ANALOGNI SISTEMI RAZGLASA

T-6201 Predpojačalo

Predpojačalo ozvučenja sa više kanala mikrofonskih, audio i ulaznih linija za slučaj nužde, jednokanalni izlaz. Pogodan je za predpojačanje običnih audio izvora. Standardni dizajn kućišta (2U), 5 mikrofonskih (MIC) ulaza, 3 standardna audio (AUX) ulaza, 2 ulaza za slučaj nužde (EMC). Peti mikrofon (MIC 5) ima najviši prioritet i funkciju prioriteta prinudnog uključivanja; funkcije MIC 5 i EMC sa najvišim prioritetom mogu se naizmenično birati prekidačem, MIC 1, 2, 3, 4 i AUX 1, 2, 3 se mogu unakrsno mešati na izlazu. Ulaznim kanalima za mikrofon (MIC) i audio (AUKS) ulaznima se mogu nezavisno podesiti jačina zvuka postoji i zajednički taster za kontrolu jačine. nezavisna regulacija visokiih (TREBLE) i bas (BASS) tonova za svaki kanal.


T-6240 Predpojačalo sa 8 kanala

Predpojačalo ozvučenja sa standardnim RACK dizajnom kućišta 2U, ploča od aluminijumske legure; Jednostavan dizajn i praktičnost. 1 grupa MIC ulaza, sa automatskim i ručnim opcijama pozivanja. U stanju automatskog režima, MIC kanal može podesiti jačinu i ton, sa najvišim prioritetom. U stanju ručnog režima, za svaki kanal se ručno podešava. Kada se uključi 24VDC signal uzbune, automatski se prebacuje na MIC ili EMC ulaz najvišeg prioriteta za emitovanje poruke uzbunjivanja a nekon ukidanja alarmnog signala automatski se vraća u normalan režim. 8 audio ulaza sa nezavisnom kontrolom jačine zvuka, MIC / AUX linija ima nezavisno podešavanje visokih tonova i basa, 2 EMC ulaza koje mogu birati bilo koji od 8 AUX signala, MIC ulaz najvišeg prioriteta može prekinuti ulaz EMC signala.


T-1S01 Predpojačalo

Predpojačalo ozvučenja sa pet izbalansiranih MIC ulaza, tri ulaza AUX i jednim ulazom EMC (prioritetnog) nivoa. Prioritetno utišavanje se postiže putem MIC 2 i EMC ulaza, isključuje pozadinsku muzike radi saopštavanja poruke preko mikrofona ili emitovanja alarme poruke. Nezavisna kontrola jačine zvuka i MASTER kontrola. Ulazni interfejs za balansirani MIC sa fantomskim napajanjem. Pojedinačne kontrole predpojačanja za svaki MIC ulaz. EMC ima prednost nad svim ulazima osim MIC 2. Kontrola basa i visokih tonova, Napajanje 110V ili 230V ili opciono 24VDC.


T-2S01 Mixer predpojačalo sa 10 ulaza

Dvo-kanalni mikser ozvučenja sa 10 ulaza, Mikrofonska konzola za daljinsko pozivanje T-319 ide na MIC 1 ulaz sa najvišim ulaznim prioritetom. Mic 2-4 sa VOX selektorom preko ulaza 5-10 i fantomskim napajanjem. Svih 10 ulaza sa izborom tipa ulaza mikrofon, audio ili visokopropusni filtr. Ulazi 7-10 mogu biti XLR mikrofon ili RCA linijski ulaz. Svi ulazi mogu emitovati ton pozivanja (chime) na izlazni kanal 1, 2 ili 1+2, izbor od ugrađenih 2/4 tonska signala. Regulacija jačine signala za sve ulazne kanale, i master regulacija za izlaze. Kontrola basa i visokih tonova za oba izlazna kanala. Svetlosni indikatori za jačinu signala za ulazne kanale 1-10. Napajanje 110 ili 230V i rezervno 24VDC


T-2221 CD/MP3/Tuner

Ulazna jedinica razglasa za reprodukciju standardnih audio CD -a, MP3 (preko USB i SD kartice) sa integrisanim radiom. Obezbeđuje kombinovani izvor zvuka za sistem razglasa biranje izlaza ručno. Standardni dizajn kućišta (1U), crna boja od aluminija. Ugrađeni USB interfejs / slot za SD karticu, CD plejer radio i Bluetooth četiri audio izvora, CD plaier i MP3 plejer dele jedan izlazni kanal, dok drugi dele radio i Bluetooth. Radio koristi radio-modul visoke osetljivosti; FM i AM (AM / FM) stereo dvopojasni prijem, ima memoriju za 99 radio stanica. Sa infracrvenim daljinskim upravljačem može nezavisno da kontroliše jačinu zvuka.


T-6221 CD/MP3 plejer

Ulazna jedinica razglasa standardan RACK dizajn kućišta 1U od aluminijske legure crna. Kontrolisan mikroprocesorom i rukovanje preko dodirnih tastera. Dinamički VFD florescentni ekran. Visoko kvalitetni CD plejer sa ESS sistemom dekodiranja sa sistemom oporavka grešaka. Automatska kontrola reprodukcije i potpuna digitalna programibilnost. Podrška za reprodukciju CD / VCD / MP3 / DVD diskova. Jedan stereo izlazni kanal sa posebnim izvodom levo i desno (L / R). Ugrađeni širokopojasni kvalitetni zvučnik za kontrolu reprodukcije, sa dugmetom za podešavanje jačine. Ugrađeni MP3 plejer sa USB intrfejsom i slotom za SD karticu.


T-6222 AM/FM tuner

Ulazna jedinica razglasa Standardan RACK dizajn kućišta 1U od aluminijske legure crna. Jasno vidljiv LCD ekran, kontrolisan mikroprocesorom rukovanje sa dodirnim tasterima. FM / AM dvopojasna opcija prijema, FM prijemna frekvencija: 76MHz ~ 108MHz, AM prijemna frekvencija: 520KHZ ~ 1708KHz. Funkcija automatske pretrage i memorisanja radio stanica, memorija do 99 stanica. Koristi namenski digitalni radio modula namenjen za vozila, sa malim dimenzijama i dobrim performansama. Podržava infracrveni daljinski upravljač. 1-kanalni stereo audio izlazni signal levo i desno (L / R). Ugrađeni kvalitetni širokopojasni zvučnik na monitoring, zvuk pun i jasan.


T-6227 Programabilni CD/MP3 plejer

Ulazna jedinica ozvučenja standardan RACK dizajn kućišta 1U od aluminijske legure crna. Kontrolisan mikroprocesorom upravljanje dodirnim tasterima. Dinamični VFD florescentni ekran. Visoko kvalitetni CD plejer sa ESS sistemom dekodiranja sa sistemom oporavka grešaka. Podrška za reprodukciju CD / MP3 diskova. DIP prekidač za podešavanje lokalne adrese kad se koristi u digitalnim sistemima razglasa. 1-kanalni stereo audio izlazni signal levo i desno (L / R). Daljinska kontrola. Komunikacijskim interfejsima (RJ45), kontroler može da kontroliše nekoliko načina automatske reprodukcije, kao što su: reprodukcija jednog zapisa, reprodukcija svih zapisa, jedan zapis ciklično, sve zapise ciklično, stop, itd. Ugrađeni kvalitetni širokopojasni zvučnik na monitoring, zvuk pun i jasan. Ugrađeni MP3 plejer za reprodukciju audio zapisa sa USB memorijskog diska ili SD kartice.


T-6227 Programabilni AM/FM tuner

Ulazna jedinica ozvučenja standardan RACK dizajn kućišta 1U od aluminijske legure crna. Jasno vidljiv LCD ekran, kontrolisan mikroprocesorom rukovanje sa dodirnim tasterima. FM / AM dvopojasna opcija prijema, FM frekvencija prijema: 76MHz ~ 108MHz, AM prijemna frekvencija: 520KHz ~ 1708KHz. Funkcija automatske pretrage i memorisanja radio stanica, sa memorijom do 99 stanica. Ugrađeni namenski radio modul za vozila koji ima veliku otpornost na vibracije, elektromagnetne smetnje, prašinu itd. Podržava infracrveni daljinski upravljač. 1-kanalni stereo audio izlazni signal levo i desno (L / R). Komunikacijskim interfejsima (RJ45), prema kontroleru razglasa. Ugrađeni kvalitetni širokopojasni zvučnik na monitoring, zvuk pun i jasan.


T-6205 Inteligentni kontroler

Programska kontrola uređaja u sistemu razglasa koje je potrebno povremeno uključivati i isključivati. Uređajem se može programski upravljati uključivanjem, odnosno isključivanjem uređaja (preko izlaza za mrežno napajanje) sistema ozvučenja. Standardan RACK dizajn kućišta 2U od aluminijske legure crna. Sa 10 vremenski programibilnih izlaza za napajanja maksimalna potrošnja energije je 2500W. LCD ekran sa grafičkim interfejsom, jednostavan za rukovanje. Može da prikaže 10 indikacija statusa napajanja, datum, dan u nedelji, vreme, informacije o sledećem programu i tako dalje. Sa jednokanalnim interfejsom za izlaz zvuka i digitalnim ulaznim interfejsom za signal kratkog spoja. Sa jednokanalnim izlazom kratkog spoja za aktiviranje, kojim se može aktivirati alarm ili druga oprema. Podrška kopiranju podešavanja programa jednog dana u nedelji za drugi ili druge danne nedelje. Program za isključivanje se ne gubi u slučaju nestanka mrežnog napajanja, uspostavljanjem napajanja automatski nastavlja izvršavanje.


T-6223 Alarmni interfejs

Interfejs oprema za prikupljanje signala iz centara za signalizaciju požara. Primenjuje se u sistemima razglasa koji zahtevaju vezu sa protivpožaranim sistemom, odnosno uzbunjivanje u slučaju opasnosti. Standardan RACK dizajn kućišta 2U od aluminijske legure crna. Ima interfejs sa 30 kanala prema protivpožarnoj centrali, koji se može proširiti na 300 kanala. Okidanje alarmnog signala programabilno može biti NO ili NC kontakt. Precizni LED ekran za prikaz alarma na zoni, ugrađeni visokokvalitetni zvučnik za monitoring poruka za uzbunjivanje. Ugrađeni digitalni uređaj za reprodukciju govornih poruka alarma, koristi SD karticu za čuvanje muzike, saopštenja, poruka za uzbunjivanje u slučaju alarma, lako upravljanje, visok kvalitet zvuka, maksimalni kapacitet 8G. Sa RJ45 komunikacijskim interfejsom, može komunicirati sa IP sistemskim hostom, prosleđivanje alarma pomoću programabilnog interfejsa, može se prosleđivate na kompletan sistem, ili samo na zahvaćene oblasti.


T-6210 Telefonski interfejs

Uređaj koji pretvara telefonske pozive u glasovne audio signale, može automatski pretvoriti signal lokalnog / daljunskog poziva u glasovni audio signal i poslati ga drugim uređajima u sistemu razglasa, uz pomoć kojih može poslužiti kao poruka saopštenja, uzbunjivanja ili biti učesnik telefonske konferencije. Standardan RACK dizajn kućišta 2U od aluminijske legure crna. Audio interfejs za lokalnu telefonsku liniju 1 kanal radi povezivanja sa lokalnom telefonskom linijom, 1 audio izlazni interfejs za povezivanje sa predpojačalom. 1-kanalni lokalni ulaz za mikrofona, 1 relejni izlaz. Može automatski prenositi telefone pozive i direktno pristupiti sistemu emitovanja. Neophodan uređaj za telefonsku konferenciju. Show less


T-6217 Zonsko proširenje

Zonsko proširenje sa više ulaznih pojačala i alarmnih interfejsa. Pogodno za manje sisteme razglasa sa više pojačala i izlaznih zona. Standardan RACK dizajn kućišta 2U od aluminijske legure crna. Kontrolisan mikroprocesorom, tasteri na dodir. 10-kanalno muzičko pojačalo i 10 ulaznih alarmnih kanala, 10 izlaznih alarmnih kanala. Alarmni interfejs za poziv pojedinih, ili svih izlaznih zona za različite zahteve alarma. Zelenim indikatorom možemo utvrditi koja zona radi. Kada postoji poziv ili alarm na zoni, indikator će se promeniti iz zelenog u crveni. Funkcija memorisanja aktuelnog statusa prilikom nestanka struje, kada se mrežni napon uspostavi uređaj automatski nastavlja tamo gde je prekinut.


T-6600 Audio matrica 16 zona

Uređaj može da opslužuje manje do srednje objekte kao samostalni sistem razglasa. 8 Ulaznih audio kanala za pozadinsku muziku ili mikrofon, 16 izlaznih zona i alarm za govorne poruke. Sa 8 audio ulaza koja se mogu preusmeravati na 16 izlaznih audio kanala čini ekonomično rešenje sa širokim mogućnostima. Tajmer koji se možće programirati za svaki dan nedelje. Ugrađen selektor zvučničkih linija sa 16 zona za daljinsku pozivnu konzolu. 6-kanalni napojni izlaz za programsko u/isključivanje periferijskih uređaja. Ugrađeni MP3 plejer sa 2GB memorijske SD kartice. LCD displej. Sa interfejsom za prosleđivanje telefonskih poziva, ulazom za protivpožarni alarm i interfejsom za zonsku mikrofonsku konzolu. Sa MIC ulazom za uzbunjivanje, ručno podesivim prioritetom CD / MP3 ulaznog kanala, funkcija memorije nakon isključivanja. Programabilno 200 operacija za svaki dan u nedelji. Podržava mikrofonsku konzolu T-218, sa kojim operater može uputiti saopštenja ili poruke uzbunjivanja na jednu, više ili sve zone. Može raditi sa distance od 1km sa CAT5 kablom. Može da radi sa više T-218. Požarni alarmni ulaz sa drugim najvišim prioritetom iza MIC 1.


T-4120D / 4240D / 4350D / 4450D Pojačalo D klase

Pojačalo D klase, koja ima četiri odvojena pojačala u jednom kućištu. Izlazna snaga je 120W, 240W, 350W i 500W. Standardno RACK kućište pojačala od 1U. Ugrađena tehnologija za energetsku efikasnost od čak 85% sa prekidačkim napajanjem. Koja s druge strane, omogućava znatno nižu proizvodnju toplote od 55° čak i u teškim radnim uslovima, koja doprinosi zaštiti životne sredine kao u dužem životnom veku. Četverokanalni odvojeni uravnoteženi linijski ulazi sa Phoenix konektorima. Četverokanalni RJ45 priključci za daljinsko upravljanje jačinom tona izlaznih kanala, praćenje statusa odnosno uk/isključivanje napajanja. Daljinsko uključivanje / isključivanje može se obaviti preko RJ45 priključka. Četvorokanalni odvojeni izlazi za zvučničke linije 100V bez transformatora. Odvojena kontrola jačine zvuka, indikatori statusa, i zaštite. Radni napon AC 230V. Odvojeno rezervno napajanje 24VDC za veću pouzdanost, koji je takođe dizajniran za zaštitu širokog raspona napajanja od 20V do 25.6V, kako bi se zaštitio akumulator od dubokog pražnjenja odnosno strujni krug pojačala od prenapona. Četverokanalni odvojeni sistem hlađenja kako bi se osigurala unutrašnja temperatura sistema ispod 55°. Ugrađeni frekventni propusni filter za signal od 80Hz do 16KHz.


D-500 / D-350 Pojačalo D klase

Standardno RACK kućište 1U, Po novoj tehnologiji izrade pojaćala D klase sa malim izobličenjem i velikom efikasnošću. Prekidačko napajanje, visoka efikasnost, koja je usvojena radi efikasnog suzbijanja harmonika napajanja i dostizanja eu zelenog standarda potrošnje energije. Inteligentna eliminacija pikova, upravljački modul napajanja i sistem zvučnika rade u pouzdanom i efikasnom rasponu. Standardni XLR + TRS1/4" kompozitni ulazni interfejs, jednostavan i fleksibilan za različite potrebe korisnika. Meko pokretanje radi sprečavanja velike apsorpcije struje iz električne mreže i ometanja druge električne opreme kod uključivanja. Snaga 2x350W i 2x500W. 20-20KHz


T-6350 / 6500 / 6650 Pojačalo

Pojačalo snage za razglas dizajniran je za široku komercijalnu i industrijsku upotrebu u sistemima ozvučenja, kućište standardni RACK dizajn 3U, izvedbe za izlaznu snagu od 350W, 500W i 650W što pruža fleksibilan izbor za liniju zvučnika različite izvedbe i snage. Balansirani i nebalansirani audio ulazi omogućavaju fleksibilan odabir ulaznih kanala. A balansirane izlazme linije osiguravaju prenos signala sa manje buke i veću udaljenost. Izlaz za zvučnike od 70 V, 100 V i 4-16Ω je pogodan za pobudu bilo kojih zvučničkih linija. Uključena je master kontrola jačine zvuka. Kompletana zaštita koja uključuje pik, kratki spoj, visoku temperaturu i preopterećenje. Indikacije za napajanje, jačinu signala, pik, zaštita i temp. Izolovani transformator za galvansku izolaciju i bezbednost ljudistva. Uravnotežen XLR ulaz i neuravnoteženi 1/4 inčni TRS telefonski priključak. Odličan uređaj za hlađenje koji osigurava efikasan rad


TR-1000A / 1200A Pojačalo

Stereo ppojačalo snage: 1000W * 2 / 8Ω 1500W * 2 / 4Ω odnosno 1200W * 2 / 8Ω 1800W * 2 / 4Ω. Frekvencijski opseg: 20Hz-20KHz / + 0 / -0.5dB THD: 0,05% @ 8Ω 1KHz, SNR:> 110 dB. Pojačalo H klase, Koeficijent impedance: 200 @ 8Ω, Ulazna osetljivost: 0.775V


TS-500PI / 700PI Pojačalo

Stereo pojačalo razglasa snaga: 450W*2/8Ω 600W*2/4Ω odnosno 650W*2/8Ω 900W*2/4Ω, Frekventni opseg: 20Hz-20KHz / + 0 / -0.5dB, THD: 0,05% @ 8Ω 1KHz, SNR:> 110 dB, Pojačalo H klase, Koeficijent impedance: 200 @ 8Ω Ulazna osetljivost: 0.775V


TA-2500 / 2700 / 2900 / 21200 Dvokanalno pojačalo

Industrijsko modularno čelično kućište, profesionalan robustan dizajn, mreža protiv prašine sa filtrima i ventilima koji se lako čiste od prašine. Soft start, radi sprečavanja povlačenja velike struje kod startovanja koja doprinosi smanjivanju izobličenja i smetnji kod ostalih potrošača. Inteligentni dizajn hlađenja, mala buka ventilatora, visoka efikasnost hlađenja. Ugrađeni inteligentni sistem ograničenja, koji upravlja pojačalom i izlaznim linijama i obezbeđuje rad u sigurnom rasponu. Višestruki režim rada: stereo, most, paralelni. Obilna rezervna snaga, sa 2R izlazom niske impedance, visokom preciznošću i savršenim kvalitetom zvuka. Kvalitetni transformator, mali otpor i elektrolitički filter velikog kapaciteta, osiguravaju veliku dinamiku rada sa čistim izlaznim tonom. Efikasno pojačalo klase H, sveobuhvatne i pouzdane mere zaštite i indikator radnog statusa (kratki spoj, preopterećenje, DC, pregrevanje, zaštita transformatora) obezbeđuju lako i pouzdano korišćenje.


T-4S60 / 4S120 / 4S240 Četvorokanalno pojačalo

Četverokanalna pojačala dizajnirana za komercijalnu i industrijsku primenu četiri odvojena pojačala u jednom kućištu sa snagom od 60W, 120W i 240W po kanalu što omogućava širok izbor za zadovoljavanje različitih zahteva snage zvučničkih linija. Pojačalo je dizajnirano za RACK montažu T-4S60 / T-4S120 su 2U visine dok je T-4S240 3U. Izbalansirani linijski ulazi preko priključka za telefon, Izlazi za 70V, 100V i 4-16Ω linije zvučnika po svakom kanalu sa Phoenix priključcima pogodnih za instalaciju za sve tipove zvučnika. Master kontrole jačine tona, Kompletna zaštita uključuje pregrevanje, preopterećenje, pik i kratki spoj. Indikacije za napajanje, jačinu signala, pik i aktiviranje zaštite. Izolovani transformator za galvansko odvajanje i bezbednost osoblja. Sistem hlađenja sa ventilatorom koji osigurava efikasan rad


T-4120RS / 4240RS / 4350RS Četvorokanalno pojačalo

Primenjuje topologije treće generacije TR klase, praćenja potrošnje u realnom vremenu i efikasan rad pojačala. Pripada TR klasi pojačala snage. Ugrađen efikasan sistem zaštite od izobličenje i prekomerne potrošnje struje. Soft tip prekodačke napojne jedinice postiže 92% ultra visoku efikasnost sistema. Ugrađeni LCD ekran na kome se može pratiti informacija o statusu uređaja, uključujući izlazni snagu,, potrošnju, napajanje i status greške. Regulacija jačine zvuka za sva četiri kanala sa nezavisnim podešavanje jačine, visoki ton i bas. Sa funkcijom dijagnostike izlaznih linija zvučnika koja u određenom vremenu može otkriti impedansu linije zvučnika. Automatsko otkrivanje izlaza konstantan otpor / 100V pri uključivanju. RS232 komunikacija za daljinsku kontrolu rada pojačala uključenje / isključenje, regulacija jačine tona kontrolisati status, snage, i temperature. Podržaava rezervno 24VDC napajanje. VCA funkcija kontrole jačine zvuka. Ugrađena zaštita prenapon i podnapon, visoke temperature i zaštita od kratkog spoja. Ulaz sa četiri kanala sa balansiranim linijama, izlazna snaga: 4×120W / 4×240W / 4×350W.


T-B60DTB Pojačalo sa MP3/Tuner/Bluetooth

Digitalno pojačalo razglasa sa miksetom i MP3 / TUNER / Bluetooth plejerom. Idealno kao samostalni sistem razglasa za supermarkete, trgovačke centre, kafiće i druge objekte manje ili srednje veličine koja imaju zahtev za reprodukciju pozadinske muzike. Standardni RACK dizajn 1U, vrhunska SMT tehnologija, Sa mp3 / TUNER / Bluetooth plejerom i daljinskim upravljačem koji može dostići rastojanje do 8 metara. Sa USB interfejsom i interfejsom SD kartice, modulom MP3 plejera, funkcijom automatske reprodukcije zvuka sa prioritetom, displej za prikaz pesma koja se trenutno reprodukuje. Sa Bluetooth modulom, možemo da reprodukujemo muziku putem Bluetooth-a mobilnih telefona i drugih uređaja sa bluetooth interfejsom. Sa TUNER modulom, antena za FM radio. Jednokanalni EMC ulaz, 2-kanalni AUX ulaz, 4-kanalni MIC ulaz. Prioritet kanala: EMC> MIC1> MIC2, MIC3, MIC4, AUX1, AUX2, MP3. Svaki kanal ima nezavisnu funkciju kontrole jačine zvuka; i master kontrola jačine zvuka kao i nezavisnu kontrolu za bas / visoke tonove i kontrolu glasnoće. MIC1-4 sa balansiranim ulazom, ugrađenim 48V fantomskim naponom. Sa indikatorom nivoa jačine tona, preopterećenja i zaštite. Samozaštita od kratkog spoja, preopterećenja, pregrevanja. 2 tipa izlaza : konstantni napona 100 V, 4-16Ω. Energetski efikasna prekidačka napojna jedinica savršeno funkcioniše sa energetski efikasnim digitalnim pojačalom klase D. Napajanje: 220V - 240V.


T-60TB / 120TB / 240TB / 350TB / 500TB pojačalo

Digitalno pojačalo ozvučenja sa miksetom i MP3 / TUNER / Bluetooth plejerom snage 60W, 120W, 240W, 350W i 500W. Idealno kao samostalni sistem razglasa za supermarkete, trgovačke centre, kafiće i druge objekte manje ili srednje veličine koja imaju zahtev za sistemom razglasa. Standardni RACK dizajn 1U, vrhunska SMT tehnologija, Sa mp3 / TUNER / Bluetooth plejerom i daljinskim upravljačem koji može dostići rastojanje do 8 metara. Sa USB interfejsom i interfejsom SD kartice, modulom MP3 plejera, funkcijom automatske reprodukcije zvuka sa prioritetom, displej za prikaz pesma koja se trenutno reprodukuje. Sa Bluetooth modulom, možemo da reprodukujemo muziku putem Bluetooth-a mobilnih telefona i drugih uređaja sa bluetooth interfejsom. Sa TUNER modulom, antena za FM radio. Jednokanalni EMC ulaz, 2-kanalni AUX ulaz, 4-kanalni MIC ulaz. Prioritet kanala: EMC> MIC1> MIC2, MIC3, MIC4, AUX1, AUX2, MP3. Svaki kanal ima nezavisnu funkciju kontrole jačine zvuka; i master kontrola jačine zvuka kao i nezavisnu kontrolu za bas / visoke tonove i kontrolu glasnoće. Sa indikatorom nivoa jačine tona, preopterećenja i zaštite. Samozaštita od kratkog spoja, preopterećenja, pregrevanja. 2 tipa izlaza : konstantni napona 100 V, 4-16Ω. Energetski efikasna prekidačka napajna jedinica savršeno funkcioniše sa energetski efikasnim digitalnim pojačalom klase D. Napajanje: 180V - 240V.


TI-120Z / 240z / 350z / 500z Pojačalo 5 zona sa MP3/Tuner/Bluetooth

Digitalno pojačalo razglasa sa miksetom i MP3 / TUNER / Bluetooth plejerom snage 120W, 240W, 350W i 500W. Idealno kao samostalni sistem razglasa za supermarkete, trgovačke centre, kafiće otvorene prostore i druge objekte manje ili srednje veličine koja imaju zahtev za sistemom razglasa. Standardni RACK dizajn 2U, vrhunska SMT tehnologija, Sa mp3 / TUNER / Bluetooth plejerom i daljinskim upravljačem koji može dostići rastojanje do 8 metara. Sa USB interfejsom i interfejsom SD kartice, modulom MP3 plejera, funkcijom automatske reprodukcije zvuka sa prioritetom, displej za prikaz pesma koja se trenutno reprodukuje. Sa Bluetooth modulom, možemo da reprodukujemo muziku putem Bluetooth-a mobilnih telefona i drugih uređaja sa bluetooth interfejsom. Sa TUNER modulom, antena za FM radio. Jednokanalni EMC ulaz, 2-kanalni AUX ulaz, 4-kanalni MIC ulaz. Prioritet kanala: EMC> MIC1> MIC2, MIC3, MIC4, AUX1, AUX2, MP3. Svaki kanal ima nezavisnu funkciju kontrole jačine zvuka; i master kontrola jačine zvuka kao i nezavisnu kontrolu za bas / visoke tonove i kontrolu glasnoće. Sa indikatorom nivoa jačine tona, preopterećenja i zaštite. Samozaštita od kratkog spoja, preopterećenja, pregrevanja. Šest izlaznih zona za zvučnike sa nezavisnom kontrolom regulacije jačine i boje tona i izborom ulaznog kanala. 2 tipa izlaza : konstantni napona 100 V, 4-16Ω. Energetski efikasna prekidačka napojna jedinica savršeno funkcioniše sa energetski efikasnim digitalnim pojačalom klase D. Napajanje: 180V - 240V.


T-4060MP / 120MP / 240MP 4 kanalno matrix pojačalo

Četvorokanalno pojačalo ozvučenja sa miksetom sa izlazim kanalima od: 4x60W, 4x120W i 4x240W. Preusmeravanje ulaza na željene izlaze se birati po matričnom sistemu, tako da je to veoma flexibilan sistem koji predstavlja ideoalno rešenje za hotel, šoping centar, sportski centar, zabavni centar itd. Svaki ulaz se lako može preusmeriti na bilo koju izlaznu zonu od četiri moguća preko selektora na prednjoj konzoli uređaja. Ulaz sa odvojenom kontrolom basa, visokih tonova i jačine zvuka. Tri Combo mikrofonska ulaza sa selektorom i fantomskim napajanjem, oba sa opcionim telefonskim i XLR tipom priključka. Dva audio RCA ulaza, ugrađeni MP3 plejer na prednjoj konzoli, jedan telefonski ulaz i jedan RJ45 priključak za daljinski mikrofon T-4012. Serijska RS232 komunikacija. Može se definisati prioritetni ulaz za nadjačavanje svih ostalih ulaza. Svi izlazi zvučnika mogu biti 70 V, 100 V i 4Ω za svestranu podršku zvičnika na izlaznim linijama. Opsežne funkcije zaštite od pregrevanja, kratkog spoja, pika i preopterećenja. Standardno RACK kućište 3U. Mp3 plejer sa SD i USB ulazima i zasebno npajanim modulom. Ugrađen je Tuner. Jedan 4-zonski daljinski ulaz mikrofona preko RJ45 porta.


T-4012 Pozivni mikrofon za T4xxxMP

T-4012 je mikrofon sa daljinskim pozivanjem, kapaciteta 4 zone za T-4060MP, T-4120MP i T4240MP. Povezivanje preko RJ45 porta sa CAT5 kabla, maksimalno 6 mikrofona može biti kaskadno vezano na jedno pojačalo. Mikrofon ima ugrađen dvo-četvorotonski ton za pozivanje (chime), napaja ga pojačalo sa 24 V DC. Maksimalna udaljenost komunikacije je 1km. Odvojeni tasteri za izbor pojedinih zona, taster za poziv svih zona, tasteri za razgovore i za emitovanje tona poziva (chime), Indikacije za nivo jačine tona od 10 segmenata za izlazni nivo. Ugrađena regulacija jačine tona za mikrofon, chime, i master kotrola jačine


T-218 Pozivni mikrofon

T-218 je visokoefikasna zonska mikrofonska konzola za daljinsko pozivanje koja radi sa matrix pojačalom T-6600 za daljinsko pozivanje i kontrolu sistema sa više zona. Više načina pozivanje odnosno izbora zone na koju se prosleđuje saopštenje, sve zone, pojedine zone, grupisane zone.... Sa tasterima za izbor zona i LED displejem. Maksimalna udaljenost od centralnog sistema do 1 km. Sa kontrolom jačine zvuka mikrofona. RCA linijski ulaz i izlaz. Ugrađen ton za pozivanje (chime) i kontrola jačine za chime


T-319 Pozivni mikrofon

Mikrofonska konzola za daljinsko pozivanje i prosleđivanje govornih poruka. Ugrađeni kondenzator, visoka osetljivost, odličan kvalitet govornog signala Ugrađeni dvotonski i četverotonski generator tona pozivanja (chime). 10-segmentna LED indikacijom jačine izlaznog signala. Koristi se sa T-1S01 i T-2S01.


T-8000 Audio matrica 8x8 zona

Matrični sistem razglasa sa 8 nezavisnih zonskih izlaza na koje se mogu preusmeriti više ulaznih linija sa audio izvorima. Predstavlja kompletno rešenje za razglasa i sistema za saopštavanje glasovnih poruka na više zona za objekte kao što su mesta za zabavu, veliki hotelski, sportski ili wellness centri, tržni centar aerodrom itd. Nudi direktno povezivanje 8 ulaza muzičkog izvora, 8 daljinskih kontrolera, 2 mikrofonske konzole i jedan lokalni mikrofon, koji se mogu istovremeno preusmeravati na bilo koju od 8 izlaznih zona. Sistem se može proširiti na 32 zone kaskadnim povezivanjem 4 jedinice zajedno u matrični sistem 8x32. Sa digitalnim LCD ekranom programiranje prosleđivanja ulaza, i LED indikacija za izlazni nivo signala, prioritet mikrofona i zauzetosti. Svaki ulaz kanala je opremljen individualnom regulacijom jačine signala mikrofona, muzike i master kontrolom jačine zvuka, svaki izlazni kanal ima nezavisnu kontrolu jačine i boje tona. Digitalni kontakt za svih 8 zonskih izlaza za aktiviranje alarmne glasovne poruke. Dostupna unapred snimljena obaveštenja, za upozoravanje, evakuaciju i alarm kao tonski signal za poziv (chime) sa kontrolom jačine tona. EMC ulaz i spoljni generator alarma. Mikrofonske konzole i daljinska kontrola se povezuju sa standardnim CAT 5 kabl. 4 brza tastera za direktan BGM kanal i pozivanje. AC 110V ili 240V ulaz sa izbornim preklopnikom, 24VDC opciono. 5 nivoa prioriteta od visokog do niskog su: mikrofon 1, požarni alarm, mikrofonska konzola, daljinski kontroler i pozadinska muzika (BGM).


T-8000A pozivni mikrofon

T-8000A mikrofonska konzola povezana je sa T-8000 razglasnim sistemom putem univerzalnog CAT 5 kabla, služi za prosleđivanje govornih poruka ili saopštenja na izabranu / izabrane zone iz lokalnog kontrolnog centra. Svaki kontroler ima četiri RJ45 priključka za lokalnu ili udaljenu mikrofonsku konzolu ožičenje CAT 5. Odlikuje se ne samo ekonomičnim, praktičnim izgledom, već i integracijom RS 485 komunikacije i audio prenosa zajedno. Dodatno DC 24V napajanje, selektor osam zona sa indikacijom stanja. Dostupni su brzi tasteri za pozivanje svih zonu i taster za govor. 2 i 4 tona za poziv (chime) sa tasterom za izbor i isključivanje. Kontrole jačine tona su dostupne za mikrofon i za ton pozivanja. Potpune indikacije uključuju svetlosnu indikaciju pojedinačnih zona, lampica za sve zone, zauzeto, pozivanje, snaga, izlazni nivo tojest potpuna vizualizacija stanja.


T-8000AE zonsko prošitenje za pozivni mikrofon

Proširenje T-8000A pozivne mikrofonske konzole sa dodatnih 8 zona.


T-8000B ulazna konzola za mikrofon

Daljinski upravljač T-8000B sa audio ulaznim modulom povezan je sa T-8000 putem standardnog CAT 5 mrežnog kabla. Instalacija u udaljenom lokalnom kontrolnom centru, poseduje AUX audio ulaz, mikrofonski ulaz, tastere za izbor zona, i taster za regulaciju jačine tona. Dve različite opcije: T-8000B od aluminijumskog materijala u sivoj boji i T-8000BW od ABS materijal u beloj boji. Na centralnoj jedinici razglasa su osam RJ45 priključaka za daljinski upravljač sa audio ulaznim modulom. Audio ulaz preko dva RCA konektora i mikrofonski XLR ulaza oba sa kontrolom pojačanja. LED indikator zone sa tasterima gore / dole za izbor zone. DC 24V napajanje iz centralne jedinice, mala potrošnja energije 5W. Potrebno je dodatno DC 24V napajanje kada je komunikaciona udaljenost veća od 50 metara. Isporučuje se metalna montažna kutija.


T-8000DW ulazna konzola za mikrofon

>Daljinski upravljač T-8000D sa ulaznim modulom za dva mikrofona povezan je sa T-8000 putem standardnog CAT 5 mrežnog kabla. Instalacija u udaljenom lokalnom kontrolnom centru, poseduje dva ulaza za mikrofon, tastere za utišavanje pozadinske muzike, i taster za regulaciju jačine i boje tona za oba ulazna mikrofonska kanala. Dve različite opcije: T-8000D od aluminijumskog materijala u sivoj boji i T-8000DW od ABS materijal u beloj boji. Na centralnoj jedinici razglasa su osam RJ45 priključaka za daljinski upravljač sa audio ulaznim modulom. mikrofonski ulazi XLR konektora. DC 24V napajanje iz centralne jedinice, mala potrošnja energije 5W. Potrebno je dodatno DC 24V napajanje kada je komunikaciona udaljenost veća od 50 metara. Isporučuje se metalna montažna kutija.


IP RAZGLAS

T-6701 Centralni kontroler

19-inčni TCP-IP mrežni audio kontroler, u crnom aluminijumskom kučištu. Ugrađen 3,4 inčni LCD ekran, 16 metalnih tastera industrijske klase, snažne performanse protiv smetnji. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jedan hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Isporučuje se sa daljinskim upravljačem. Podrška za DHCP, Podržavaju barem tri vrste IP konfiguracione šeme visoke bezbednosti, koeficijent sigurnosti je mnogo viši od web i druge šeme daljinske konfiguracije. Funkcije upravljanja autorizacijskim operacijama. Jedan kanal (AUX) i jedan kanal za mikrofon (Mic) ulaz. Podržavaju neovisno podešavanje basa i visokih tonova i podržavaju funkciju pozivanja van mreže bez Interneta. Četverokanalni trožilni sistem "stong cat" izlaz za kontrolu jačine zvuka, kompatibilan je sa 3/4 žilnimom signalizacijom požarnog alarma. Nema potrebe za napajanjem od 24 V za atenuatore. Inteligentni izlazi pojačala snage od 4x500w, automatsko prekidanje snage kaskadnog pojačala i ulaz u stand by mod kada nema muzike ili poziva. Lako se proširuje, a da pritom nije ograničen fizičkim položajem centralnog sistema. Nema potrebe za povećanjem opreme za upravljanje, jednostavno proširenje sistema potrebna oprema se kači na Ethernet mrežu


T-6700R Softverski paket za T-6700 sistem

Softver za upravljanje i kontrolu Ethernet mrežnog razglasnog sistema T-6700, koji se instalira u kontrolnom centru ili na lokalnom računaru. To je sveobuhvatna platforma za upravljanje razmenom podataka, radom sistema i funkcionisanjem. Softver podržava sve terminale i konfiguraciju osnovnih parametara, odgovoran je za audio na zahtev, obradu zadataka i upravljanje terminalima i ovlašćenjima nad funkcijama upravljanja. Upravljanje programskim resursima, pružanje vremenskih emisija i medijskih usluga u realnom vremenu za sve terminale, odgovor na zahtev svakog terminala programa koji se emituje, za pružanje usluga interfejsa podataka za audio radne stanice. Podrška do 1000 zadataka ili programskih prenosa. Podrška za korisničke nazive terminala, neograničenu sekcionalizaciju, neograničeni vremenski raspoređeni zadaci, i neograničeno vremensko grupisanje, podržava neograničenu kolekciju audio zapisa i tempirano puštanje audio sadržaja. Podržava upravljanje višestrukim korisnicima sa različitim nivoima autorizacije, Podrška rada bez nadzora celi dan, zaštita podataka bez napajanja električnom energijom, podrška automatskog otkrivanja i povezivanja terminala. Podržava funkciju automatskog pokretanja bez prijave i odjave


T-67xxx mrežno pojačalo snage 60/120/240/350/500W

19-inčno TCP-IP mrežno pojačalo, u crnom aluminijumskom kučištu. Ugrađeni 3,4 inčni LCD ekran, 16 metalnih tastera industrijske klase, snažne performanse protiv smetnji. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jedan hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Ugrađeno HiFi pojačalo snage zavisno od tipa 60 / 120 / 240 / 350 / 500W 4-8 Ohma 70-100V. Jedan ulazni kanal (AUX) i jedan kanal Mic. (Mic) ulazni interfejs sa nezavisnim podešavanjima jačine i boje tona. Jedan EMC ulaz najvišeg prioriteta za uzbunjivanje. Jedan AUX izlaz za povezivanje dodatnog pojačala. Jedan trožilni izlaz za atenuatore kontrole jačine tona. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP. Funkcije upravljanja autorizacijskim operacijama. Podrška za rezervno napajanje 24VDC. Frekventni opseg 60-18KHz


T-6704 4-kanalno mrežno predpojačalo

Instalacija u lokalnoj kontrolnoj stanici, izmeštenoj lokaciji, gde potoji "vidljivost" preko Ethernet-a sa centralnom stanicom razglasa. Obezbeđuje 4 izlazna kanala za pojačalo snage. Snešten u 19-inčno crno aluminijumsko kučište. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Četvorokanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Ugrađena četri mrežna HiFi predpojačalo snage sa industrijskim izlazima za pojačalo. Četri ulazna kanal (AUX) i četri kanal Mic. (Mic) ulazni interfejs sa nezavisnim podešavanjima jačine i boje tona i različitim prioritetima. Četvorokanalni trožilni izlaz za atenuatore kontrole jačine tona. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP. Frekventni opseg 80-16KHz


T-6702 Pozivni mikrofon

Instalacija u glavnoj kontrolnoj sobi, dežurnoj sobi ili kancelariji lidera, može započeti jednsmerno emitovanje (do tačke, particije ili svih zona) ili dvosmernu interfonsku komunikaciju. LCD industrijski ekran od 3,4 inča, 19 metalnih tastera industrijske klase i ima visoke performanse otpornosti na smetnje. DSP tehnologija audio procesiranja sa brzi industrijskim čipsetom vreme pokretanja kraće od 1 sekunde. mrežni hardverski modul koji podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenosi 16-bitni stereo audio signal. Ugrađeni su 2W zvučnici sa punom frekvencijom sa jasnim i glasnim zvukom. Ugrađena je funkcija za telefoniranje bez upotrebe ruku i podržava korisničke načine odgovora. Podrška za DHCP. Ugrađena je funkcija upravljanja konferencijama i modul za glasanje na konferenciji. 1 linijski (AUX) ulaz. Usmereni mikrofon da bi se osiguralo čist bezšuman razgovor

T-6702a Pozivni mikrofon

T-6702A je idealan izbor za pozivni centar, alarmni centar, kancelariju, konferencijsku salu itd, može se započeti jednosmerno pozivanje za različite terminale. (jednu tačku, jednu zonu ili sve zone) ili interfonsko povezivanje. Dizajn radne površine, sa 7-inčnim ekranom osetljivim na dodir, opremljen 800x480 grafičkom matricom sa 65K boja. Pregledan ekran osetljiv na dodir. Interfejs sa numeričkim i funkcijskim tasterima. Mogućnost poziva jednim tasterom jedne ili svih zone za direktnu ili interfonirfonsku komunikaciju. DSP tehnologija audio procesiranja sa brzim industrijskim čipsetom vreme pokretanja kraće od 1 sekunde. mrežni hardverski modul koji podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenosi 16-bitni stereo audio signal. Ugrađeni su 2W zvučnici sa punom frekvencijom sa jasnim i glasnim zvukom. Ugrađena je funkcija za telefoniranje bez upotrebe ruku i podržava korisničke načine odgovora. Podrška za DHCP. Ugrađena je funkcija upravljanja konferencijama i modul za glasanje na konferenciji. 1 linijski (AUX) ulaz. Usmereni mikrofon da bi se osigurao čist bezšuman razgovor


T-6735 Lokalni mrežni adapter

Pretvara digitalni audio signal sa mreže u analogni signal. Instalacija u lokalnoj kontrolnoj stanici, izmeštenoj lokaciji, gde potoji "vidljivost" preko Ethernet-a sa centralnom stanicom razglasa. Obezbeđuje jedan izlazni kanal pojačalo snage 2x10W klase D. Snešten u crno aluminijumsko kučište za nazidnu montažu. 3,4" LCD displej koji prikazuje informacije o aktuelnom mediju, i daljinska komanda sa osnovnim funkcijama za izbor, puštanje, i promenu medijskog sadržaja. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jednikanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP. Frekventni opseg 80-16KHz

T-6709 Lokalni mrežni adapter

Pretvara digitalni audio signal IP mrežnog razglasa u analogni signal. Instalacija u lokalnoj kontrolnoj stanici, izmeštenoj lokaciji, gde potoji "vidljivost" preko Ethernet-a sa centralnom stanicom razglasa. Obezbeđuje jedan izlazni kanala za pojačalo snage ili aktivni zvučnik. Snešten u crno aluminijumsko kučište za nazudnu montažu. 3,4" LCD displej koji prikazuje informacije o aktuelnom mediju, i daljinska komanda sa osnovnim funkcijama za izbor, puštanje, i promenu medijskog sadržaja. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jednokanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Jedan ulazni kanal (AUX) i jedan kanal Mic. (Mic) ulazni interfejs sa nezavisnim podešavanjima jačine i boje tona i različitim prioritetima. Jedan EMC ulazni kanal sa najvišim prioritetom. Jedan AUX izlaz za dodatno pojačalo. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP. Frekventni opseg 80-16KHz. Taster za reset - vraćanje na fabrička podešavanja


T-6752 Lokalni mrežni adapter

Pretvara digitalni audio signal IP mrežnog razglasa u analogni signal. Instalacija u lokalnoj kontrolnoj stanici, izmeštenoj lokaciji, gde potoji "vidljivost" preko Ethernet-a sa centralnom stanicom razglasa. Namenjena specijalno za škole ili druge specijalne namene, gde je potrebna svetlosna i zvučna signalizacija, odmora, ručka... Izlazni kanal pojačalo snage 2x10W klase D. Izkazni alarmni kanal 220VAC Jedan AUX ulaz i jedan MIC ulaz sa zasebnim kontrolama za ton. Jedan AUX izlaz za pojačalo. Snešten u crno aluminijumsko kučište za nazudnu montažu. 3,4" LCD displej koji prikazuje informacije o aktuelnom mediju, i daljinska komanda sa osnovnim funkcijama za izbor, puštanje, i promenu medijskog sadržaja. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jednokanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP. Frekventni opseg 80-16KHz

T-6760D 67120D Lokalni mrežni adapter

Pretvara digitalni audio signal IP mrežnog razglasa u analogni signal. Instalacija u lokalnoj kontrolnoj stanici, izmeštenoj lokaciji, gde potoji "vidljivost" preko Ethernet-a sa centralnom stanicom razglasa. Izlazni kanal pojačalo snage 60 / 120W klase D. Zaštita izlaznog kanala od kratkog spoja i preopterećenja. Jedan AUX ulaz i jedan MIC ulaz sa zasebnim kontrolama za ton. Jedan ulazni kontakt za okidanje poruke uzbunjivanja. Snešten u crno aluminijumsko kučište za nazudnu montažu. 3,4" LCD displej koji prikazuje informacije o aktuelnom mediju, i daljinska komanda sa osnovnim funkcijama za izbor, puštanje, i promenu medijskog sadržaja. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jednokanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP.


T-6707L mrežni aktivni zvučnik

Namenjena za kancelarije, učionice, sale za sastanke, i slične zatvorene prostore. Ugrađeno pojačalo snage 2x10/20/30W jak i čist izlazni ton. Jedan AUX ulaz i jedan MIC ulaz sa zasebnim kontrolama za ton. Nazidna montaža. Interna memorija koja može da primi 60min muzičkog sadržaja, i emituje dok je sistem u offline režimu. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jednikanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP.

T-69xC atenuator za T-6700

T-691C - 6W, T-692C - 15W, T-693C - 30W, T-694C - 60W, T-695C - 100W, ABS plastično kućište. Kontrola jačine tona preko transformatora, 11 stepeni regulacija


T-6712 IP interfonski modul

Namenjena za spoljašnju ili unutrašnju montažu dvosmerna komunikacija. Jednostavan dizajn, jako otporno kučište, sa specijalnim šarafima za sprečavanje demontaže i aluminijumskim tasterima za pozivanje. Industrijski LCD displej, DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jednokanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP.

T-6731 IP interfonski modul

Namenjena za spoljašnju montažu sa zahtevnim ambijentalnim uslovima rada (Ex), kao livnice, rudnici, elektrane, itd. Jednostavan dizajn, jako otporno kučište. Dvosmerna komunikacija, ali može poslužiti i za puštanje muzike. Funkcijski tasteri za pozivanje i prijem poziva. 30W pojačalo sa jakim čistim zvučnikom. Interna zujalica za signaliziranje poziva. DSP tehnologija audio processiranja i brzi industrijski čipset za "buđenje" kraće od 1 sekunde. Jednokanalni hardverski mrežni modul za audio dekodiranje, podržava TCP / IP, UDP, IGMP (Multicast) protokol, prenos 16-bitnog audio signal preko mreže. Inteligentni nadzor potrošnje, kad nema ulaznog signala pojačalo je u stand-by modu, i automatski se uključuje čim dobije ulazni signal. Podrška za DHCP.


T-7800A Centralni kontroler

19-inčni TCP-IP mrežni kontroler IP sistema razglasa i interfona, u crnom aluminijumskom kučištu. Na bazi CPU Core i7, koji može podržati do 1.000 terminala, Korišćenje dvokanalne memorije 8G DDR3, Koristi SSD disk velike brzine 256G, sa dvostrukim mrežnim interfejsom za ispunjavanje zahteva za brzom razmenom podataka 17-inčni 16: 9 HD ekrana 1920k1080P rezolucije, koji je sa LVDS digitalnim interfejsom, sa industrijskom tastaturom i mišem, 2-kanalna audio kartica, koja se može proširiti na 14-kanalnu; Dostupna i T-7800B sa još snažnijom konfiguracijom


T-7801 Terminal IP interfona i razglasa

Profesionalni mrežni jednokanalni audio dekoder pretvara digitalni audio signal IP mrežnog razglasa u analogni signal. RACK kućište. Instalacija u lokalnoj kontrolnoj sobi razglasa i može da upravlja sa 2 pojačala i kontrolisati napajanje pojačala. Na Luna cloud bazi, sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podržava neprekidan rad 7x24 sata, ugrađen 4,3 inčni LCD ekran, 21 metalna tastera industrijske klase, Sa 2GB SSD-om, podrška za upravljanje udaljenim serverom, podržavanje preuzimanja sa interneta u pozadini u ograničenom propusnom opsegu i automatsko preuzimanje u slobodnom vremenu kako bi se smanjilo opterećenje mreže; podržava funkciju automatske reprodukcije medijskih fajlova van mreže, sa USB portom za čitanje USB memorijskih uređaja kapaciteta do 4T, sa kojih može da reprodukuje audio datoteke, sa Micro SD (TF) slotom za kapaciteta do 128G. funkcija dekodiranja IP audio zapisa radi postizanja visokokvalitetnog digitalnog prenosa zvuka, 2 izlaza za spajanje na pojačala, sa funkcijom inteligentnog upravljanja, kad nema ulaznog signala, sistem ulazi u stand-by. Dvokanalni 3-žilni izlaz prema atenuatorima za kontrolu jačine zvuka i alarmni režim bez potrebe za dodatnim napajanjem od 24VDC, sa 2 mrežna priključka za podršku većoj sigurnosti rada (redundantni priključak) i brzina je do 1000M, podrška protokolima mreže DHCP, ADSL, fiksna IP adresi, itd. Ugrađena 24Bit profesionalna zvučna kartica koja omogućava reprodukciju hi-fi kvaliteta, a audio tok je do 768Kbps, sa 2 audio ulaza, 1 mikrofonom i 1 EMC ulazom; sa internim digitalnim predpojačalom; podržavaju prioritet prilagođen korisniku, 2 digitalna ulaza i 2 beznaponska izlaza koja se mogu prilagoditi zahtevima korisniku, mogu se koristiti za prikupljanje signala, okidač alarma i vezu sa protivpožarnim alarmnim sistemom ili sistemom praćenja, 2 izlaza za napajanje koji podržavaju inteligentnu uštedu energije, sa grupom RJ45 proširnih portova za dodatne elemente i funkcije.


T-7804 Četvorokanalni terminal

Profesionalni četvorokanalni mrežni audio dekoder pretvara digitalni audio signal IP mrežnog razglasa u analogni signal. Instalacija u lokalni centar razglasa može upravljati sa 4 pojačala snage. Pogodan je za programsko lokalno emitovanje na područjima kao što su dvorane, šetališta spoljni prostori. Standardno 19-inčno RACK kućište. Baziran na Luna cloud serveru, uz visoku sigurnost i odličnu stabilnost, podržavajući 7×24 sata neprekidnog rada. Ugrađena 4-kanalna jedinica za skladištenje media datoteka od 8 GB SSD-a, daljinsko upravljanje sa servera, podrška za preuzimanje sadržaja sa interneta u pozadini ili automatsko preuzimanje kada je smanjeno opterećenje mreže, automatska reprodukcija media fajlova i u off-line režimu. Ugrađena 4-kanalna integrisana 24Bit zvučna kartica, omogućava reprodukciju zvuka visokog kvaliteta, audio stream može da dostigne 768Kbps. Pristupa mreži pomoću automatskog DHCP, ADSL, fiksna IP adresi itd. Ima 4 nezavisna audio ulaza koja se mogu kombinovati se 4 nezavisna mrežna audio signala. Jačinu i boju tona kontroliše potenciometar svakog kanala, i svaka ima indikator dinamičkog nivoa. 4 nezavisna dvobojna LED indikatora koji pokazuju status mreže, alarm (crvena), status prioriteta MIC i AUX (narandžasta), mrežni muzički signal i status pomoćnog ulaza (zelena); 1 plavi indikator napajanja koji pokazuje status napajanja, 1 pomoćni audio (AUKS) i mikrofon (MIC) mešoviti ulaz, sa nezavisnim potenciometrom za kontrolu boje i jačine tona, i taster za aktiviranje funkcije prioriteta, koji može dati prednost svakom od 4 mrežan ili lokalna audio ulazna kanala. Ima 4 nezavisna interfejsa prema atenuatorima sa podrškom za pozivanje, emitovanja poruka za uzbunjivanje u slučaju požarara ili nužde trožilno povezivanje nema potrebe za dodatnim 24VDC pobudom Ima 4 nezavisne izlazne utičnice i 1 zajedničku izlaznu utičnicu za povezivanje spoljne opreme kao pojačala. Sa inteligentnom funkcijom upravljanja napajanjem, kada nema ulaznog signala, glavni uređaj može automatski isključiti napajanje kaskadnog uređaja, Podržava i funkciju programibilnog uključivanja / isključivanja. Dvostruki mrežni priključak RJ45, koji se mogu koristiti za kaskadno povezivanje terminala razglasa, WEB interfejs


T-7823 Alarmni kontroler

Profesionalni alarmni kontroler sa digitalnim ulazima. Primanje signala od treće strane protivpožarnog alarmnog sistema ili druge bezbednosne opreme i distribucija istih preko IP mreže radi aktiviranja protivpožarnih algoritama programiranih u sistemu. Standardni 2U 19-inčni dizajn kućišta, od crnog aluminijuma, na bazi Luna cloud; sa odličnom sigurnošću i stabilnošću; podrška neprekidnog rade 7x24 sata, sa 2 mrežna porta za veću sigurnost (redundantni port) i brzinu do 1000M prenosa, Različite metode pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksna IP adresa, itd, sa 30-kanalnim digitalnim ulazom i neograničenim proširivanjem ulaza, sa 30-kanalnim beznaponskim izlazom za rad sa drugim uređajima u realnom vremenu.


T-7820 UHF kontroler

UHF kontroler za bežični mikrofon sa daljinskim upravljanjem, koji se može koristiti za reprodukciju programa preko daljinskog upravljanja, ručni mikrofon koji se kontroliše sa dugmetom daljinskog upravljača, prijemnik sa konverzijom podataka, koristiti se za emitovanje i upravljanje različitim aktivnostima na otvorenom. 1U standardno RACK kućište UHF ultra širokog frekventnog opsega, omogućuje ukupno 600 kanala, efikasno izbegavajući pojave probijanja frekvencije i produžujući prijemnu udaljenost. Sa displejom koji prikazuje RF prijem u 8 nivoa jačinu zvuka u 8 nivoa, prikazom menija, i mute funkcijom. Dostupni su balanced i unbalanced izlazni priključci kako bi se prilagodili različitim potrebama povezivanja uređaja. LCD ekran može istovremeno da prikazuje broj kanala i radnu frekvenciju. Kontrole na dodir jednostavne za upotrebu. Vrhunska funkcija anti-interferencije, može efikasno suzbiti spoljne smetnje i smetnje u kanalu. Funkcija infracrvenog podešavanja frekvencije, koja može jednostavno i brzo da sinhronizuje frekvenciju predajnika i prijemnika. Sistemska platforma može biti konfigurisana sa 20 grupa zadataka koji mogu da realizuju bilo koju reprodukciju muzike ili poziv u realnom vremenu u bilo koje vreme, bilo koji broj terminala, bilo koju jačinu zvuka. Ultra dugačak bežični daljinski upravljač dometa do 800 metara. Glavni ručni mikrofon ima sopstveno funkcijsko dugme i LED displej, koji može da realizuje rad bežičnog daljinskog upravljača kao što je potvrda izvršenja, pauza / nastavak, zaustavljanje, prethodna pesma, sledeća pesma, jačina tona plus, minus.


T-7860 / 120 / 240 / 350 / 500 Pojačalo

Profesionalno IP pojačalo u crnom RACK kučištu. Instalacija u glavnom ili lokalnom kontrolnom centru, baziran na Luna cloud; sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podrška neprekidnog rada 7x24 sata, ugrađen 4,3 inčni LCD ekran, i 21 metalna kontrolna tastera industrijske klase, opciono dostupan daljinski upravljač Sa 2GbB SSD diskom, podrška za upravljanje udaljenim serverom, podržavanje preuzimanja sadržaja sa interneta u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u slobodnom vremenu kada mreža nije opterećena, medijska biblioteka podržava funkciju automatske reprodukcije van mreže, sa USB i misroSD portom čitanje i reprodukcija medije sa USB diska do 4T odnosno Micro SD (TF) do 128G. Nazivna snaga zavisno od tipa 60W / 120W / 240W / 350W / 500W pri konstantnoj impedanciji od 4 do 16 ili konstantnim naponu od 70V / 100V. Inteligentnog upravljanja potrošnjom, kada nema ulaznog signala, pojačalo prelazi u stand-by, sa 2 mrežna priključka za podršku večoj sigurnosti (redundantnost) i brzi do 1000M, razne metode pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksna IP adresa, itd. Ugrađena 24Bit profesionalna zvučna kartica koja omogućava reprodukciju hi-fi kvaliteta sa audio streamom do 768Kbps, 1 linijski AUX ulaz, 1 mikrofonski ulazom i 1 EMC ulaz, sa internim digitalnim predpojačalom podržavaju prioritet prilagođen korisniku. 2 digitalna ulaza i 2 relejna izlaza koji su programabilni mogu poslužiti kao veza sa protivpožarnim alarmnim sistemom ili sistemom praćenja. Grupom RJ45 portova za proširenja i dodatne funkcije


T-7860z / 120z / 240z / 350z / 500z Pojačalo

Profesionalno IP pojačalo u crnom RACK kučištu. Instalacija u glavnom ili lokalnom kontrolnom centru, baziran na Luna cloud; sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podrška neprekidnog rada 7x24 sata, ugrađen 4,3 inčni kolor LCD ekran, i 37 metalna kontrolna tastera industrijske klase, daljinski upravljač 16 zona zvučnika. Sa 2GbB SSD diskom, podrška za upravljanje preko udaljenog servera, podržavanje preuzimanja sadržaja sa interneta u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u slobodnom vremenu kada mreža nije opterećena, medijska biblioteka podržava funkciju automatske reprodukcije van mreže, sa USB i misroSD portom čitanje i reprodukcija medije sa USB diska do 4T odnosno Micro SD (TF) do 128G. Nazivna snaga zavisno od tipa 60W / 120W / 240W / 350W / 500W pri konstantnoj impedanciji od 4 do 16 ili konstantnim naponom od 70V / 100V. Inteligentnog upravljanja potrošnjom, kada nema ulaznog signala, pojačala prelazi u stand-by, sa 2 mrežna priključka za podršku večoj sigurnosti (redundantnost) i brzi do 1000M, razne metode pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksna IP adresa, itd. Ugrađena 24Bit profesionalna zvučna kartica koja omogućava reprodukciju hi-fi kvaliteta sa audio streamom do 768Kbps, 1 linijski AUX ulaz, 1 mikrofonski ulazom i 1 EMC ulaz, sa internim digitalnim predpojačalom podržavaju prioritet prilagođen korisniku. 2 digitalna ulaza i 2 relejna izlaza koja su programabilna mogu poslužiti kao veza sa protivpožarnim alarmnim sistemom sistemom praćenja, ili CCTV . Grupom RJ45 portova za proširenja i dodatne funkcije


T-7846 NTP server

Profesionalni NTP server, ugrađen mrežni modul za dekodiranje, komunicira s Luna cloud server platformom putem interneta i prima signal sa sinhronog satelita za kalibraciju vremena. Standardno RACK kućište vrhunskog izgleda. Linux operativni sistem, visoke pouzdanosti. Razne metode pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksna IP adresa, itd. Koristiti sinhronizacioni satelit za kalibraciju vremena, GMT vremenska greška manja od 0,1 sekunde. LCD prikazuje tačno vreme i vremensku zonu, itd. Automatska kalibrira vreme u skladu sa satelitom. Prilagođavanje globalnoj vremenskoj zoni, automatski prebacuje i prikazuje odgovarajući jezik prema različitim vremenskim zonama. Može se podesiti da automatski dobije IP adresu.


T-7802 Pozivni mikrofon

Elegantan dizajn sa kapacitivnim dodirni ekranom 4.3" u boji koji koristi GUI i gorila kaljeno staklo druge generacije, 2G memorijskog prostora za skladištenje, podrška za upravljanje udaljenim serverom, podržavanje preuzimanja sadržaja sa interneta u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u slobodnom vremenu kada mreža nije opterećena, medijska biblioteka podržava funkciju automatske reprodukcije van mreže, sa tonskim i svetlosnim upozorenjima kod poziva ili zahteva interfonske konekcije, podržava pozive i prijem bez upotrebe ruku, podržava kreiranje funkcijskih tastera, koji se moglu konfigurisati kao poziv, prijem poziva, poziv svih zona, interfonska konekcija, reprodukcija pozadinske muzike, pomoć sa 1 dodirom kako bi se zadovoljile različite potrebe korisnika, sa USB priključkom, podržava do 4T SSD, sa slotom za Micro SD (TF), podršku 128G, za skladištennje i reprodukciju audio / media sadržaja, može se preusmeriti sadržaj na bilo koji terminal u sistemu što doprinosi lakom i jednostavnom upravljanju sistemom. Podrška za dvostruko napajanje, sa rezervnim interfejsom za napajanje od 24VDC, za rad 7x24 sata.

T-7802U Pozivni mikrofon

Elegantan dizajn sa kapacitivnim dodirni ekranom 7" u boji koji koristi GUI i gorila kaljeno staklo druge generacije. Baziran na Luna cloud tehnologiji sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podrška neprekidnog rada 7x24 sata, 2G memorijskog prostora za skladištenje, podrška za upravljanje udaljenim serverom, podržavanje preuzimanja sadržaja sa interneta u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u slobodnom vremenu kada mreža nije opterećena, medijska biblioteka podržava funkciju automatske reprodukcije van mreže, sa tonskim i svetlosnim upozorenjima kod poziva ili zahteva interfonske konekcije, podržava pozive i prijem bez upotrebe ruku, podržava kreiranje funkcijskih tastera, koji se moglu konfigurisati kao poziv, prijem poziva, poziv svih zona, interfonska konekcija, reprodukcija pozadinske muzike, pomoć sa 1 dodirom kako bi se zadovoljile različite potrebe korisnika, sa USB priključkom, podržava do 4T SSD, sa slotom za Micro SD (TF), podršku 128G, za skladištennje i reprodukciju audio / media sadržaja, može se preusmeriti sadržaj na bilo koji terminal u sistemu što doprinosi lakom i jednostavnom upravljanju sistemom. Podrška za dvostruko napajanje, sa rezervnim interfejsom za napajanje od 24VDC, za rad 7x24 sata.


T-7805 Lokalni mrežni adapter

Pretvara digitalni audio signal IP mrežnog razglasa u analogni signal. Instalacija u lokalnoj kontrolnoj stanici, izmeštenoj lokaciji, gde potoji "vidljivost" preko Ethernet-a sa centralnom stanicom IP razglasa posebno pogodan za sobe, učionice, sobe za goste itd. Nazidna montaža, laka grafički vođena instalacija preko 4.3" LCD ekran u koloru, podržava infracrveni daljinski upravljač. Grafičkim interfejsem se lako podešava jačine zvuka jačina mrežnog zvuka, lokalni MIC i lokalni AUX ulaz. Na ekranu su i informacije o statusu uređaja, aktuelnom medijskom sadržaju, kontrole za upravljanje reprodukcijom medijskog sadržaja. Ugrađeno pojačalo 2x30W sa fiksnim otporom. Dobar kvalitet zvuka, veća efikasnost. Baziran na Luna cloud; sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podrška neprekidnog rada 7x24 sata. Sa 8GbB SSD diskom, podrška za upravljanje udaljenim serverom, podržavanje preuzimanja sadržaja sa interneta u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u slobodnom vremenu kada mreža nije opterećena, medijska biblioteka podržava funkciju automatske reprodukcije van mreže, sa USB i misroSD portom čitanje i reprodukcija medije sa USB diska do 4T odnosno Micro SD (TF) do 128G. Sa 2 mrežna priključka za podršku večoj sigurnosti (redundantnost) i brzi do 1000M, razne metode pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksna IP adresa, itd. Ugrađena 24Bit profesionalna zvučna kartica koja omogućava reprodukciju hi-fi kvaliteta sa audio streamom do 768Kbps. 1 AUX audio ulaz, 1 grupni MIC ulaz, 1 EMC ulaza, ugrađeni digitalni predpojačavač, podržava korisnički definisan nivo prioriteta; Ugrađen jednokanalni linijski izlaz ima nezavisni audio izlaz, može da se priključi na spoljno pojačalo, podržava standardni interfejs za slušalice, kako bi se postigao nadzor zvuka, pojačanje zvuka mikrofona u slušalicama. 2 relejna izlaza i 2 digitalna ulaza podržava fleksibilno prilagođavanje prema požarnim ili drugim bezbednosnim sitemima.

T-7806 Lokalni mrežni adapter

Pretvara digitalni audio signal IP mrežnog razglasa u analogni signal. Instalacija u lokalnoj kontrolnoj stanici, izmeštenoj lokaciji, gde potoji "vidljivost" preko Ethernet-a sa centralnom stanicom IP razglasa posebno pogodan za sobe, učionice, sobe za goste itd. Nazidna montaža, laka grafički vođena instalacija preko 4.3" LCD ekran u koloru, podržava infracrveni daljinski upravljač. Grafičkim interfejsem se lako podešava jačine zvuka jačina mrežnog zvuka, lokalni MIC i lokalni AUX ulaz. Na ekranu su i informacije o statusu uređaja, aktuelnom medijskom sadržaju, kontrole za upravljanje reprodukcijom medijskog sadržaja. Ugrađeno pojačalo 2x10W sa fiksnim otporom. Dobar kvalitet zvuka, veća efikasnost. Baziran na Luna cloud; sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podrška neprekidnog rada 7x24 sata. Sa 2GbB SSD diskom, podrška za upravljanje udaljenim serverom, podržavanje preuzimanja sadržaja sa interneta u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u slobodnom vremenu kada mreža nije opterećena, medijska biblioteka podržava funkciju automatske reprodukcije van mreže, sa USB i misroSD portom čitanje i reprodukcija medije sa USB diska do 4T odnosno Micro SD (TF) do 128G. Sa 2 mrežna priključka za podršku večoj sigurnosti (redundantnost) i brzi do 1000M, razne metode pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksna IP adresa, itd. Ugrađena 24Bit profesionalna zvučna kartica koja omogućava reprodukciju hi-fi kvaliteta sa audio streamom do 768Kbps. 1 AUX audio ulaz, 1 grupni MIC ulaz, 1 EMC ulaza, ugrađeni digitalni predpojačavač, podržava korisnički definisan nivo prioriteta; Ugrađen jednokanalni linijski izlaz ima nezavisni audio izlaz, može da se priključi na spoljno pojačalo, podržava standardni interfejs za slušalice, kako bi se postigao nadzor zvuka, pojačanje zvuka mikrofona u slušalicama. 2 relejna izlaza i 2 digitalna ulaza podržava fleksibilno prilagođavanje prema požarnim ili drugim bezbednosnim sitemima.


T-7803E IP interfon

Profesionalni mrežni interfonski terminal sa podrškom za alarm i traženje pomoći, pogodno za postavljanje u zatvorenom ili na otvorenom; protiveksplozijska i vodootporna, korisnik može komunicirati s dežurnom službom preko 1 dugmeta i preko drugog dugmeta aktivirati alarm za odabranu zonu. Minimalistički izgled, graciozne linije, kućište je od aluminijuma, čvrsto i izdržljivo; podrška za nazidnu ili ugradnu montažu, IP55 zaštita. Baziran na Luna cloud tehnologiji sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podrška za neprekidan rad 7x24h. Sa 2 dugmeta, 1 je za interfon, a drugo za alarm; korisnici bi mogli obavljati razne operacije putem njega, poput komunikacije sa kontrolnim centrom, aktiviranja e-pošte, alarma za odabranu zonu, rada sa opremom za povezivanje, itd. Ima ugrađen izuzetno osetljiv mikrofon čiji je raspon sakupljanja zvuka širok a redukcija zvuka odlična; s jedne strane podržava interkom, s druge strane takođe podržava javnu adresu i hi-fi zvučnik punog opsega od 5W, a zvuk je čist i glasan, i ugrađeno je pojačalo od 10W koje je direktno povezano sa zvučnikom stalne impedance

T-7807 Aktivni mrežni zvučnik

Profesionalni zidni IP zvučnik sa ugrađenim modululom za dekodiranje media sadržaja sa mreže, digitalno stereo pojačalo stalne impedance i Hi-fi zvučnik. Pogodno je za sobu, multimedijalnu učionicu, sobu za goste itd., Kojima je potrebna posebna kontrola. Zidni dizajn, izuzetna izrada i neupadljiv izgled. Na osnovu Luna cloud servera, sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podržava neprekidan rad 7x24 sata. Sa višestrukim načinima pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksnu IP adresu itd. Opremljen je sa 2×60W pojačalom koji obezbeđuje mekan zvuk. Ugrađen je 8GB SSD podržava daljinsko upravljanje sa servera i preuzimanje media sadržaja sa mreže u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u vremenu kada mreža nije opterećena, media fajlovi se mogu automatski reprodukovati u statusu van mreže. Integrisana 24Bit profesionalna zvučna kartica, koja ostvaruje vrhunski kvalitet zvuka, i audio stream do 768kpbs. Sa 1 AUX audio ulazom, 1 grupnim MIC ulazom, 1 EMC ulazom za nuždu; sa digitalnim predpojačalom, mogućnost konfiguracije prioritet od strane korisnika. 1 audio izlaz za povezivanje sa spoljnim pojačalom. Podržani protokoli: TCP / IP, UDP, IGMP (multicast), IETF SIP, audio format: MP3, VMA, WAV. WEB konzola za podešavanje, kontrolu statusa, i upravljanje.


T-S08 Aktivni mrežni zvučnik

Profesionalni ugradni plafonski zvučnik sa integrisanim modululom za dekodiranje media sadržaja sa mreže, digitalno stereo pojačalo sa konstantnom impedancom i kvalitetni zvučnik. Namenjen za instalaciju u sobama, kancelarijama, prostorijama za goste, hodnicima itd. Na osnovu Luna cloud servera, sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podržava neprekidan rad 7x24 sata. Ugrađen je 8GB SSD podržava daljinsko upravljanje preko servera i preuzimanje media sadržaja sa mreže u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u vremenu kada mreža nije opterećena, media fajlovi se mogu automatski reprodukovati u statusu van mreže. Potpuno digitalni prenos, visok kvalitet zvuka. Podržava POE (IEEE 802.3af) režim napajanja. Za povezivanje sa POE potreban je samo jedan mrežni kabl. Konstrukcija je jednostavna i praktična, a maksimalna udaljenost kabliranja je 100 metara. Digitalno pojačalo snage sa inteligentnim podešavanjem pojačanja, adaptivnim napajanjem i automatskim podešavanjem napajanja uvek je u stanju optimizacije performansi i maksimalizacije efikasnosti. Pun frekventni i dinamički opseg sa dovoljnom snagom, visokim kvalitetom zvuka. Sa metalnim zadnjim poklopcem otpornim na plamen i vatru.

T-7882 Aktivni mrežni zvučnik

Profesionalni nazidni zvučnik sa integrisanim modululom za dekodiranje media sadržaja sa mreže, digitalno stereo pojačalo 15W/ 30W / 45W / 60W opciono. Vodootporna konstrukcija od aluminijske legure za spoljašnju montažu sa IP54 zaštitom. Namenjen prvenstveno za otvorene prostore kao što su parkovi, trgovi, ulice, turističke atrakcije parkinzi itd. Na osnovu Luna cloud servera, sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podržava neprekidan rad 7x24 sata. Sa višestrukim načinima pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksna IP adresu itd. Ugrađen je 8GB SSD podržavaju daljinsko upravljanje preko servera i preuzimanje media sadržaja sa mreže u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u vremenu kada mreža nije opterećena, media fajlovi se mogu automatski reprodukovati u statusu van mreže. Integrisana 24Bit profesionalna zvučna kartica, koja ostvaruje vrhunski kvalitet zvuka, i audio stream do 768kpbs. Podržani protokoli: TCP / IP, UDP, IGMP (multicast), IETF SIP, audio format: MP3, VMA, WAV.


T-7884 Aktivni mrežni zvučnik

Profesionalni nazidni zvučnik sa integrisanim modululom za dekodiranje media sadržaja sa mreže, digitalno stereo pojačalo 15W/ 30W / 45W / 60W opciono. Vodootporna konstrukcija od aluminijske legure za spoljašnju montažu sa IP54 zaštitom. Namenjen prvenstveno za otvorene prostore kao što su parkovi, trgovi, ulice, turističke atrakcije parkinzi itd. Na osnovu Luna cloud servera, sa odličnom sigurnošću i stabilnošću, podržava neprekidan rad 7x24 sata. Sa višestrukim načinima pristupa mreži, uključujući DHCP, ADSL, fiksnu IP adresu itd. Ugrađen je 8GB SSD podržavaju daljinsko upravljanje preko servera i preuzimanje media sadržaja sa mreže u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u vremenu kada mreža nije opterećena, media fajlovi se mogu automatski reprodukovati u statusu van mreže. Integrisana 24Bit profesionalna zvučna kartica, koja ostvaruje vrhunski kvalitet zvuka, i audio stream do 768kpbs. Podržani protokoli: TCP / IP, UDP, IGMP (multicast), IETF SIP, audio format: MP3, VMA, WAV.

T-7811 Mrežni interfon

Profesionalni interfonski terminal s jednim tasterom, u kućištu sa IP55 zaštitom pogodan za spoljnu instalaciju za primene kao grad, park, tunel, rudnik, turistička mesta i druga javna mesta. Dvosmerna komunikacija između terminala i dežurane. školjka se farba međunarodno uobičajenom bojom, čineći položaj ugradnje jasnim i upadljivim. Plavim osvetljen taster jednostano rukovanje jednim tasterom se uspostavlja full-duplex komunikacija sa regionalnim pozivnim centrom, radnom sobom i drugim mikrofonima. Podrška za automatsko odgovaranje, ručno odgovaranja, različitih strategija pozivanja, uključujući čekanje poziva, prosleđivanje poziva, bez odgovora. Ugrađeni mikrofon sa visokom osetljivošću, čist zvuk sa većeg rastojanje (oko 5 metara), podržava handsfree pozivanje u full-duplex režimu. Podržava automatsko odgovaranje na pozive. Ugrađeni 5W zvučnik, čist i glasan zvuk, ugrađeno digitalno pojačalo snage 50W, preko spojenog zvučnika može emitovati pozadinsku muziku. Ima 1 digitalni izlaz i 1 digitalni ulazni. Izlazni terminal pogodan za aktiviranja alarmnog uređaja, video snimanja ulazni terminal za nadzor lokalnog uređaja. Baziran na Luna cloud tehnologiji


T-7831 Mrežni interfon

Profesionalni protiveksplozijski zidni interfonski terminal koji je zaštićen od eksplozije, pogodan je za unutrašnju i spoljnu ugradnju. Dizajnom je pogodan za korišćenje u zahtevnim okruženja kao što su elektrane, brane, industrijska postrojenja, rudnici, autoput itd. Podržava dvosmernu interfonsku komunikaciju sa pozivnim centrom i dežurnom službom, prenošenje informacija o hitnim slučajevima. Digitalnim tasterima i funkcijskim tasterima može se pozvati bilo koji terminal i realizovati full-duplex veza sa bilo koji terminalom sistema. Ručno biranje jednim tasterom za hitne slučajeve korišćenje je jednostavno i brzo. Dvobojni indikator statusa svetli intuitivno prikazuje radni status terminala i status greške. Ugrađena interna zujalica za emitovanje signala poziva, Praktična izvedba u obliku telefona podigni slušalicu i pričaj zvuk je čist. Zasnovan na Luna cloud serveru, visoka sigurnost i odlična stabilnost, podržava 7×24 sata neprekidnog rada. Podržava korisnička podešavanja kao automatsko odgovaranje, podešavanja ručnog odgovaranja, razne strategije pozivanja, uključujući čekanje poziva, prosleđivanje poziva, podsetnik bez odgovora. Ugrađeni digitalni pojačavač snage 30W može da se spoji na zvučnik fiksne impedance za pojačavanje emitovanja i reprodukciju informacija u hitnim slučajevima. Ugrađen je sa 8GB SSD podržavaju daljinsko upravljanje preko servera i preuzimanje media sadržaja sa mreže u pozadini, u ograničenom propusnom opsegu ili automatsko preuzimanje u vremenu kada mreža nije opterećena, media fajlovi se mogu automatski reprodukovati u statusu van mreže. Integrisana 24Bit profesionalna zvučna kartica, koja ostvaruje vrhunski kvalitet zvuka, i audio stream do 768kpbs. Ima 1 digitalni izlaz i 1 digitalni ulazni. Izlazni terminal pogodan za aktiviranja alarmnog uređaja, video snimanja ulazni terminal za nadzor lokalnog uređaja.

T-0778P Patrolni terminal

Patrolni uređaj je namenjen objektima gde se zahteva od dežurnog osoblja obilazak objekta prvenstveno zatvori, fabrike, skladišta, veliki šoping centari, škole i druge aplikacije. Ploča je četkanog dizajna otporan na pad, prskanje, sabotažu, robustan i izdržljiv. Komunikacija sa IP sistemom razglasa i interfona i preko njega se mogu konfigurisati zadate patrolne rute i vremena. Pritiskom na dugme na ovom uređaju server stvara zapis o patroli sa brojem terminala i vremenom aktiviranja


SISTEM ZA UZBUNJIVANJE

VA-6000MA Centralna jedinica za uzbunjivanje

VA-6000MA je potpuni digitalni kontroler za razglas, sistem uzbunjivanja i puštanja pozadinske muzike. Može samostalno da kontroliše kompletan sistem odnosno da prima komande preko kolor tač skrin ekrana od 5" od korisnika, računar sa softverom omogućava prilagođavanje programske kontrole, automatsko nadgledanje i upravljanje zonama i opremom. Programabilni kontrolni ulazi i izlazi mogu biti interaktivni sa AV alarmnim modulom ili drugim sigurnosnim sistemom niskog napona treće strane. Jedan dodirni tastera za uzbunjivanje. Podrška za izbor pojedinačne zone, distribuciju zona, grupisanja zona, jačina zvuka se može podesiti nezavisno. Podržava korisničke nazive za zone, grupe, host-a, jednostavan za rukovanje i upravljanje. Izlazi koji se mogu okidati na događaj ili vremenski. Nadzor svake zone, provera stanja opreme u realnom vremenu. Podrška za pozivanje u slučaju događaja može se podesiti vreme ponovnog poziva ako je bez odgovora. Integrisana 4 nezavisna plejera (podržava MP3, VMA i audio formate). Ethernet mrežna konfiguracija, kontrolni interfejs može da radi i bez mreže. Može se povezati do 4 pozivna mikrofona na udaljenosti od 600 metara i podržava redundantno ožičenje. Integrisan 1 nezavisni pozadinski muzički plajer, Integrisan 1 nezavisni uređaj za govorne poruke, Integrisana dva nezavisna EVAC plejera za govorne poruke; podržavaju programski režim evakuacije stepenaste faze i specificirani režim alarma evakuacije particije, alarm evakuacije i upozorenja mogu se istovremeno reprodukovati. Integrisani jednokanalni analogni telefonski interfejs, pogodan za emitovanje udaljenog telefonskog pozivanja. 4 ulazne linije (jedan je opcionalan za linijski ili obični mikrofon), 1 audio izlaz, 4 MIC interfejsa za VA-6000FM i VA-6000RM pozivni mikrofon.


VA-6000MS Periferni kontroler

Integrisani kontroler sistema za uzbunjivanje podržava glavno i rezervno pojačalo, dijagnostika linije zvučnika na spoj sa uzemljenjem, prekid i kratak spoj; kompatibilan sa tro ili četvoro žilnim regulatorima jačine zvuka, bez dodatnog ožičenja ili napajanja; kombinujući 8 ulaza za aktiviranje i 8 programabilnih on-line izlaznih signala. Radi sa pojačavačima klase D, tradicionalnim pojačavačima, tako da pruža sigurno, pristupačno rešenje za sistem razglasa i uzbunjivanja. Rack kućište 2U. Podržava režim uštede energije kada pojačalo ne dobija ulazni signal. Podrška za povezivanje sa signalizacijom požara. Automatsko prebacivanje na rezervno pojačalo u slučaju kvara glavnog, detekcija u realnom vremenu, indikacija LED -om. Nadzor linije zvučnika, status pojačala, i automatskog prebacivanja u u realnom vremenu.Omogućava konfigurisanje prioriteta mrežnog i lokalnog izvora. 8 programabilnih ulaza, puštanje unapred programirane informacije na izabranom jeziku za pojedine ili više zona ili pokretanje izvršne funkcije preko programiranoog izlaza uređaja. 8 programabilnih izlaznih priključaka relejnog signala. Ulazni interfejs za napajanje sa 24 VDC (povezivanje na 24VDC napajanje preko VA-6000BC).


VA-P120/240/350/500 Pojačalo D klase za uzbunjivanje

Digitalno pojačalo klase D se koristi u ITC-EVAC sistemu za uzbunjivanje, 2U kućište sa PFC funkcijama, upravljačkim modulom za uštedu energije i interfejsom za 24VDC rezervno napajenje. Snaga se može birati između 120W (VA-P120) / 240W (VA-P240) / 350W (VA-P350) / 500V (VA-P500). Zaštita od preopterećenje i kratkog spoja. Automatska kontrola temperature. Automatski kontrola radnog stanja i izveštavanje prema VA-6000MA hostu. LED indikacija statusa. Automatsko prebacivanje glavno / rezervno pojačala u slučaju kvara i kontrola statusa linije zvučnika.


VA-P2124/2240/2350 Pojačalo D klase za uzbunjivanje

Digitalno dvokanalno pojačalo klase D se koristi u ITC-EVAC sistemu za uzbunjivanje, 2U kućište dva nezavisna pojačala sa PFC funkcijama, upravljačkim modulom za uštedu energije i interfejsom za 24VDC rezervno napajanje. Snaga se može birati između 2x120W (VA-P2120) / 2x240W (VA-P2240) / 2x350W (VA-P2350) / 2x500V (VA-P2500). Zaštita od preopterećenje i kratkog spoja. Automatska kontrola temperature. Automatski kontrola radnog stanja i izveštavanje prema VA-6000MA hostu. LED indikacija statusa. Automatsko prebacivanje glavno / rezervno pojačala u slučaju kvara i kontrola statusa linije zvučnika.


VA-P4124/4240/4350 Pojačalo D klase za uzbunjivanje

Digitalno četvorokanalno pojačalo klase D se koristi u ITC-EVAC sistemu za uzbunjivanje, 2U kućište četri nezavisna pojačala sa PFC funkcijama, upravljačkim modulom za uštedu energije i interfejsom za 24VDC rezervno napajenje. Snaga se može birati između 4x120W (VA-P4120) / 4x240W (VA-P4240) / 4x350W (VA-P4350) / 4x500V (VA-P4500). Zaštita od preopterećenje i kratkog spoja. Automatska kontrola temperature. Automatski kontrola radnog stanja i izveštavanje prema VA-6000MA hostu. LED indikacija statusa. Automatsko prebacivanje glavno / rezervno pojačala u slučaju kvara i kontrola statusa linije zvučnika.


VA-P8505 8 zonsko pojačalo 500W

Rack 2U kućište, 500W digitalno pojačalo sa izlazima na 8 nezavisnih zvučničkih zona, može se instalirati u lokalnom kontrolnoom centru, deljenje audio izvora preko Ethernet mreže sa centralnim sistemom, podrške za 4-kanalni lokalni ulazni signali (prioritet audio izlaza može se postaviti softverom VA-6000ST). Idealan izbor za mali ili srednji sistem. Digitalno pojačalo sa 8 izlaza za napajanje zvučnika, svaka zona ima nezavisni LED indikator, dugme za kontrolu boje i jačine tona. Sa mrežnim ulazom, EVAC ulazom, BGM ulazom, lokalnim ulazom za mikrofon najvišeg prioriteta, mikrofonskim ulazom i 2 audio ulaza; korisnik može postaviti prioritet audio izlaza putem VA-6000ST. Može da radi sa rezervnim pojačalom, u slučaju kvara ugrađenog pojačala, automatski se može prebaciti na rezervno pojačalo. Kontrola linije zvučnika na spoj sa uzemljenjem, prekid i kratki spoj. Podrška za ožičenje zvučnika 3 ili 4 žilno. 8 Programabilnih ulaza. 8 programabilnih izlaza Podrška za režim uštede energije prelazi u stand-by kad nema ulaza. Interfejs prema centrali za signalizaciju požara. Interfejs za napajanje 24VDC (preko VA-6000BC)


VA-6000BC Napojna jedinica sa punjačem baterija

Koristi se u sistemu uzbunjivanja VA-6000 za obezbeđivanje stabilne i pouzdane rezervne jednosmerne struje i nesmetanog rada sistema u slučaju ispada mrežnog napajanja. Automatski izabor režima punjenja. Kontrola baterija na, prenapon, prekomernu temperaturu i predugačko vreme punjenja akumulatora. Ventilator za automatsku kontrolu temperature i zaštita od pregrevanja. Baterija za skladištenje može se promeniti, a na nju neće uticati promena naizmeničnog napajanja. Kapacitet baterija do 200Ah. Dvostruka mrežni interfejsa.


VA-6000RC Govorni automat

Koristi se u glavnom upravljačkom sistemu uzbunjivanja za snimanje pozivnih poruka preko mikrofona, koje će se emitovati u slučaju programabilnog događaja pruža dve metode upravljanja CAN protokol ili preko relejnog kontakta; Audio datoteke se čuvaju na SD kartici i maksimalni memorijski prostor iznosi 32G. Podržava dugačke poruke, ciklično emitovanje, automatski prepisuje najstariju audio datoteku kada nema prostora za skladištenje. Spoljna memorija, omogućava fleksibilno upravljanje audio datotekama. Jedan audio ulaz za snimanje. Prijem audio zapisa sa VA-6000MA i čuvanje na SD kartici. VA-6000MA kontroliše zapise indicira početak i kraj zapisa putem CAN kanala ili beznaponskog kontakta. Interfejs za rezervno napajanja 24VDC preko VA-6000BC.


VA-6000ST Softver sistema uzbunjivanja

Softver omogućava rukovanje, upravljanje i konfiguraciju sistema uzbunjivanja preko LAN mreže putem računara sa Windows operativnim sistemom. Operacije sistemskog softvera uključuju kontrolu zona, nadzor statusa, učitavanje / uređivanje / memorisanje radnih parametara, snimanje događaja, konfiguraciju sistema, upravljanje korisnicima, itd. Softwerski interfejs je prilagođen da ubrza osnovnu konfiguraciju sistema. Stvaranje vremenski ili događajem indiciranih Funkcija automatskog puštanja audio sadržaja ili poruka za uzbunjivanje po vremenskom algoritmu ili indicirano događajem, za rad bez nadzora. Podržava prijave sa više korisničkih lozinki i sinhroni rad više softverskih platformi.


VA-6000T Kontrola linije zvučnika

Sastavni deo sistema za uzbunjivanje VA-6000MS služi za detektovanje statusa linije zvučnika, na rad ne utiče BGM signal, nije potrebno spoljno napajanje, jednostavna instalacija. 1 jedinica za svaku liniju (petlju) zvučnika, sa rotirajućim prekidačem za adresu kako bi se izbegle greške u radu.

VA-6000FM mikrofonska jedinica vatrogasaca

VA-6000FM koristi se za emitovanje saopštenja u sistemu za uzbunjivanje VA-6000, omogućava korisnicima upravljanje porukama za uzbunjivanje, ili saopštenjima, odnosno porukama pozivanja preko razglasa. Podržava izbor do osam zona / grupa. Mogže se prošititi broj dostupnih zona sa VA-6000EM koja dodaje još 8 zona / grupa. Maksimalno se može dodati sedam jedinica čime dobijamo ukupno 64 zone. Izbor zone jednim tasterom, lako razumevanje i rukovanje. Linijski audio ulaz sa podešavanjem jačine zvuka. Podržava DC 24V. Izlazni nivo mikrofona je podesiv. Prioritet saopštenja se može postaviti putem VA-6000ST softvera. Ugrađeni HI-FI zvučnik za kontrolu, Sa spoljnim priključkom za slušalice, za kontrolu odnosno snimanje poruka.


VA-6000RM Mikrofonska pozivna jedinica

VA-6000FM koristi se za emitovanje saopštenja u sistemu za uzbunjivanje VA-6000, omogućava korisnicima upravljanje porukama za uzbunjivanje, ili saopštenjima, odnosno porukama pozivanja preko razglasa. Podržava izbor do osam zona / grupa. Mogže se prošititi broj dostupnih zona sa VA-6000EM koja dodaje još 8 zona / grupa. Maksimalno se može dodati sedam jedinica čime dobijamo ukupno 64 zone. Izbor zone jednim tasterom, lako razumevanje i rukovanje. Linijski audio ulaz sa podešavanjem jačine zvuka. Podržava DC 24V. Izlazni nivo mikrofona je podesiv. Prioritet saopštenja se može postaviti putem VA-6000ST softvera. Ugrađeni HI-FI zvučnik za kontrolu, Sa spoljnim priključkom za slušalice, za kontrolu odnosno snimanje poruka.

VA-6000EM Proširenje za mikrofonsku jedinicu

VA-6000EM je proširna jedinica za VA-6000FM / RM, omogućava prikaz i kontrulu dodatnih 8 zona. Na maksimalno šest mikrofona može se dodati najviše sedam produžnih jedinica VA-6000EM. Svako proširenje ima 8 tastera i indikatorske LED lampice zone. Izbor zone / grupe jednim tasterom, lako razumevanje i rukovanje.


VA-6200MA Centralna jedinica za uzbunjivanje

Inteligentni sistem uzbunjivanja je kombinacija računarske mrežne tehnologije, komunikacione tehnologije, informacione tehnologije i tako dalje. Kroz softver za upravljanje računarom možete izvršiti prilagođavanje i upravljanje sistemskim funkcijama, automatski nadzor i upravljanje statusom fizičke zone sistema, automatsko nadgledanja i upravljanje terminalnom. Koristi se uglavnom u inteligentnim stambenim naseljima, tržnim centrima, javnim zgradama gde se zahteva glasovno uzbunjivanje i pozadinska muzika. Ugrađeno pojačalo od 500W, integrisano 8 zona A + B dualna nezavisna petlja zvučnika, svaka izlazna linijae ima zaseban LED indikator i kontrolno dugme za podešavanje jačine i boje tona. 6 Audio ulaza, može da se poveže sa spoljnim mikrofonom, CD plejerom, tjunerom i sl., Može da reprodukuje bilo koji audio izvor u bilo kojoj zoni. Lokalni mikrofonski ulaz za uzbunjivanje (daljinski mikrofon, ili govorni komunikator), koji omogućava korisnicima da slobodno menjaju prioritet audio izlaza u skladu sa stvarnom situacijom, da konfigurišu prioritet ulaza zvuka putem softvera za kontrolu sistema. Ako se povežete sa rezervnim pojačalom, U slučaju oštećena ugrađenog pojačalg automatski se prebacuje na rezervno. Automatski nadzor stanja petlje zvučnika svake zone u realnom vremenu. 8 ulaznih / izlaznih portova preko kojih se mogu okinuti unapred snimljene glasovne poruke do određenih zona ili spojiti externo napajanje prema uređaju za audio / vizuelno uzbunjivanje u slučaju incidenta. Udaljeni mikrofonski interfejs, može da se poveže na udaljeni mikrofon. Veza preko standardnog mrežnog porta RJ-45 i mrežnog kabla CAT-5, može se koristiti za prenos na velike udaljenosti; Proširenja se takođe spajaju preko RJ-45 mrežnog interjejsa. Podržava 24V DC napajanje. Funkcijom praćenja pojačala. Ugrađena funkcija snimanja, nije potrebna spoljna oprema.


VA-6200MS Periferni kontroler

Ugrađeno pojačalo od 500W, sa 8 zona i A + B nezavisnim dualnim izlazom za zvučnike, svaka zona ima nezavisni LED indikator, kontrolno dugme za podešavanje jačine i boje tona. 6 Audio ulaza, može da se poveže sa spoljnim mikrofonom, CD plejerom, tjunerom i sl., Može da reprodukuje bilo koji audio izvor u bilo kojoj zoni. Ako se povežete sa rezervnim pojačalom, U slučaju oštećena ugrađenog pojačalg automatski se prebacuje na rezervno. Automatski nadzor stanje petlje zvučnika svake zone u realnom vremenu. 8 ulaznih / izlaznih portova preko kojih se mogu okinuti unapred snimljene glasovne poruke do određenih zona ili spojiti externo napajanje prema uređaju za audio / vizuelno uzbunjivanje u slučaju incidenta.


VA-6200RM Pozivni mikrofon

Podržava 16 zona, dugme za grupno pozivanje. Sistem podržava maksimalno do 32 mikrofonske pozivne jedinice. Audio ulaz sa podešavanjem jačine ulaza / izlaza. Prioritet svake jedinice se podešava softverom. Podržava 24VDC napajanje. Kontroler pozivnog mikrofona ima 2 kaskadna interfejsa, 1 ulaz i 1 izlaz. Poziv prema glavnom ili perifernom kontroleru.

VA-504 Vatrootporni zvučnik

4" vatrootporni plafonski zvučnik. Keramički konektor, za povezivanje vatrootpornog kabla. 6W / 100V. Od metalnog materijala i sa vatrootpornom zaštitnom kapom. Brza instalacija pomoću opružnih stezaljki. Odličan kvalitet pozadinske muzike i glasovnih poruka. EN54-24 sertifikat.


VA-505 Vatrootporni zvučnik

5" vatrootporni plafonski zvučnik. Keramički konektor, za povezivanje vatrootpornog kabla. 6W / 100V. Od metalnog materijala i sa vatrootpornom zaštitnom kapom. Brza instalacija pomoću opružnih stezaljki. Odličan kvalitet pozadinske muzike i glasovnih poruka. EN54-24 sertifikat.

VA-565 Vatrootporni zvučnik

5" vatrootporni plafonski zvučnik. Keramički konektor, za povezivanje vatrootpornog kabla. 6W, 3W, 1,5W, 075W / 100V. Od metalnog materijala i sa vatrootpornom zaštitnom kapom. Brza instalacija pomoću opružnih stezaljki. Odličan kvalitet pozadinske muzike i glasovnih poruka. EN54-24 sertifikat. Opcijono dostupni 6", i 8" zvučnci


KONFERENCIJSKI SISTEM

TS-0200M Glavni kontroler konferencijskog sistema

Konferencijski sistem u skladu sa IEC 60914. Kontrola do 2500 ili više mikrofona učesnika sa proširenjima, sa dupliranom i rezervnom vezom preko "Closed Loop-Daisi Chain" povezivanja. Moguće dupliranje glavne jedinice konferencije "Hot Spare" funkcijom. Ako se glavna jedinica pokvari tokom konferencije, zamenjuje je rezervni kontroler automatski putem sistemskog softvera, osiguravajući nesmetan tok konferencije. Podržava više režima vođenja konferencije: OPEN / OVERRIDE / VOICE / APPLY / PTT. Prilikom zahteva za govor tasterom za uključivanje / isključivanje mikrofona način na koji delegat dobija reč zavisi od podešenog režima, otvorena konferencija, učestvovanje po redosledu upućenja zahteva, učestvovanje po odobrenju predsedavajućeg, vremenski ograničen termin govornika itd. Broj otvorenih mikrofona je između 1 i 4, uključujući VIP i predsedavajućeg do 6. Delegati mogu da registruju „Prisutnost“, i glasati sa „Da“, „Ne“ i „Uzdržan“. Ukupni rezultati mogu se prikazati na displejima po sali ili na LCD ekranima mikrofonskih jedinica. Osnovna funkcija simultanog prevođenja sa većim brojem jezičkih kanala. Ethernet interfejs za povezivanje na PC. Frekvencijski opseg 50 Hz do 16 kHz, SNR> 90 dBA, Dinamički raspon> 90 dBA, Izolacija> 80 dB, THD 0,08%


TS-0200ME Proširenje konferencijskog sistema

Standardno RACK kućište 2U crno aluminijumsko. Povezivanje sa centralnom jedinicom konferencijskog sistema preko specijalnog šestožilnog kabla, proširenje TS-0200 konferencijskog sistem koja omogućava priključivanje dodatnih mikrofonskih jedinica. Sopstveno napajanje u kućištu.


TS-012PFX mikseta konferencijskog sistema

Standardna audio mikseta. Kada se koristi funkcija simultanog prevođenja, miksetom usmeravamo prevode na odgovarajući kanal konferencijskog sistema. U zavisnosti od broja kanala za simultano prevođenje zavisi koliko kanalna mikseta nam treba


TS-0236 ugradni konferencijski mikrofon

Ugradna mikrofonska jedinica konferencijskog sistema. Primenjuje frekvenciju uzorkovanja od 48KHZ, veću od kvaliteta zvuka CD-a, glas je čist i jasan. Interna DSP obrada zvuka, nema šumova niske frekvencije. Podržava merenje vremena govora i funkciju ograničavanja vremena govora. Kada se jedinica delegata prijavi za govora, predsedavajuća jedinica može odobriti govor podnosiocu zahteva. Predsedavajući mikrofon ima funkciju kontrole glasom i može inteligentno uključiti mikrofon. Predsedavajući ima funkciju prioriteta, može da isključi mikrofon delegata tokom govora. 100M mrežni prenos. Podržava glasanje, izbor, funkciju vrednovanja, predsedavajuća jedinica može pokretnuti funkciju glasanje i prijave, može da radi statistiku podataka bez računara. Može da bira jezik primljenog kanala. Podrazumevano je 15 + 1, opciono podešavanje je 31 + 1, 63 + 1. Dizajn dugmeta mikrofona sa tasterima na dodir radi bešumnog rada. U skladu sa IEC 60914. Kablovski priključci ispod jedinice. Birač kanala sa prikazom broja kanala. Izlaz za slušalice sa kontrolom jačine zvuka. Frekvencijski odziv: 50 Hz - 16 kHz.

TS-0205 stoni konferencijski mikrofon

Stona mikrofonska jedinica konferencijskog sistema. Primenjuje frekvenciju uzorkovanja od 48KHZ, veću od kvaliteta zvuka CD-a, glas je čist i jasan. Interna DSP obrada zvuka, nema šumova niske frekvencije. Podržava merenje vremena govora i funkciju ograničavanja vremena govora. Kada se jedinica delegata prijavi za govora, predsedavajuća jedinica može odobriti govor podnosiocu zahteva. Predsedavajući mikrofon ima funkciju kontrole glasom i može inteligentno uključiti mikrofon. Predsedavajući ima funkciju prioriteta, može da isključi mikrofon delegata tokom govora. 100M mrežni prenos. Podržava glasanje, izbor, funkciju vrednovanja, predsedavajuća jedinica može pokretnuti funkciju glasanje i prijave, može da radi statistiku podataka bez računara. Može da bira jezik primljenog kanala. Podrazumevano je 15 + 1, opciono podešavanje je 31 + 1, 63 + 1. Sa 4.3" LCD color displejem osetljivim za dodir koji omogućava lako jednostavno i bešumno rukovanje. Sa dva audio izlaza za priključak slušalic ili snimanje. U skladu sa IEC 60914. Kablovski priključci ispod jedinice. Birač kanala sa prikazom broja kanala. Frekvencijski odziv: 50 Hz - 16 kHz.


TS-0203 stoni konferencijski mikrofon

Stona mikrofonska jedinica konferencijskog sistema. Primenjuje frekvenciju uzorkovanja od 48KHZ, veću od kvaliteta zvuka CD-a, glas je čist i jasan. Interna DSP obrada zvuka, nema šumova niske frekvencije. Podržava merenje vremena govora i funkciju ograničavanja vremena govora. Kada se jedinica delegata prijavi za govora, predsedavajuća jedinica može odobriti govor podnosiocu zahteva. Predsedavajući mikrofon ima funkciju kontrole glasom i može inteligentno uključiti mikrofon. Predsedavajući ima funkciju prioriteta, može da isključi mikrofon delegata tokom govora. 100M mrežni prenos. Podržava glasanje, izbor, funkciju vrednovanja, predsedavajuća jedinica može pokretnuti funkciju glasanje i prijave, može da radi statistiku podataka bez računara. Može da bira jezik primljenog kanala. Podrazumevano je 15 + 1, opciono podešavanje je 31 + 1, 63 + 1. Sa 10" LCD color displejem osetljivim za dodir koji omogućava lako jednostavno i bešumno rukovanje. Sa audio izlazom za slušalicu, dugme za podešavanje jačine tona. U skladu sa IEC 60914. Kablovski priključci ispod jedinice. Birač kanala sa prikazom broja kanala. Frekvencijski odziv: 50 Hz - 16 kHz. Opciono dostupan i sa čitačem bezkontaktnih kartica za identifikaciju korisnika / govornika

TS-0206 stoni konferencijski mikrofon

Stona mikrofonska jedinica konferencijskog sistema. Primenjuje frekvenciju uzorkovanja od 48KHZ, veću od kvaliteta zvuka CD-a, glas je čist i jasan. Interna DSP obrada zvuka, nema šumova niske frekvencije. Podržava merenje vremena govora i funkciju ograničavanja vremena govora. Kada se jedinica delegata prijavi za govora, predsedavajuća jedinica može odobriti govor podnosiocu zahteva. Predsedavajući mikrofon ima funkciju kontrole glasom i može inteligentno uključiti mikrofon. Predsedavajući ima funkciju prioriteta, može da isključi mikrofon delegata tokom govora. 100M mrežni prenos. Podržava glasanje, izbor, funkciju vrednovanja, predsedavajuća jedinica može pokretnuti funkciju glasanje i prijave, može da radi statistiku podataka bez računara. Može da bira jezik primljenog kanala. Podrazumevano je 15 + 1, opciono podešavanje je 31 + 1, 63 + 1. Sa 10" LCD color displejem osetljivim za dodir koji omogućava lako jednostavno i bešumno rukovanje. Sa audio izlazom za slušalicu, dugme za podešavanje jačine tona. U skladu sa IEC 60914. Kablovski priključci ispod jedinice. Birač kanala sa prikazom broja kanala. Frekvencijski odziv: 50 Hz - 16 kHz.


TS-8202 multimedia terminal predsedavajućeg

Multimedijalni konferencijski terminal predsedavajućeg. U skladu sa IEC 60914. Oko 10 inčni kapacitivan dodirni displej sa ugrađenom kamerom do 5 megapiksela. Displej podržava prikaz video zapisa i dokumenata kako bi sastanak bio efikasan i bez papira. Mala osetljivost na mobilne telefone. Kompaktan, atraktivan i prijatan korisnicima. Kablovski priključci ispod jedinice. Izlaz za slušalice sa kontrolom jačine zvuka. Funkcija glasanja (Da / Ne / Uzdržan) u kombinaciji sa odgovarajućim softverskim modulima. Implementacija automatskog video praćenja sa kamerama i video swičerom. Frekvencijski odziv: 50 Hz - 16 kHz

TS-8202a multimedia terminal

Multimedijalni konferencijski terminal delegata. U skladu sa IEC 60914. Oko 10 inčni kapacitivan dodirni displej sa ugrađenom kamerom do 5 megapiksela. Displej podržava prikaz video zapisa i dokumenata kako bi sastanak bio efikasan i bez papira. Mala osetljivost na mobilne telefone. Kompaktan, atraktivan i prijatan korisnicima. Kablovski priključci ispod jedinice. Izlaz za slušalice sa kontrolom jačine zvuka. Funkcija glasanja (Da / Ne / Uzdržan) u kombinaciji sa odgovarajućim softverskim modulima. Implementacija automatskog video praćenja sa kamerama i video swičerom. Frekvencijski odziv: 50 Hz - 16 kHz


TS-0604M Glavni kontroler konferencijskog sistema

Četiri načina konferencije: FIFO (po redosledu prijavljivanja); NORMAL (normalan režim); FREE (slobodan režim); APPLY (zahtev za reč). Dugme na dodir kojim se numeričko podešava jačina tona (0dB/-3dB/-5dB/-10dB/-15dB), Bas (+6dB/+2dB/0dB/-2dB/-6dB); Visoki (+6dB/+2dB/0dB/-2dB/-6dB). Flexibilno proširenje sistema, jedan kontroler može povezati do 128 jedinica, jedan sistem može da podrži do 4096 jedinica. Audio obrada koristi digitalni modul za podešavanje boje tona, modul za redukcije buke da bi se osigurao čist i jasan zvuk; sa dva audio ulaza i četiri audio izlaza za povezivanje perifernih uređaja kao pojačalo, snimanje itd. Uz funkciju glasanja i digitalnom obradiom podataka, može se koristiti sa softverom za kontrolu preko računara, sa drugim sistemima konferencija ITC, sistemom centralne kontrole i drugom opremom za postizanje moderne visokotehnološke konferencije. Opcije za ograničavanje broja istovremenih govornika 1, 2, 4, 6, predsedavajući nije ograničen. Pomoću priključka za telefon može se postići telekonferencija. Sa podrškom za automatsko video praćenje. Standardni 19-inčni RACK kućište, jednostavan za postavljanje i održavanje.


TS-0604ME Proširenje konferencijskog sistema

Koristi se zajedno sa kontrolerom digitalnog konferencijskog sistema za proširenje kapaciteta sistema omogućava povezivanjem više jedinica. Svaki prošireni kontroler može da poveže dodatnih 128 jedinica nakon povezivanja na sistem. Može se kaskadno povezati do 32 proširne jedinice. Prošao je test visokog napona (3500V) pri izlasku iz fabrike kako bi zadovoljio sigurnosne standarde. Standardno RACK 2U metalna kućište lako se postavlja i održava. Ugrađeno sopstveno napajanje.


TS-0605 Proširni kontroler konferencijskog sistema

Ugrađena funkcija snimanja i SD interfejs. Audio obrada koristi digitalni modul za podešavanje boje tona, modul za redukcije buke da bi se osigurao čist i jasan zvuk. Sa 1 audio ulaznim i 1 izlaznim kanalom. Tasteri na dodir, jednostavno i lako rukovanje bez buke. Sa tasterima za snimanje, kontrolu reprodukcije, izbor načina rada, i regulacije jačine tona. Podržava 4 načina sastanka koje podržava i kontroler: FIFO; NORMAL; FREE; APPLY. Opcije za ograničavanje broja istovremenih govornika 1, 2, 4, 6, predsjedavajući nije ograničen. Podržava do maks. 30 mikrofonskih jedinica. 1 audio izlazom za povezivanje pojačala. 1 audio izlazom za povezivanje spoljnog uređaja za snimanje. Podržava 24VDC napajanje. Delikatni dizajn radne površine. Sa 3,5 mm priključkom za slušalice.


TS-0698 Kontroler video praćenja konferencije

Pomoću ovog kontrolera možemo standardni konferecijski sistem proširiti u video konferencijski sistem. Podešavanje unapred postavljenih položaja kamere (PRESET) pomoću računarskog softvera. 5 HDMI ulaznih i 1 HDMI izlazni kanal. Podržava Pelco-D i VISCA protokol za kontrolu kamera. 9600 brzina prenosa komunikacije. Podržava rezolucije od 480i, 480p, 720i, 720p, 1080i, 1080p, a kompatibilna je i sa HDMI 1.3b specifikacijama. Ispitan na visoki napon (3500V) pre isporuke radi postizanja bezbednosnih standarda.


TS-0698 Kamera video praćenja konferencije

Koordinacija kamerom preko kontrolera za video praćenje TS-0698. Podrška za VISCA, PELCO-D komunikacijski protokol, mogu se direktno povezati sa PTZ upravljačem ili kontrolerom praćenja TS-0698. Izlazni DVI video format, može se direktno povezati DVI matriksom ili HD-hostom za praćenje TS-0698. Podrška za okretanje slike, ugrađena kompenzacija pozadinskog osvetljenja, elektronski shutter, balans belog i AGC funkcija. 20x optički zum, 12x digitalni zum, opcije izlaznog video formata su 1080P@30, 1080P@25, 1080i@60, 1080i@50, 720P@60, 720P@50 i višestruki video režimi. Moguća instalacija na radnoj površini ili plafonska.


TS-0623 ugradni konferencijski mikrofon

Ugradni dizajn, jednostavnog i urednog izgleda. Kodenzatorski mikrofon sa dve indikatorske lampice za govor i obraćanje za reč, crvena označava govor, a zelena označava da je upućen zahtev za reč. Upotrebom utikača za mikrofon dobija se stabilniji rad i performanse, lako se uklanjanja i skladišti. Uređaj ima priključak za slušalice. Jedinica predsedavajućeg ima prioritetne funkcije za potpunu kontrolu redosleda sastanka kao i funkciju da odobri ili prekine govor odnosno odbaci zahtev za reč. Napajanje sa kontrolera. Ulazni napon je 24VDC, unutar sigurnosnog opsega. Fizička pozicija predsedavajuće jedinice nije ograničena, može se povezati u bilo koju poziciju na serijskom ožičenju. Jedinica za glasanje pruža funkciju glasanja sa 5 tastera.

TS-0624 ugradni konferencijski mikrofon

Ugradni dizajn, jednostavnog i urednog izgleda. Kodenzatorski mikrofon sa dve indikatorske lampice za govor i obraćanje za reč, crvena označava govor, a zelena označava da je upućen zahtev za reč. Upotrebom utikača za mikrofon dobija se stabilniji rad i performanse, lako se uklanjanja i skladišti. Uređaj ima priključak za slušalice. Jedinica predsedavajućeg ima prioritetne funkcije za potpunu kontrolu redosleda sastanka kao i funkciju da odobri ili prekine govor odnosno odbaci zahtev za reč. Napajanje sa kontrolera. Ulazni napon je 24VDC, unutar sigurnosnog opsega. Fizička pozicija predsedavajuće jedinice nije ograničena, može se povezati u bilo koju poziciju na serijskom ožičenju.


TS-0622 stoni konferencijski mikrofon

Jedinstven patent, poseban estetski dizajn i cevni mikrofon otporan na RF radiofrekvencijsku interferenciju, koja u potpunosti može isključiti buku i obezbediti savršeno i visokokvalitetno konferencijsko okruženje. Profesionalni čip sa kapacitivnim mikrofonom ima veću osetljivost i jezičnu jasnoću; takođe ima prstenastu crveno-zelenu lampicu za indikaciju statusa govor / zahtev za reč. Ima funkciju zaštite od samoindukcije kada se uključi mikrofon, ugrađeni zvučnik se automatski gasi. Sa ugrađenim zvučnikom i priključak za slušalice, sa regulacijom jačinu slušalice. Adresa svake jedinice je programibilna kako bi se olakšala konfiguracija. Napajanje dobija od kontrolera 24VDC što ga smešta u bezbednu opremu. Jedinica predsedavajućeg ima punu kontrolu nad tokom konferencije, može određivati prioritete, može da odobri ili odbiti zahteve govornika nadglasati redosled za govor delegata. Fizička pozicija priključenja predsedavajuće jedinice nema ograničenja, može se povezati u bilo koju poziciju na serijskom ožičenju. 5 multifunkcionalnih dugmadi za glasanje, izbor i učestvovanja u konferencija. Dugmad za otvaranje i zatvaranje mikrofona. Na LCD ekranu se može pratiti radni režim glasanje ili izbor odnosno rezultati.

TS-0627 stoni konferencijski mikrofon

Jedinstven patent, poseban estetski dizajn i cevni mikrofon otporan na RF radiofrekvencijsku interferenciju, koja u potpunosti može isključiti buku i obezbediti savršeno i visokokvalitetno konferencijsko okruženje. Profesionalni čip sa kapacitivnim mikrofonom ima veću osetljivost i jezičnu jasnoću; takođe ima prstenastu crveno-zelenu lampicu za indikaciju statusa govor / zahtev za reč. Ima funkciju zaštite od samoindukcije kada se uključi mikrofon, ugrađeni zvučnik se automatski gasi. Ugrađen čitač bezkontaktne kartice, pomoću čega se delegati prijavljuju. Sa ugrađenim zvučnikom i priključak za slušalice, sa regulacijom jačinu slušalice. Adresa svake jedinice je programibilna kako bi se olakšala konfiguracija. Napajanje dobija od kontrolera 24VDC što ga smešta u bezbednu opremu. Jedinica predsedavajućeg ima punu kontrolu nad tokom konferencije, može određivati prioritete, može da odobri ili odbiti zahteve govornika nadglasati redosled za govor delegata. Fizička pozicija priključenja predsedavajuće jedinice nema ograničenja, može se povezati u bilo koju poziciju na serijskom ožičenju. 5 multifunkcionalnih dugmadi za glasanje, izbor i učestvovanja u konferencija. Dugmad za otvaranje i zatvaranje mikrofona. Na OLED ekranu se može pratiti radni režik prijava, glasanje ili izbor odnosno rezultati.


TS-W100 Glavni kontroler bežičnog konferencijskog sistema

Kontroler Wifi konferencijskog sistema primenjuje frekventni opseg 2,4GHz i 5GHz, koji ima veću otpornost na smetnje i zagušenje omogućava veću propusnost i brzinu prenosa. 128-bitnu tehniku kriptovanja koja primenjuje WPA / WPA2 WIFI sigurnosnu tehnologiju radi sprečavanja nelegalnog praćenja ili prijave. Ugrađen CPU sa dva jezgra jakih performansi obrade signala za punu funkcionalnost WIFI i digitalnog konferencijskog sistema. Podržava najviše 4096 delegata, među kojima je maksimalno 300 jedinica iz WIFI konferencijskog sistema. Mogu biti uključena maksimalno 8 mikrofoni istovremeno, među kojima je najviše 6 mikrofona iz WIFI opsega. Primenjuje digitalnu obradu i tehnologiju prenosa sa 48K uzorkovanjem i frekventnim opsegom od 20Hz ~ 20KHz, ožičenje Cat-5 oklopljenim kablom za osiguravanje prenosa na velike udaljenosti i za pružanje savršenog kvaliteta zvuka. Sa WIFI mrežnim interfejsom, može da se poveže pomoću POE swiča za povećanje WIFI dometa da osigura pokrivenost većih prostora. Opcija ručnog i automatskog adresiranja za brzo i lako konfigurisanje sistema. Može se proverite nivo napunjenosti baterije WIFI jedinica, i status signala sa PC softverom. Sve WIFI jedinice imaju funkciju isključivanja jednim tasterom. Podržava funkciju simultane interpretacije sa maksimalno 63 + 1 kanala - simultano prevođenje. Ugrađen je DSP procesor visokih performansi sa stereo zvukom digitalna kontrola jačine zvuka sa 28/56 bita, jačina zvuka ulaza i izlaza je podesiva, podržavajuća funkcija balansa, kompresija u više opsega, ograničavanje amplitude i uklanjanje buke, pružajući bolji kvalitet zvuka. Može se kontrolisati i PC softverom preko TCP/IP konekcije. Interfejs prema PP sistemu, koje omogućava emitovanje alarmne poruke radi evakuacija ili preuzimanja odgovarajućih mera bezbednosti. Podržava rad sa HD kamerama i protokole za upravljanje PELCO-D i VISCA. Četiri načina vođenja konferencije FIFO / NORMAL / VOICE / APPLY. Kompatibilan sa IEC 60914 i GBT 15381-94 standardima. Sa funkcijom snimanja. Sa 2 × 25W pojačalom.


TS-W100DM Proširenje bežičnog konferencijskog sistema

Primenjuje frekvenciju od 5GHz, koji ima veću otpornost na smetnje i zagušenje omogućava veću propusnost i brzinu prenosa. 128-bitnu AES tehniku kriptovanja koja primenjuje WPA / WPA2 WIFI sigurnosnu tehnologiju radi sprečavanja nelegalnog praćenja ili prijave. Ugrađen CPU sa dva jezgra jakih performansi obrade signala za punu funkcionalnost WIFI i digitalnog konferencijskog sistema. Podržava najviše 4096 delegata, među kojima je maksimalno 300 jedinica iz WIFI konferencijskog sistema. Mogu biti uključena maksimalno 8 mikrofoni istovremeno, među kojima je najviše 6 mikrofona iz WIFI opsega. Primenjuje digitalnu obradu i tehnologiju prenosa sa 48K uzorkovanjem i frekventnim opsegom od 20Hz ~ 20KHz, ožičenje Cat-5 oklopljenim kablom za osiguravanje prenosa na velike udaljenosti i za pružanje savršenog kvaliteta zvuka. Sa WIFI mrežnim interfejsom, može da se poveže pomoću POE swiča za povećanje WIFI dometa da osigura pokrivenost većih prostora. Opcija ručnog i automatskog adresiranja za brzo i lako konfigurisanje sistema. Može se proverite nivo napunjenosti baterije WIFI jedinica, i status signala sa PC softverom. Sve WIFI jedinice imaju funkciju isključivanja jednim tasterom. Podržava funkciju simultane interpretacije sa maksimalno 63 + 1 kanala - simultano prevođenje. Ugrađen je DSP procesor visokih performansi sa stereo zvukom digitalna kontrola jačine zvuka sa 28/56 bita, jačina zvuka ulaza i izlaza je podesiva, podržavajuća funkcija balansa, kompresija u više opsega, ograničavanje amplitude i uklanjanje buke, pružajući bolji kvalitet zvuka. Može se kontrolisati i PC softverom preko TCP/IP konekcije. Interfejs prema PP sistemu, koje omogućava emitovanje alarmne poruke radi evakuacija ili preuzimanja odgovarajućih mera bezbednosti. Podržava rad sa HD kamerama i protokole za upravljanje PELCO-D i VISCA. Četiri načina vođenja konferencije FIFO / NORMAL / VOICE / APPLY. Kompatibilan sa IEC 60914 i GBT 15381-94 standardima. Sa funkcijom snimanja. Sa 2 × 25W pojačalom.USB interfejs. Podrška za prijavu, preko check-in tastera, bezkontaktne kartice, daljinska prijava itd. Prikaz brojnog stanja i prijavljenih. Mogućnost exportovanja datoteke o prijavi, glasanju, izboru... DANTE audio mrežni interfejs


TS-W101 Bežični stoni mikrofon

Stona mikrofonska konzola sa frekvencijom uzorkovanja od 48KHz koji je bolji od kvaliteta zvuka CD - a koji je takav jasan i bistar. Sa podešavanjem vremena govora i tajming funkcijom govora. Delegat ima funkciju podnošenja zahteva za govor koji predsedsedavajući može odobriti ili odbiti Pomoću funkcije za kontrolu glasom, može se podesiti osetljivost na glas i time pametno uključiti / isključiti mikrofon. Sa funkcijom podešavanja 5 preprogramiranih ekvilajzera se mikrofon može idealno prilagoditi karakteristikama govora pojedinih delegata. Podržavaju funkciju glasanja, izbora i vrednovanja. Predsedavajuća jedinica ima funkciju pokretanja glasanja i prijave. Statistika glasanje, izbora i prijave i bez računara. Podržava korisnički definisano glasanje, fleksibilno i praktično. Koristi 128-bitnu AES tehnologiju enkripcije, podržava WPA / WPA2 bežičnu sigurnosnu tehnologiju, kako bi se sprečilo prisluškivanje i neovlašćeni pristup. Koristeći tehnologiju bežičnog prenosa, brzo i lako se može konfigurisati sistem. Sa 4,3-inčnim ekranom u boji, na kome se može uključiti / isključiti mikrofon, podesiti ID jedinice, informacije o napajanju, jačini WIFI signala i mnoštvo drugih informacija. Sa 3,5 mm stereo priključkom za slušalice i ugrađenim zvučnikom, koji imaju podešavanje jačine zvuka, litijumska baterija tipa 18650, kapacitet baterije dovoljan za 12 sati neprekidnog govora ili 18 sati pripravnosti. Podrška za USB priključak za nadogradnju firmvera i punjenje baterija.