SOFTVERI ZA INTEGRACIJU BEZBEDNOSNIH SISTEMA

CGC SBI Integrisani nadzor bezbednosnih sistema

SBI je otvorena softverska platforma, za nadgledanje, vizuelizaciju, i upravljanje, bezbednosnim i operacionim tehnologijama, komercijalnih i industrijskih objekata. Otvorena platforma omogućava povezivanje tehnologija koje komuniciraju različitim protokolima (standardizovanih ili vlasničkih). Video nadzor + signalizacija požara + kontrola pristupa + alarm + nadzor zgrada i uređaja u objektu, evidencija radnog vremena, upravljanje incidentima i kriznim sitacijama, + mnogo više. Sarađuje sa proizvodima baziranim na HW (UPS, Diezel generatori, elektrometri,…) SW (SAP, Microsoft Dynamics, Softip, Oracle…). Baziran na Web brozeru, zaštićen HTTPS, Moguć rad preko mobilnog uređaja ili radne stanice, Nije potrebno instalirati applikaciju na klijent uređaju = nije potrebno održavanje / ažuriranje, Nije limitiran broj nadziranih uređaja, Nije limitiran broj osoba i korisnika koji imaju pristup, Nadzor u realnom vremenu sa jedne ili vise stanice, Master-Slave / FrontEnd-BackEnd / Main-Backup, Donosi značajne uštede, Brza reakcija na događaje, dnevnik, baza znanja, Moguća postepena izgradnja projekata 24/7 tehnička podrška, SLA, API dostupan. Kompatibilan sa Paradox, Hikvision, Dahua, Honeywell, Axis, Satel, ACTi, Mobotix, Pelco, Schrack, Bosch, Sony, DSC, Samsung, Siemens, Gunebo, ABB, Zettler, Assa abloy, Indigo Vission... proizvodima


ATS8600 Management za UTC sisteme

Sigurnosni i upravljački sistemi objekata su evoluirali u složen niz poslovnih funkcija kojima treba upravljati uzimajući u obzir sigurnost i bezbednost osoblja, posetilaca i fizičkih sredstava kao prioritet. Brojni su faktori koji utječu na složenost: više lokacija, udaljene lokacije, fleksibilno radno vrijeme, broj zaposlenih i posjetilaca, kao i rastuće potrebe. Stoga jedino integrisani menadžment predstavlja rešenje koje je u stanju da se nosi sa ovom evolucijom, pružajući menadžerima objekata i bezbednosti jasan pregled i kontrolu nad tim različitim funkcijama. Zamislite jednu softversku platformu za upravljanje koja upravlja lokalnim i udaljenim bezbednosnim sistemima u raznim oblastima kao što su zaštita od provale i požara, kontrola pristupa i video nadzora. Zamislite da ovi različiti sistemi međusobno komuniciraju zahvaljujući neprimetnoj integraciji koja omogućava verifikaciju događaja putem video strima i povezuje provalne i požarne događaje sa kontrolom pristupa da bi se zaštitila sigurnost imovine i ljudsta. Celina je više od zbroja njenih delova, ATS8600 Softver podržava čitav niz TruVision digitalnih video snimača i mrežnih video rekordera. Pored kvaliteta, jednostavnosti upotrebe i pouzdanosti ovih video proizvoda, njihova integracija u softver za upravljanje omogućava operaterima sistema direktan pristup živim i snimljenim video zapisima, pružajući trenutnu vizuelnu proveru događaja i alarma. Kao rezultat toga, operatori se mogu fokusirati na jednu platformu za nadzor objekta, a ne da koriste više zasebno pokretanih sistema. Na taj način vaše bezbednosno podešavanje postaje efikasnije, brže i pouzdanije, štedeći dragoceno vreme i novac. Pored toga, podržava Truvision ANPR kameru za prepoznavanje registarskih tablica, može upravljati bazom tablica, koristiti ih u sistemu kontrole pristupa. Omogućava upravljanje alarmom u kombinaciji sa video zapisom za brzo i efikasno rešavanje bilo kojeg alarma. Takođe omogućava jednostavno konfiguriranje osoba kojima je potreban pristup ograničenim područjima. U slučaju otkrivanja provale, alarm se vidno oglašava na mapi objekta i odgovarajući video stream se može pokrenuti uživo automatski. Prisutnost provalnika se lako potvrđuje prebacivanjem na snimljene video zapise i datoteka dnevnika će sadržati odgovarajući video zapis.


WinMag Management za Honeywell sisteme

Radi kao neograničeni softver za vizuelizaciju na serverskim i klijentskim radnim stanicama. Služi za povezivanje centrala za signalizaciju požara, kontrole pristupa i video nadzora sa radnim stanicama servera. Modularna slobodno programibilna konstrukcija, Direktna kontrola mrežnih uređaja, Pojedinačna dodela prava korišćenja uključujući podešavanje prioriteta, Integrisane funkcije simulacije Opsežno snimanje događaja i operacija, Vizualizacija poruka, Prikazivanje do 12 aktivnih grafičkih mapa istovremeno, Moguća je integracija video sekvenci, Informacije se preko Windows interfejsa mugu štampati na više štampača itd. Vremenski / kalendarski program izvršavanja funkcija, Integrisani standard baze podataka, Moguća aktivacija ostalih programa iz VINMAGplus-a, Efikasan programski jezik (SIAS) za prilagođavanje interfejsa i procesa u slučaju alarma za korisnika, Daljinsko upravljanje je moguće preko modema (opciono), Može se koristiti više monitora. 4 od 8 ekrana mogu biti izabrani.


NAMENSKI SOFTVERI

CrossChex softver

CrossChek softver služi za identifikaciju osoblja, kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Identifikacija osoblja se vrši preko biometrijskih podataka koji se prikuplja sa terminala kontrole pristupa i evidencije radnog vremena. Podržava sve Anviz terminale i sve vidove identifikacije koje terminali nude. Povezivanje sa terminalima pomoću TCP/IP interfejsa. Omogućava podešavanje svih parametara terminala. U komunikaciji sa terminalima pruža fleksibilan interfejs za kontrolu pristupa i evidenciju radnog vremena. Softver pruža korisniku mogućnost da prilagodi parametre rada svojim potrebama sa fleksibilnim opcijama kontrole pristupa, kreiranja dnevnih, nedeljnih i mesečnih radnih obaveza, obračuna prekovremenog rada, izgleda i sadržaja izveštaja itd.


Nadzor panik rasvete WebCam

Pomoću WebCM softvera centralni baterijski sistem panik rasvete se može centralno kontrolisati u mreži, bez obzira na lokaciju. Sistem uključuje Web modul koji je povezan sa centralnim baterijskim sistemom. Svaka centrala ima IP adresu i funkcije za komunikaciju sa web pretraživačem, koji funkcioniše kao korisnički interfejs. U svom osnovnom obliku, sistem prikazuje status centralne jedinice i povezanih svetala, kao i dnevnik evidetiranih ispitivanja. Korisnik takođe može pokrenuti testove za lampe i bateriju. WebCM je dostupan za Centralne jedinice serije TKT65, TKT66, TKT67 i TKT68. Sistem ne zahteva poseban softver, dovoljan je računar ili multimedijalni uređaj sa web pregledačem.


Nadzor panik rasvete ACM Advanced

Teknoware-ova Advanced Central Monitoring (ACM) je centralizovani sistem daljinskog praćenja, koristeći zasebnu mrežu, za komunikaciju sa centralnim jedinicama panik rasvete. ACM koristi RS485 protokol, koji omogućava rastojanje do 1 km između centrale i računara. 1-150 centralnih jedinica može biti povezano u jedan ACM sistem. Statuse svih centralnih jedinica i panik lampi sistema su prikazane u realnom vremenu na ekrana softvera ACM. Korisnik takođe može pokrenuti testove za svetla i bateriju. ACM automatski vodi dnevnik ispitivanja u skladu sa standardom EN 50172. Iz računara sa ACM softverom moguće je povezati se na sistem automatizacije zgrada koji koristi BACnet.


BACnet Integracija panik rasvete

Ako centralna jedinica ima BACnet modul, on obezbeđuje direktan interfejs za povezivanje na sistem automatizacije zgrada. U BACnet integraciji dostupne su sve informacije o centralnom baterijskom sistemu, koje se učitavaju u BACnet kao objekat. Teknoware-ov interfejs je BACnet modul, koji transformiše u BACnet objekte centralne jedinice i svetiljke. Na ovaj način mogu se pokrenuti i ispitivanja baterije i svetiljke. BACnet sistem se obično koristi kao korisnički interfejsa treće strane.


Softwer za management zatvorenog parkinga

Olakšava operaterima garaža i parkirališta da najbolje dizajniraju parkiralište i reaguju proaktivno sa savršenim pregledom trenutnog stanja objekta. Omogućava klijentima da uđu i izlaze bez problema, i da iskuse prednosti dobrog informativnog sistema parkinga. Podržava fleksibilno i lako podešavanje parametara parkinga,kao što su potpuna kontrola ulaznih barijera, podešavanje uređaja, podešavanje pravila ulaska / izlaska, crne i bele lista za pristup itd. Grafička intuitivna radna površina pruža izveštaje, statistike i analiza performansi u realnom vremenu. Sa trenutnim izveštajima i ažuriranja radnih parametara objekta u realnom vremenu omogućeno je brzo reagovanje na nepravilnosti koje operater primeti kao zagušenje ulaza / izlaza, kvar, pogrešno čitanje tablice. Dostupni svi vidovi pretplate kao dnevne, mesečne, godišnje karte, grupne rezervacije.