORI I INFO PANELI

Ultrazvučni plafonski senzor

Služi za detekciju prisustva vozila na parking mestu. Za svako parking mesto je potreban jedan senzor vozila, koji se instalira na plafon iznad lokacije na kome če se vozilo parkirati. Senzor emituje ultrazvučni signal i na osnovu odbijanja signala dobija informaciju o udaljenosti predmeta od senzora, i ovako može pouzdano detektovati parkirano vozilo. Komunikacija sa zonskim kontrolerom preko RS-485 BUS-a. Na njega se vezuje i lampica koja indicira zauzetost parking mesta

Ultrazvučni plafonski senzor

Služi za detekciju prisustva vozila na parking mestu. Za svako parking mesto je potreban jedan senzor vozila, koji se instalira na plafon ispred lokacije na kome če se vozilo parkirati. Senzor emituje ultrazvučni signal i na osnovu odbijanja signala dobija informaciju o udaljenosti predmeta od senzora, i ovako može pouzdano detektovati parkirano vozilo. Komunikacija sa zonskim kontrolerom preko RS-485 BUS-a. U kučištu sa lampicom koja indicira zauzetost parking mesta zeleno / crveno


Ultrazvučni bežični senzor sa lampicom

Bežični ultrazvučni senzor vozila se ugrađuje u svaki parking prostor, ispred parking mesta kako bi se detektovalo prisustvo parkiranog vozila. Senzor putem radio frekvencije (915/868 / 470Mhz) u realnom vremenu prosleđuje informacije bežičnom zonskom modulu. U poređenju sa tradicionalnim magnetnim senzorom, ovaj novi spoljni senzor ima tačnost detekcije od gotovo 99%. Vanjski senzor vozila izrađen je od specijalno dizajniranog kućišta od nerđajućeg metala i otporan je na pritisak vozila. Sa IP67 zaštitom, ovaj senzor je dostupan za razne tipove parkirališta kao što su zatvorena i otvorena parkirališta. U kontinuitetu može raditi 24 sata dnevno, jer je opremljen baterijama i ima malu potrošnju energije (život vek baterije je 5 godina). Senzor komunicira preko wifi RF-a, a brza i jednostavna instalacija je naročito korisna kod otvorenih parkirališta gde je naknadno postavljanje ožičenja nepraktiična i skupa.

Magnetni bežični senzor vozila

Bežični magnetni senzor vozila se ugrađuje u svaki parking prostor na mesto gde se očekuje parkirano vozilo. Princip detekcije prisustva vozila se bazira na poremećaju magnetnog polja koje stvara vozilo u blizini senzora. Senzor putem radio frekvencije (915/868 / 470Mhz) u realnom vremenu prosleđuje informacije bežičnom zonskom modulu. Vanjski senzor izrađen je od specijalno dizajniranog kućišta od nerđajućeg metala i otporan je na pritisak vozila. Sa IP67 zaštitom, ovaj senzor je dostupan za razne tipove parkirališta kao što su zatvorena i otvorena parkirališta. U kontinuitetu može raditi 24 sata dnevno, jer je opremljen baterijama i ima malu potrošnju energije (život vek baterije je 5 godina). Senzor komunicira preko wifi RF-a, a brza i jednostavna instalacija je naročito korisna kod otvorenih parkirališta gde je naknadno postavljanje ožičenja nepraktiična i skupa.


Senzor vozila sa kamerom

Parking senzor ima integrisanu IP kameru i LED lampicu za signalizaciju zauzetosti parkinga. Bazira se na standardnoj Ethernet mrežnoj tehmologiji, senzori se povezuju na POE switch, odakle se standardnom mrežnom komunikacijom informacija sakuplja na centralnom serveru parkinga. Ovakvo rešenje znatno proširuje usluge koje parking pruža. Pouzdan informacioni sistem, pronalaženje slobodnih mesta, odnosno pronalaženje parkiranog vozila kada kamera detektuje vozilo i očitava registarsku tablicu. Očitavanjem tablica korisnik ima mogućnost pronalaženja svog vozila na parkingu ako je instaliran terminal za pronalaženje vozila. I kao treće preko kamere se vrši nadzor parkiranog vozila, i može se praviti video zapis, kako bi se lakše rešavali sporovi oštećenja ili krađe na parking prostoru.

Svetlosni indikator zauzetosti

Kod senzora vozila koja nemaju ugrađene LED indikatore zauzetosti potrebna je instalacija dodatne dvobojne (crveno / zeleno) svetlosne indikacije. Može biti žičana ili bežična, služi da vozačima olakša pronalaženje slobodnog mesta za parkiranje


Info panel spratni

Info paneli pomažu vozače u pronalaženju slobodnog mesta na parkingu. Povezuju se na centralni ili zonski kontroler, na njemu se programira koji parking prostori pripadaju određenom info panelu. Zonski kontroler na osnovu informacija od parking senzora vrši kalkulaciju slobodnih mesta i prosleđuje na info panel, i tako stvara efikasan sistem usmeravanja vozila na slobodno parking mesto

Info paneli za usmeravanje

Info paneli pomažu vozače u pronalaženju slobodnog mesta na parkingu. Povezuju se na centralni ili zonski kontroler, na na njemu se programira koji parking prostori pripadaju određenom info panelu. Zonski kontroler na osnovu informacija od parking senzora vrši kalkulaciju slobodnih mesta i prosleđuje na info panel,, i tako stvara efikasan sistem usmeravanja vozila na slobodno parking mesto. Paneli sa više cifara se postavljaju u raskrsnicama ili mestima gde vozač može birati između više pravaca za nastavak traženja mesta


CENTRALNE JEDINICE PARKING SISTEMA

Lokalni / Spratni kontroler

Lokalni ili spratni kontroler posreduje između centralnog kontrolera, i parking senzora i info panela. Komunikacija sa senzorima i info panelima pomoću RS-485 protokola. Moguće kontrolisati 64 elemenata (senzor + info panel). Napajanje 12VDC, nazidna montaža. Za bežične senzore se koristi bežični zonski kontroler.


Solarni lokalni kontroler

Solarni lokalni kontroler ima istu namenu kao lokalni / spratni kontroler, ali je specijalno namenjen za parking na otvorenom prostoru, da komunicira sa bežičnim elementima zatvorenog parkinga. Sa centralnim kontrolerom takođe komunicira preko wifi mreže Ethernet protokolom. Na ovaj način instalacija parking opreme ne zahteva nikakvo ožičenje.


Centralni kontroler

Centralni kontroler je centralna inteligencija parking sistema. U njega se slivaju informacije sa zonskih kontrolera. Centralni kontroled služi za obradu podataka koje pristižu iz elemenata sistema. Nakon obrade podataka prosleđuje odgovarajuće komande prema zonskim kontrolerima. Poseduje Ethernet interfejs za komunikaciju sa PC računarom na kome je instaliran management softver. Može da opsluže do 60 zonskih kontrolera.


Softwer za management zatvorenog parking sistema

Olakšava operaterima garaža i parkirališta da najbolje dizajniraju parkiralište i reaguju proaktivno sa savršenim pregledom trenutnog stanja objekta. Omogućava klijentima da uđu i izlaze bez problema, i da iskuse prednosti dobrog informivnog sistema parkinga. Podržava fleksibilno i lako podešavanje parametara parkinga, kao što su potpuna kontrola ulaznih barijera, podešavanje uređaja, podešavanje pravila ulaska / izlaska, crne i bele lista za pristup itd. Grafička intuitivna radna površina pruža izveštaje, statistike i analizu performansi u realnom vremenu. Sa trenutnim izveštajima i ažuriranja radnih parametara objekta u realnom vremenu omogućeno je brzo reagovanje na nepravilnosti koje operater primeti kao zagušenje ulaza / izlaza, kvar, pogrešno čitanje tablice. Dostupni svi vidovi pretplate kao dnevne, mesečne, godišnje karte, grupne rezervacije.


Sistem lociranja vozila na parkingu

Sistem za lociranje vozila na parkingu je naročito pogodan kod velikih parkirališta kao što su aerodromi, soping centri, gde se parkira više hiljada vozila i korisniku nije jednostavno pronalaženje parkiranog vozila. Kada se koriste IP kamere kao senzori za vozilo, korisnik ima mogućnost da lako locira svoje vozilo, pošto sistem "zna" tačnu lokaciju vozila unutar parking prostora. Za korišćenje ove opcije su potrebni senzori sa IP kamerom i terminal za lociranje vozila. Terminal za lociranje vozila ima veliki LCD tač skrin ekran, na kome korisnik ukucava registarski broj svog vozila, a terminal će dati nivo, sektor i broj parking mesta na kome je njegovo vozilo, zajedno sa uputstvima kako najlakše da dođe do svog vozila.


PRIMER I BLOK ŠEMA

ZATVORENI PARKING

BEŽIČNI PARKING NA OTVORENOM