CENTRALE ZA SIGNALIZACIJU PROVALE I KONTROLU PRISTUPA

ATS-1000A Centrala

Mala alarmna centrala sa 8 ulaznih zona na matičnoj ploči. Maksimalno 32 zone žično, bežično ili mešovito, ekonomično proširenje ulaza i izlaza po potrebi. Do 16 ulaza seizmičkih senzora, 4 oblasti, do 50 korisnika, po EN50131 Security grade 2 / Environmental class 2, USB priključak za lokalnu konfiguraciju. Ugrađeni PSTN pozivnik za izveštavanje ili konfiguraciju sistema, Višejezični interfejs svaki korisnik može birati svoj jezik. Opciono dostupan sa intergrisanim 10/100Mb Ethernet interfejsom, Izveštavanje preko IP interfejsa - opcioni preko GPRS, moguće i programiranje (U/D) preko IP / GPRS, IP dijagnostika, podrška za dinamičku i statičku IP adresu. U metalnom kućištu, sa transformatorom i punjačem akumlatora


ATS-1500A Centrala

Mala alarmna centrala sa 8 ulaznih zona na matičnoj ploči. Maksimalno 32 zone žično, bežično ili mešovito, ekonomično proširenje ulaza i izlaza po potrebi. Do 16 ulaza seizmičkih senzora, 4 oblasti, do 50 korisnika, po EN50131 Security grade 3 / Environmental class 2, USB priključak za lokalnu konfiguraciju. Ugrađeni PSTN pozivnik za izveštavanje ili konfiguraciju sistema, Višejezični interfejs svaki korisnik može birati svoj jezik. Opciono dostupan sa intergrisanim 10/100Mb Ethernet interfejsom, Izveštavanje preko IP interfejsa - opcioni preko GPRS, moguće i programiranje (U/D) preko IP / GPRS, IP dijagnostika, podrška za dinamičku i statičku IP adresu. U metalnom kućištu, sa transformatorom i punjačem akumlatora. Podržava UltraSync UTC cloud rešenje i mobilnu applikaciju


ATS-2000A Centrala

Srednja alarmna centrala sa 8 ulaznih zona na matičnoj ploči. Maksimalno 64 zone žično, bežično ili mešovito, ekonomično proširenje ulaza i izlaza po potrebi. Do 16 ulaza seizmičkih senzora, 8 oblasti, do 50 korisnika, po EN50131 Security grade 2 / Environmental class 2, USB priključak za lokalnu konfiguraciju. Ugrađeni PSTN pozivnik za izveštavanje ili konfiguraciju sistema, Višejezični interfejs svaki korisnik može birati svoj jezik. Opciono dostupan sa intergrisanim 10/100Mb Ethernet interfejsom, Izveštavanje preko IP interfejsa - opcioni preko GPRS, moguće i programiranje (U/D) preko IP / GPRS, IP dijagnostika, podrška za dinamičku i statičku IP adresu. U metalnom kućištu, sa transformatorom i punjačem akumlatora.


ATS-2099 Centrala

Integrisani sistem za signalizaciju provale i kontrolu pristupa za do 64 zone, 4 oblasti i 64 vrata. Modularni RS485 komunikacioni protokol na BUS se može povezati do 16 RAS i 15 DGP uređaja. PLC sa 24 makro logičkih funkcija, 255 slobodno programibilnih izlaza, ugrađeni PSTN pozivnik, Analogni ulazi sa 2 ili 4 stanja (dupliranje zona). Programiranje i servisiranje putem računara bilo direktno na licu mesta ili sa udaljene lokacije, evropski softver, prekidačka napajana jedinica sa punjačem akumlatora, čelično kućište, usaglašen sa DD243-2004 standardom.


ATS-3500A Centrala

Integrisani sistem za signalizaciju provale i kontrolu pristupa za do maksimalno 128 zona: žično, bežično ili mešovito. 8 ulaznih zona na matičnoj ploči, ekonomično proširenje ulaza i izlaza po potrebi. Do 16 ulaza seizmičkih senzora, 8 oblasti, do 200 korisnika, i 48 inteligentnih vrata. Po EN50131 Security grade 3. USB priključak za lokalnu konfiguraciju. Do 16 tastatura / čitača (RAS) i 15 DGP uređaja. Ugrađeni PSTN pozivnik za izveštavanje ili konfiguraciju sistema, Višejezični interfejs svaki korisnik može birati svoj jezik. Opciono dostupan sa intergrisanim 10/100Mb Ethernet interfejsom, Izveštavanje preko IP interfejsa - opcioni preko GPRS, moguće i programiranje (U/D) preko IP / GPRS, IP dijagnostika, podrška za dinamičku i statičku IP adresu. U metalnom kućištu, sa transformatorom i punjačem akumlatora. Podržava UltraSync UTC cloud rešenje i mobilnu applikaciju.


ATS-4500A Centrala

Integrisani sistem za signalizaciju provale i kontrolu pristupa za do maksimalno 512 zona: žično, bežično ili mešovito. 8 ulaznih zona na matičnoj ploči, ekonomično proširenje ulaza i izlaza po potrebi. Do 16 ulaza seizmičkih senzora, 64 oblasti, do 2000 korisnika i 48 inteligentnih vrata. Po EN50131 Security grade 3. USB priključak za lokalnu konfiguraciju. Do 16 tastatura / čitača (RAS) i 15 DGP uređaja. Ugrađeni PSTN pozivnik za izveštavanje ili konfiguraciju sistema, Višejezični interfejs svaki korisnik može birati svoj jezik. Opciono dostupan sa intergrisanim 10/100Mb Ethernet interfejsom, Izveštavanje preko IP interfejsa - opcioni preko GPRS, moguće i programiranje (U/D) preko IP / GPRS, IP dijagnostika, podrška za dinamičku i statičku IP adresu. U metalnom kućištu, sa transformatorom i punjačem akumlatora. Podržava UltraSync UTC cloud rešenje i mobilnu applikaciju.


TASTATURE I ČITAČI

ATS-1100 LCD tastatura

ATS1100 se može koristiti za konfiguraciju i upravljanje sistemom, kao i za otvaranje vrata odnosno aktiviranje/deaktiviranje oblasti. Sa druge strane ATS1100 daje pregled stanja vašeg bezbednosnog sistema sa vizuelnim i zvučnim indikacijama. LCD tastatura sa 2x16 znakova, 3 LED-a za indikaciju statusa sistema, 8 LED indikatora za indikaciju statusa oblasti, 4 slobodno programabilna funkcijska tastera. Osvetljen displej i tastatura, maksimalna udaljenost od centrale 1,5km, maksimalan broj po BUS-u centrale 16.

ATS-1105 LCD tastatura sa čitačem

ATS1105 se može koristiti za konfiguraciju i upravljanje sistemom, kao i za otvaranje vrata odnosno aktiviranje/deaktiviranje oblasti. Sa druge strane ATS1105 daje pregled stanja vašeg bezbednosnog sistema sa vizuelnim i zvučnim indikacijama. LCD tastatura sa 2x16 znakova, 3 LED-a za indikaciju statusa sistema, 8 LED indikatora za indikaciju statusa oblasti, 4 slobodno programabilna funkcijska tastera. Osvetljen displej i tastatura, integrisani interfejs čitača bezkontaktnih kartica, maksimalna udaljenost od centrale 1,5km, maksimalan broj po BUS-u centrale 16.


ATS-1111 LCD tastatura

ATS1111 se može koristiti za konfiguraciju i upravljanje sistemom, kao i za otvaranje vrata odnosno aktiviranje/deaktiviranje oblasti. Sa druge strane ATS1111 daje pregled stanja vašeg bezbednosnog sistema sa vizuelnim i zvučnim indikacijama. LCD tastatura sa 2x16 znakova, 4 LED-a za indikaciju statusa sistema, napajanje, kvar, otvorena vrata, alarm. 16 LED indikatora za indikaciju statusa oblasti podesiv kontrast LCD displeja i jačina tona interne zujalice. Osvetljen displej i tastatura, maksimalna udaljenost od centrale 1,5km, maksimalan broj po BUS-u centrale 16.

ATS-1115 LCD tastatura sa čitačem

ATS1115 se može koristiti za konfiguraciju i upravljanje sistemom, kao i za otvaranje vrata odnosno aktiviranje/deaktiviranje oblasti. Sa druge strane ATS1115 daje pregled stanja vašeg bezbednosnog sistema sa vizuelnim i zvučnim indikacijama. LCD tastatura sa 2x16 znakova, 4 LED-a za indikaciju statusa sistema, napajanje, kvar, otvorena vrata, alarm. 16 LED indikatora za indikaciju statusa oblasti podesiv kontrast LCD displeja i jačina tona interne zujalice. Integrisan čitač bezkontaktnih proxy kartica. Osvetljen displej i tastatura, maksimalna udaljenost od centrale 1,5km, maksimalan broj po BUS-u centrale 16.


ATS-1135 LCD tastatura sa čitačem

ATS1135 se može koristiti za konfiguraciju i upravljanje sistemom, kao i za otvaranje vrata odnosno aktiviranje/deaktiviranje oblasti. Sa druge strane ATS1135 daje pregled stanja vašeg bezbednosnog sistema sa vizuelnim i zvučnim indikacijama. Moderan dizajn prilagođen jednostavnom korišćenju. LCD tastatura sa 2x16 znakova, 4 LED-a za indikaciju statusa sistema, napajanje, kvar, otvorena vrata, alarm. Podesiv kontrast LCD displeja i jačina tona interne zujalice. Integrisan čitač bezkontaktnih proxy kartica. 3 slobodno programabilna funkcijska tastera. Osvetljen displej i tastatura, maksimalna udaljenost od centrale 1,5km, maksimalan broj po BUS-u centrale 16.

ATS-1136 LCD tastatura sa čitačem

ATS1136 se može koristiti za konfiguraciju i upravljanje sistemom, kao i za otvaranje vrata odnosno aktiviranje/deaktiviranje oblasti. Sa druge strane ATS1136 daje pregled stanja vašeg bezbednosnog sistema sa vizuelnim i zvučnim indikacijama. Moderan dizajn prilagođen jednostavnom korišćenju. LCD tastatura sa 2x16 znakova, 4 LED-a za indikaciju statusa sistema, napajanje, kvar, otvorena vrata, alarm. Podesiv kontrast LCD displeja i jačina tona interne zujalice. Integrisan čitač bezkontaktnih mifare kartica. 3 slobodno programabilna funkcijska tastera. Osvetljen displej i tastatura, maksimalna udaljenost od centrale 1,5km, maksimalan broj po BUS-u centrale 16.


ACL570 tastatura sa čitačem

Ove samostalne robusne tastature dizajnirane su za rad u unutrašnjim i vanjskim okruženjima. ACL570 tastature su dostupne sa metalnim/plastičnim tasterima i u raznim plastičnim ili metalnim kućištima. Ove tastature nude elegantan izgled sa mnoštvom programabilnih opcija kao što su tasteri sa pozadinskim osvetljenjem, 99 korisnika, zaključavanje u slučaju uzastopnih pogrešnih unosa šifre, 2 programibilna tastera, podesivi tajmer za otključavanje itd. Za kontrolu dva vrata, periferne jedinice (Šifarnici / bezkontaktni čitači) mogu biti povezane na ACL570 preko bi-direkcionog 3-žilnog CODIX BUS-a. Dostupan u raznim bojama, ACL570 može biti montiran nazidno ili ukopan, a nudi se u različitim kućištima. Robustna izvedba otporna na vlagu i prašinu, do 99 korisnika, sa šiframa dužine 1-8 digita

ACL760 tastatura sa čitačem

Tastatura za kontrolu pristupa u antivandal kućištu, sa metalnim tasterima za ugradnju u okvir vrata. Sa korisničkom memorijom od 99 kodova dužine 1-8 digita, ACL760 je najbolje rešenje za kontrolu pristupa sa jednim vratima. Fotoelektrični senzor za automatsko osvetljenje je efikasan u uslovima slabog osvetljenja. ACL760 sa robusnim izgledom dizajniran je za rad čak i u otežanim uslovima otporna na vlagu i prašinu, sa šiframa dužine 1-8 digita


PROŠIRENJA CENTRALA

ATS-1201 Proširenje 8-32 zone

DGP modul koji pružaju informacije s udaljenih lokacija ATS centrali u strukturiranim zapisima. ATS1201 nudi 8 standardnih zonskih ulaza, 8 izlaza otvorenih kolektora (OC) i izlaz za sirenu. Dodatnim modulima se može proširiti na ukupno 32 zonskih ulaza i 32 izlaza. Ima ugrađeno prekidačko napajanje 3A sa punjačem akumlatora. Ispuručuje se u metalnom kućištu sa predviđenim mestima za smeštaj modula za proširenje.

ATS-1202 Proširenje 8 zona

Standardni DGP i većina centrala imaju 8-zona na matičnoj ploči. ATS-1202 se koristi za proširenje broja ulaznih zona u koracima od 8, do ukupno 32, korišćenjem ATS1202 8-zonskih proširnih modula DGP može imati 8, 16, 24 ili 32 zone, takođe i centrala. Na svaku adresu DGP dodeljeno je šesnaest zona. Ovo se može povećati na maksimalno 32 zone postavljanjem ATS1202 modula za proširenje. ATS-1202 služi za proširenje ulaznog kapaciteta centrale ili DGP modula (ATS-1201, ATS-1203, ATS-1210 itd). Zavisno od osnovnog kapaciteta centrale ili DGP-a do 3 modula ATS-1202 mogu biti dodata koja se povezuju kaskadno.


ATS-1210 Proširenje 8-16 zona

DGP modul koji pružaju informacije s udaljenih lokacija ATS centrali u strukturiranim zapisima. ATS1210 nudi 8 standardnih zonskih ulaza, 8 izlaza otvorenih kolektora (OC). Dodatnim modulima se može proširiti na ukupno 16 zonskih ulaza i 16 izlaza. Napajanje preko BUS-a ili sa lokalne napojne jedinice. Ispuručuje se u plastičnom kućištu sa sabotažnom zaštitom, zadovoljava standarde EN50131 Grade 3 i PD6662:2010.

ATS-1211 Proširenje 8 zone i 8 OC izlaza

DGP modul koji pružaju informacije s udaljenih lokacija ATS centrali u strukturiranim zapisima. ATS1211 nudi 8 standardnih zonskih ulaza, 8 izlaza otvorenih kolektora (OC). Napajanje preko BUS-a ili sa lokalne napojne jedinice. Ispuručuje se u metalnom kućištu sa sabotažnom zaštitom.


ATS-1220 Proširenje 4 zone

DGP modul koji pružaju informacije s udaljenih lokacija ATS centrali u strukturiranim zapisima. ATS1220 nudi 4 standardna zonska ulaza, 8 izlaza otvorenih kolektora (OC). Napajanje preko BUS-a ili sa lokalne napojne jedinice. Ispuručuje se u plastičnom kućištu sa sabotažnom zaštitom.

ATS-1230 Proširenje 16-32 bežične zone

Proširuje kapacitet centrale sa dodatnih 32 bežične zone. Kompatibilan sa Interlogix „Learn Mode“ bežičnim senzorima 433MHz (crystal ili SAW). Može se nalaziti do 335 metara od centrale ako se koristi WCAT52/54 kabel. Sadrži napredne algoritme za minimalizaciju null signala ili mrtve tačke i ima distancu prijema na otvorenom od 70 m. Ako treba ukloniti mrtve tačke ili proširiti distancu može se upotrebiti Interlogix repetitor 433MHz. Napaja se sa BUS-a ili sa lokalnog napajanja. Opcija da se sa daljinaca (FOB) upravlja sistemom mogu se programirati da korisnik aktivira ili deaktivira sistem ili deo sistema, upravljaju relejima naprimer za daljinsko otvaranje i zatvaranje garažnih vrata.


ATS-1235 Proširenje 16-32 bežične zone 868MHz

Proširuje kapacitet centrale sa dodatnih 32 bežične zone. Kompatibilan sa Interlogix „Learn Mode“ bežičnim senzorima 868MHz (crystal ili SAW). Može se nalaziti do 1500 metara od centrale ako se koristi WCAT52/54 kabel. Sadrži napredne algoritme za minimalizaciju null signala ili mrtve tačke i ima distancu prijema na otvorenom od 460 m. Ako treba ukloniti mrtve tačke ili proširiti distancu može se upotrebiti UTC FS repetitor 868MHz. Napaja se sa BUS-a ili sa lokalnog napajanja. Opcija da se sa daljinaca (FOB) upravlja sistemom mogu se programirati da korisnik aktivira ili deaktivira sistem ili deo sistema, upravljaju relejima naprimer za daljinsko otvaranje i zatvaranje garažnih vrata.

ATS-1236 Proširenje 32 bežične zone 433MHz

Bežični prijemnik ATS1236 dodaje bežične mogućnosti ATS centralama. Bežični DGP podržava većinu starih 433 MHz 63-bitnih predajnika kao i novu generaciju 433 MHz LoNa predajnika kod kojih je bežična komunikacija u potpunosti šifrirana, izbegavajući neovlašćen pristup komunikaciji. U ATS-1235 se može programirati do 32 bežična senzora i do 16 daljinaca (FOB). Bežični prijemnik ATS1236 poseduje dve žične zone i jedan programibilni relejni izlaz.


ATS-1226 Modul za vrata

Modul vrata ATS 1226 u novom ATS1647 plastičnom kućištu je najnovije izdanje za kompletiranje porodice DGP za ATS panele. Modul povezuje sve komponente koje se nalaze na vratima. Ima osam slobodno programibilnih izlaza (dva su relejna), terminale za RS-485-Bus IN i OUT za povezivanje na centralu, kao i izolovani terminal koji se koristi za čitače. ATS1226 takođe ima četiri zonnska ulaza, može se programirati preko Titan softvera. Smanjuje količinu proizvoda i vreme instalacije kada su vrata integrisana u Advisor Master sistem kontrole pristupa (VDS sertifikat)

ATS-1170 Modul za vrata

ATS1170 je kontroler za jedna vrata sa ugrađenim interfejsom za Wiegand čitače. Na BUS-u centrale će se registrovati kao RAS uređaj. Preko ATS-1170 možemo povezati čitače bežičnih kartica direktno na ATS BUS, i koristiti ih kao RAS za aktiviranje / deaktiviranje sistema. Oflajn baza podataka za 20 korisnika, što omogućava da radi samostalno sa spoljnim napajanjem od 12 VDC. Na sebi ima ulaz za taster za otvaranje vrata i 1 relej za električno zaključavanje vrata. AUX snaga je 5W - 100 mA za čitače. Kompatibilni formati na centrali - Wiegand 26 bita - MagSwipe.


ATS-1340 Interfejs za jedna vrata

ATS1340 je dizajnirana kao univerzalna razvodna kutija za vrata. Modul ima dolaznu i odlaznu vezu za ATS BUS data / napajanja. Na ploči su dostupni releji za spajanje brave i zujalica za upozoravanje, ako vrata ostanu otvorena. Za brave sa velikom potrošnjom mora biti priključeno spoljno napajanje od 12 V ili 24 V. Značajno smanjuje vreme instalacije. Interfejs prema čitačima u potpunosti prilagođen čitačima Aritech Smart kartica, Ulazni priključci za magnetni kontakt vrata i kontakt brave na vratima, izlazni priključci za zaključavanje vrata i zvučnik. Svi priključci zaštićeni od kratkog spoja. Na BUS se može povezati maksimalno 16 ATS1340

ATS-1250 Modul za 4 vrata

ATS1250/1260 kontroler za 4-vrata/lift je svestran kontroler za proširenje sistema s naprednim funkcijama kontrole pristupa. Alarm u stvarnom vremenu i kontrola pristupa na 4 vrata, sa napajanjem i kućištem. Kontrolor sa 4 vrata može raditi u oflajn modu bez degradacije performansi, ako nema komunikaciju sa centralom. Kontroler sa 4 vrata i kontroler za 4 lifta koriste zajedničke informacije korisnika sa centralom ATS. Broj korisnika sa karticom je 11466. 1000 korisnika može se programirati sa PIN kodom i imenom. Oba kontrolera imaju 16 ulaza na matičnoj ploči koja se nadziru. Na kontroleru za vrata, 12 ulaza je fabrički dodeljeno funkcijama kontrole vrata taster za otvarannje i magnetni kontakt za nadzor, ali se mogu preprogramirati kao redovni ulazi. ATS 1250 i ATS 1260 podržavaju mnoge formate čitača, uključujući magnetne trake, PIN kod, proxy i Wiegand. Na jednu centralu može biti povezano maksimalno 12 ATS1250/60 odnosno 48 kontrolisanih vrata. Anti passback funkcija, lokalni RS-485 bus može podržati do 16 čitača.


ATS-1260 Softver za lift kontroler

Softverska nadogradnja kontrolera ATS-1250 za primenu u kontroli pristupa liftu. Proširuje broj mogućih izlaza kontrolera na 255. Može kontrolisati liftove do 64 sprata

ATS-1810 Proširenje 4 releja

Relejna kartica dodaje sistemu četiri beznaponska releja sa priključnim kontaktima na zajedničke (C), normalno otvorene (NO) i normalno zatvorene (NC) kontakte. Relejni kontakti su 1A/30VDC; ili 300mA/48VDC. Ako su ugrađeni u DGP, dva relejna modula mogu se povezati zajedno na red kako bi se obezbedilo do osam releja na ATS1201. Kada je montiran na ATS kontroler za 4 vrata / 4 lifta, dozvoljen je samo jedan relejni modul koji obezbeđuje četiri releja. Za svaki relej postoji LED za indikaciju aktiviranja.


ATS-1811 Proširenje 8 releja

Relejna kartica dodaje sistemu osam beznaponska releja sa priključnim kontaktima na zajedničke (C), normalno otvorene (NO) i normalno zatvorene (NC) kontakte. Relejni kontakti su 1A/30VDC; ili 300mA/48VDC. Ako su ugrađeni u DGP, dva relejna modula mogu se povezati zajedno na red kako bi se obezbedilo do 16 releja na ATS1201. Kada je montiran na ATS kontroler za 4 lifta moguće je do 64 releja, a ako je u centrali do 255 releja. Za svaki relej postoji LED za indikaciju aktiviranja.

ATS-1820 Proširenje 16 OC izlaza

Proširenje pruža šesnaest 50mA OC izlaza sa priključcima predviđenim za direktno povezivanje potrošača preko 1k5 predotpornika npr LED dioda. Povezuju se na centralu ili DGP i kada se redno povežu više kartica mogu da obezbede do 255 izlaza.


ATS-1821 Proširenje 8 OC izlaza

ATS1821 je optimizovan za vezu između ATS centrale i samostalnih telefonskih pozivnika / drugih transmitera koji koriste OC izlaze za okidanje. Slično je sa standardnim ATS1820, ali nudi samo 8 otvorenih kolektora i samo za poveznike.

ATS-1801 PC i printer interfejs

Opcionalni interfejs za računar i štampač ATS1801 omogućava 7/24h RS232 vezu sa računarom na kome radi TITAN. Koristi se i za povezivanje IP interfejsa (ATS1806 / ATS1809) za IP izveštavanje ili povezivanje sa sistemom upravljanja preko Etherneta.


ATS-1809 Ethernet interfejs

Univerzalni interfejs ATS1809 posreduje kao prolaz između alarmne centrale ATS i spoljnog sveta. Sadrži ugrađeni web server da tehničar za instalaciju može programirati sve potrebne opcije konfiguracije Univerzalnog interfejsa pomoću web pretraživača na računaru. Univerzalni interfejs omogućava centrali ATS da istovremeno komunicira sa stanicom za nadzor i / ili sistemima upravljanja putem Internet protokola (IP). Sa ATS1809 ćete imati sve prednosti izveštavanja o alarmu preko IP-a, koristeći SIA, XSIA ili CID protokol. Povezuje se sa centralom preko ATS1801 (računarski interfejs), koristi SIA, XSIA i Contact ID protokol, Statička (fiksna) IP adresa, nema proxy, broj porta: podesiv, TripleDES enkripcija, Ugrađeni firewall, nadogradnja firmvera može se izvršiti putem web pretraživača, implementirane upravljačke funkcije.

ATS-1510 Audio proširenje

ATS1510 je 8 putna upravljačka ploča za audio verifikaciju alarma. 8 mikrofona se mogu povezati sa uređajem na maksimalnoj udaljenosti od 25m. Maksimalno 16 oblasti može da se kontrolisati potpunim proširivanjem. ATS1510 omogućava izveštavanje o događajima, uključujući audio informacije koje se koriste za verifikaciju alarma prosleđujući živi i snimljeni zvuk. Radi samo sa X-SIA. Programira se po ulazu/oblasti, podržava do 16 oblasti. Dostupan snimak 15 sekundi pre alarma, prisluškivanje uživo nakon alarma (najviše 180 sekundi), mikrofoni se isporučuju sa automatskom kontrolom pojačanja.


ATS-7200N Govorni automat

ATS centrala ima pravi komunikacioni centar koji nudi više veza (4 centralne stanice, svaka sa 2 telefonska broja) i različite protokole za izveštavanje o alarmima i određenim događajima. Sve ATS centrale imaju PSTN komunikator na ploči sa opcionim ISDN, GSM, IP komunikacijskim modulima. Moguće je prilagoditi interfejs mogućnostima izveštavanja o objektu i dodeliti rezervne (back-up) opcije izveštavanja. ATS-7200 proširuje protokol izveštavanja sa glasovnim porukama mogu se instalirati najviše 2 modula. Postoji 8 poruka po modulu, početna poruka, adresa-završna poruka i 6 alarmnih poruka. Ako je instaliran drugi modul, svih 8 poruka za drugi modul bit će poruke alarma. ATS7200N prvo saopštava početnu poruku (1), zatim jednu ili više alarmnih poruka (3 do 8) i na kraju adresu (2). Ukupna dužina poruka je 35s.

ATS-7320 GSM komunikator

ATS centrale imaju pravi komunikacioni centar koji nudi višestruke veze za izveštavanje na više centralnih stanica. Matična ploča sa IP, PSTN komunikatorom na ploči i opcionim ISDN, GSM, IP komunikacijskim modulima, gde se ATS7320 može koristiti kao rezervni ili primarni kanal za izveštavanje. Potpuno prijavljivanje alarma putem GSM-a, dostupni su svi popularni formati izveštavanja, uključujući glasovno izveštavanje i preslušavanje audio zapisa, savršeno pogodno za primarno izveštavanje u slučaju da nije dostupna PSTN ili ISDN linija ili IP veza, Prenos podataka za Up / Dovnload (programiranje centrale) kada ste povezani sa centralom, dual Band 900/1800 MHz, šest LED indikatora za dijagnostiku, GSM antena se isporučuje sa uređajem, SMS izveštavanje, SMS komanda i kontrola centrale. Dostupna i varijanta za vezu sa UltraSync cloud podršku UTC-a


ATS-1830 Memorijsko proširenje

Proširenje sistemske memorije centrale za dodatnih 1 Mb
Broj korisnika - ne-IUM režim: 11466
IUM režim: 2000
Alarmne grupe - 128 programabilnih
Grupe vrata - 128
Spratne grupe - 64
Alarmni događaji - 1000
Pristupni događaji - 1000
Ako se u sistemu koriste ATS-1250 ili ATS-1260 i oni moraju imati memorijsko proširenje kao centrala

ATS-1831 Memorijsko proširenje

Proširenje sistemske memorije centrale za dodatnih 8 MB
Inteligentni pretraživač
65.535 korisnika
Alarmne grupe - 128 programabilnih
Grupe vrata - 128
Spratne grupe - 64
Alarmni događaji - 1000
Pristupni događaji - 1000
Ako se u sistemu koriste ATS-1250 ili ATS-1260 i oni moraju imati memorijsko proširenje kao centrala


RADIMO I SA PROIZVOĐAČIMA

Paradox EVO

Paradox EVO serija je podržana SBI softverom za integraciju bezbednosnih sistema. Podržane su funkcije signalizacije provale, i kontrole pristupa.

Paradox Magelan

Magelan centrale su popularne i prihvaćene na našem području, kod manje zahtevnih objekata se i naša firma rado koristi sa njima


Paradox Spectra

Spectra centrale su popularne i prihvaćene na našem području, kod manje zahtevnih objekata se i naša firma rado koristi sa njima

Honeywell sistemi

Po zahtevu korisnika radimo i sisteme provale i kontrole pristupa sa Honeywell opremom pretežno kod integrisanih sistema sa softverskim nadzorom